Grigorij Klimov

BOŽÍ NÁROD

New York, 1989
(Série přednášek č.3 z Vyšší Sociologie)
Transkript záznamu z audiokazety nebyl revidován autorem
"Tiskněte a kopírujte moje práce kdo chcete, kdy chcete, kde chcete a kolik chcete." G. Klimov, New York, 26 září 1998

Obsah

  O autorovi

  Předmluva. Podstata problému

01. Andělé světla

02. Ve světě moudrých myšlenek

03. "Nejlepšího z gojů zabij..."

04. Analysa antisemitismu

05. Sionismus dneška

06. Vzpoura akademika Šafareviče

07. Proti Bohu a přírodě

08. Spolek Satana a Antikrista

09. Zednářství a Komplex vlády

10. Co je víc – 6 nebo 60 milionů?

11. Ideální nevěsta

12. Klíče k Babi Jaru

13. "Boží národ"

  Bibliografie použité literatury


Na domovskou stránku