Grigorijus Klimovas

Vergo Sparnai

Iš rusų kalbos vertė Aleksandras Gražvydas Jasmontas.

TURINYS

  Pratarmė

01. Karo akademija

02. Kareivis ir pilietis

03. Nugalėtojo daina

04. Racionalus grūdas

05. Berlyno Kremlius

06. Okupacijos šiokiadieniai

07. Kontrolės taryboje

08. Pergalės vaisiai

09. Vyriausioji būstinė

10. Valstybės saugumo majoras

11. Karalius atomas

12. Sistemos naguose

13. Tarp dviejų pasaulių

14. Dialektinis ciklas

15. Maršalo emisarai

16. Stalino partija

17. Rytų dvasia

18. Politbiuro narys

19. Vergo sparnai

  Priedas. Laisvės kaina


Į pagrindinį puslapį