Grigorij Klimov «Boží národ»

Kapitola 2. VE SVĚTĚ MOUDRÝCH MYŠLENEK

Dnes budeme pokračovat v našem cyklu přednášek pod názvem "Boží národ". V tomto cyklu je hlavním naším cílem boj s antisemitismem, na který si židé nepřetržitě stěžují. Je fakt, že tato tématika je velmi komplexní, velmi těžká, přesto se snažíme proniknout do základů a příčin tohoto jevu.

Na předchozích přednáškách jsme s vámi proanalyzovali účast židů v obou "ruských" revolucích a složení nové, sovětské vlády, sestavené jako výsledek těchto revolucí. K analýze jsme použili seznamy, publikované v knize A. Dikij: "Jevrei v Rossii i v SSSR. Istoričeskij očerk", New York, 1967. Při zkoumání těchto seznamů, společně jsme se přesvědčili, že sovětský režim byl fakticky režimem židovským, a že sovětská vláda se projevila v praxi skutečným židovským jhem Ruska, kterému se tehdy v emigrantských kruzích začalo říkat Sovětská Judea.

Platilo to hned po revoluci r. 1917, platilo to i v letech 20-tých, 30-tých i 40-tých. Až do smrti Stalinovy roku 1953. Seznamy ministrů sovětské vlády v knize A. Dikého jsou toho nevyvratitelným důkazem. Tato říše zla, o které tak často mluvil prezident Reagan, byla založena židy, o čemž se prezident Reagan ani slovem nezmínil. O tom se totiž mluvit nesluší. Je to zakázaný námět. Dokonce i pro prezidenta USA.

* – Ale věděl o tom, Grigoriji Petroviči?

– On to věděl, jenže v Americe prezidentům se nedoporučuje o tom mluvit.

Přičemž nezapomeňme, že 80% revolučních lídrů a předáků sovětského režimu byli čistokrevní židé, ostatních 20% se sestávalo z lidí smíšené krve: položidé, 3/4 židé, 1/4 židé, jakož i místní degeneráti ženatí s židovkami. Prakticky všichni sovětští vůdci měli židovskou ženu.

Je zajímavé vidět, jak probíhala evoluce tohoto židovského jha v Sovětské Judei.

Ze začátku, v prvním šiku šli židé, odkrytí židé. Později, druhým šikem už šli položidé, kteří rovněž sehráli velikou roli. Byl to položid Kerenskij, který otevřel vrata Leninovi. Byl to i Lenin, zakladatel sovětského režimu. Byl to i Stalin, Leninův nástupce. Ještě jednou připomínám, že Stalin byl kavkazským položidem.

"Obnažený meč revoluce", F. E. Dzeržinskij byl, podle všech údajů, 1/4 žid a byl ženat na čistokrevnou židovku. Hlavní kat Stalinův, Lavrentij Beria, byl rovněž kavkazský položid. Hle, jak je to zajímavé. Dvě zlověstné postavy stalinismu, totiž Stalin a jeho dvorní kat Beria, oba byli skrytí kavkazští položidé.

* – Říkal jste o nich, že jich bylo na Kavkaze tenkrát okolo 250 tisíc?

– Před revolucí žilo na Kavkaze 250 tisíc horských židů. V Sovětském Svazu jsme nikdy nic neslyšeli o gruzínských neboli kavkazských židech. Až teď, v rámci třetí emigrace ze Sovětského Svazu nacházíme ku svému údivu velké množství gruzínských židů.

* – Jeden z těch emigrantů je velmi aktivní. Už několikrát jezdil do Gruzie a kecal o tom, že Gruzie by měla otevřít vyslanectví v Izraeli. Že prý, když je Rusko nechce uznat, budou se přátelit s Izraelem.

– To jsou obvyklé židovské techtle-mechtle. Je jasné, že se o tom rozhoduje v Izraeli, někde nahoře. Kdyby ne, tak chlápek ani necekne.

Nuže, byli to skrytí položidé, Lenin a Stalin, kteří hráli kolosální roli jak v revoluci, tak i v založení sovětského režimu. A za nimi, v třetím šiku, šly už židovské ženy, to znamená ve skutečnosti místní degeneráti, ženatí s židovkami. Kdo nastoupil po Stalinově smrti? Nastoupil car Nikita. Jeho první žena byla židovka Naděžda Gorska.

* – To znamená, že má děti položida?

– Ovšem, všechny děti cara Nikity. Ale po naší míře. Podle rabínských izraelských zákonů, jsou to úplní židé. Je zajímavé, že svými sňatky všichni vrátili se do lůna židovstva. Děti Nikity Sergějeviče Chruščova se oženili s židovkami. Druhá jeho žena, Nina Petrovna, byla ovšem Ruska, ale spolu děti neměli.

Po carovi Nikitovi, k vládě přišel Iljič Druhý, Leonid Iljič Brežněv. A opakovala se ta samá historie. Žena Leonida Iljiče Brežněva také byla židovka.

* – Po Moskvě se tutlá, že Brežněv spal se svou nezdárnou dcerou...

– Také jsem o tom slyšel. Jelikož Brežněvova žena byla židovkou, není divu, že jejich děti mohly být spíš nenormální. Navíc, Brežněvův bratr byl chronický alkoholik, a byl-li jeden bratr nenormální, i druhý bratr musel mít také nějaké psychosexuální problémy. Dost možná, že právě proto se Brežněv ženil s židovkou. Třeba i on sám měl trochu židovské krve. To bývá často, že lidé se smíšenou krví, dejme tomu 1/4 židé, ze žení s židovkou. Jejich děti jsou pak téměř vždycky degenerativní, anebo nechceme-li používat tak tvrdé slovo, jsou bionegativní, psychonegativní. Jedním slovem, ruským, vyrožděnci, nebo jak říkají psychiatři, děti budou vyrozenci vyššího řádu. Například, nehodí se knížete Lva Nikolajeviče Tolstého nazývat degenerátem. A proto mu dávají nový titul: vyrozenec vyššího řádu. Podobná situace byla s rodinou Brežněva. Bratr alkoholik, dcerka nevěstka, syn Brežněva také těžký alkoholik, který prodělával speciální protialkoholický kurs v jednom ze známých blázinců. Tam v jednom křídle budovy seděli sovětští disidenti, zatímco v sousedním speciálním oddělení šel kurs léčení z alkoholismu, například syna Brežněva.

* – Grigoriji Petroviči, něco podobného bylo i zde v USA: když Dukakis kandidoval na prezidenta, jeho žena hned po předvolební kampani šla do blázince na léčení alkoholismu. Taky byla z Božího národa...

– Vidíte. Léčili ji nejen z alkoholismu, ale i z narkomanie. Je to doplňující informace k tomu, co se nazývá Kníže tohoto světa. Podle Bible je to Ďábel. Kupodivu, v Bibli se také nazývá Kníže tohoto světa, Kníže tmy, bohem tohoto věku. Berďajev smíšené sňatky židů s degeneráty nazval spolkem Satana s Antikristem, ale sám byl ženat, jak už víte, s židovkou...

Tak tedy třetím šikem byly židovské ženy... Brežněv měl navíc ke konci svého života měl jasně vyjádřenou mánii velikášství. To je charakteristické. Až se nad ním smáli. Měl celý oltář vyznamenání, čtyři hvězdy Hrdiny Sovětského Svazu, pátá Hrdiny Socialistické Práce, neuvěřitelné množství různých řádů a medailí. Až se to stávalo směšným, ale byly to jasné symptomy pokračující mánie velikášství.

* – V seznamech A. Dikoje je zvlášť zajímavé to, že u těch několika Rusů, kteří byli jmenováni do sovětské vlády, při prověrce se ukázalo, že jsou to homosexuálové. Například Čičerin.

Čičerin byl ministrem zahraničí od 1918 do 1930. Jeho otec byl ze staré dvorní šlechty, ale oženil se s židovkou. Čičerin se vydává za šlechtice ze starého ruského rodu, ale podle našich měřítek je položid, podle rabínských izraelských zákonů je celý žid. Kromě toho, byl neskrytým pederastou. Můžete se zeptat, jak to, je pederast a najednou se žení? To je právě to, čemu se říká židovské techtle-mechtle, fígle-migle nebo také šacher-macher.

* – Nedávno na 13. kanálu běžel vzpomínkový program o Eisensteinovi, slavném židovském filmaři, kde se přiznával, jak přijel do Berlína roku 1929 a viděl tam úžasný úpadek mravů. Sám byl pozván na takovou orgií, na níž zjistil, že je latentní pederast. Píše o tom ve svém deníku...

– Ano. Přitom ten termín "latentní pederast" je sám o sobě vágní. Včera jsi byl potlačený, dneska jsi latentní a za týden se můžeš stát neskrytým pederastem. Zvolil pro sebe nejmlhavější výraz, latentní. Také jsem viděl ten pořad. Tam ke konci ukázali jeho slavný film "Křižník Potěmkin". Po skončení relace, podíval jsem se do své kartotéky. Kdo vedl povstání na křižníku Potěmkin? Vedl je žid Feldman. To je historický fakt, o kterém Eisenstein ve svém filmu jaksi mlčí...

* – Všimnul jsem si, že velmi negativně byl v tom filmu ukázán duchovní křižníku. Takový zlomyslný a vychytralý.

– To je normální. Antikřesťanské tendence u židů. A jak se vám líbí to, že Feldman, který fakticky osnoval a vedl povstání na křižníku, do Eisensteinova filmu se vůbec nedostal? Ostatně, povstání bylo financováno japonskou vládou. Ještě před japonskou válkou r. 1905 carská policie zjistila, že letáky, které byly rozházeny po Petrohradu, stejně jako letáky, šířené v armádě v Mandžurii, byly vytištěny jednou a tou samou tiskárnou, takže to vše bylo koordinováno z jednoho centra. Zcela normálně. Všechno to byly výborně sehrané politické a ideologické diverze.

Po Brežněvovi přišel Andropov a opět se opakovala stejná historie. Andropov byl zamaskovaný položid poloarmén a jeho žena – opět – byla židovkou. A jiný položid Solženicyn nyní na celý svět provolává, že sovětská vláda stála ruský národ přes 60 milionů lidských životů, ale o tom, že sovětská vláda byla židovskou vládou, o tom jaksi ani muk. [zapsáno v roce 1989, Solženicyn píše "Dvěstě let spolu" až v roce 2001, pozn. překl.]. Na to je třeba umění, dokázat napsat několik dílů knihy o rudém teroru a ani slůvka o převaze židů v horní vrstvě vlády.

* – Lépe řečeno ne o převaze, ale o skutečném židovském jhu.

– Už Hitler žida obviňoval, že nasadili boševismus v Rusku a odtud jej roznášejí po celém světě, včetně Německa. Málokdo si pamatuje, že Bavorsko už tenkrát mělo komunistickou vládu, kompletně sestavenou z židů. Hnutí Spartakovců, hned po první světové válce, vedli také dva židé: Rosa Luxemburková a Karl Liebknecht. Stejně tak revoluce v Maďarsku, kde 95% vůdců revoluce byli židé. Jenže tehdy, jak v Německu, tak i v Maďarsku, našly se Bohu díky zdravé síly, které v zárodku všechno potlačily.

Hitler to vše věděl a proto obviňoval žida v tom, že věčně pomáhají na svět komunismu a bolševizmu. Přičemž Němci jsou národ úzkostlivě pečlivý. U nich byly založeny celé vědecko-výzkumné instituty v tomto oboru. Studovali tento problém velmi seriozně, ale nejoriginálnější bylo, že Hitler i celé hitlerovské politické byro se skládalo pouze z lidí se smíšenou židovskou krví. O tom jsme už mluvili v lekci "Hitler a jeho polytbyro". Výsledky, jak z německé, tak i z ruské strany jsou shodné.

Nyní dovolte, podíváme se, co už řekly jiné světové autority o židech.

Předpokládejme, že Hitler se mýlil. Hitler žil v 20. stoleti, zatímco židé existují už víc jak 4.000 let, prozkoumejme tedy, co jiné osobnosti řekli o židech během těch 4.000 let.

Vezmu na to druhou knihu Andreje Dikoje. Nazývá se "Rusko-židovský dialog". Tato kniha je jakýmsi doplněním k jeho první knize "Židé v Rusku a v SSSR". V této druhé knize jsou shromážděna mínění o židech světově známých lidí a tyto výroky jsou dosti originální. Například, George Washington – otec americké revoluce a první prezident Ameriky, ve své knize "Maximy Washingtonu" napsal, že: "Židé jsou morem společnosti, největší nepřátelé společnosti, jejichž přítomností je bohužel obšťastněna Amerika".

Židů tehdy bylo v Americe tak málo, že prezident George Washington si mohl ještě dovolit takovou neodpustitelnou svobodu slova. Kdyby dneska zkusil si něco takového zopakovat, byl by okamžitě napaden židovským tiskem. Udělali by mu, jak se říká v Rusku, takový kozí ksicht, že by se navěky proklínal za tato čestná a otevřená slova.

Druhý náš svědek, Mark Ciceron, znamenitý římský řečník, který žil ve druhém století před naším letopočtem. O židech hovořil takto: "Židé náleží k temné a odpuzující síle. Kdo by neznal, jak četná je tato klika, jak oni drží spolu, jakou sílu projevují díky své fúzi". Jak vidíme, už v té době bylo v Římě mnoho židů a už tehdy měli ohromný vliv.

Poté svědčí Lucius Seneca, římský filosof, který se narodil v 1. století před narozením Krista. On potvrzuje názor Ciceronův a píše o židech takto: "Tento lid dokázal mít takový vliv, že nám, vítězům, diktuje svoje zákony".

Slavný římský historik Tacite, žijící v 1. stol. naší éry, řekl: "Židé pokládají za neslušné vše to, co je svaté pro nás...".

Marius Justinián, neboli svatý Justinián, římský filosof z 2. stol. dodává: "Židé vždy byli příčinou pronásledování křesťanů. Cestovali v zemi a všude šířili nenávist a podrývali morálku křesťanské víry".

Jak jste si už všimli, historikové a filosofové antického světa měli možnost vyjadřovat se mnohem svobodněji, než současní filosofové a historici.

* – Dnes, i nežidovský profesor je vystrašen žido-zednářstvem a nemá vlastně ani právo mít svůj názor na tuto otázku.

– Ano, dnes by mu v Americe za takový názor málem urvali jazyk.

Následujícím svědkem budiž král Franků – Guntram, žijící v 6. století. Řekl: "Nechť je proklet tento ďábelský a věrolomný židovský národ, který žije jen klamáním...". Silně řečeno. Okamžitě vidíme, že jde o barbara. Žádná diplomacie, ostatně, co můžete od barbara čekat?

Hle, ještě silnější slova. Zakladatel mohamedánství, prorok Mohamed, to bylo 6-7. století po Kristu. Tento světově známý prorok řekl následující: "Nepochopitelné je, proč dodnes nikdo nevyhnal tento dobytek, jehož dýchání je podobné smrti. Copak každý nehubí divokou zvěř, požírající lidi, a to i když má podobu člověka? Jsou snad židé něčím jiným než požírači lidí?" (převzato z Koránu)

* – Teď židé budou vyžadovat spálit Korán, když se v něm hlásá takový antisemitismus!

Jo, jo, takový to byl prorok antisemita. Druhý známý filosof-prorok, svatý Tomáš Aquinský, který žil v 13. století, mluvil o židech takto:

"Židům nemá být dovoleno vlastnit to, co získali od druhých pomocí lichvy. Bylo by lepší, kdyby pracovali a čestně vydělávali na živobytí, protože samou zahálkou se stávají ještě většími kořistníky".

Takže jak vidíte, existovali i svatí křesťanští antisemité!

Holandský učenec Erasmus Rotterdamský, žil v 15.-16. stol., hovořil o židech takto:

"Kradení a vykořisťování dělají židé vůči chudým takové, že tito více nemohou toho vynésti... Pomiluj je, Hospodine! Židovští lichváři rychle zapustili kořeny i v maličkých vesničkách a když půjčí 5 forintů, vyžadují zálohu šestkrát tak vysokou. Z procent berou procenta a ze všeho toho ještě procenta, takže chudák ztrácí vše, co měl".

A nyní, poslechněme si církevního reformátora Martina Luthera, zakladatele protestantismu a luteránství. Co je zajímavé, v Rusku, když se židé dávali pokřtít, velmi často přecházeli ne na víru pravoslavnou, ale na luteránskou, protože tato procedura byla značně prostější a lehčí, než křest na pravoslaví. Tímto způsobem se matka Leninova Maria Blank stala luteránkou. Byla židovkou; její muž přešel na pravoslaví, ale ona se rozhodla konvertovat na luteránství. O Leninově matce se od té doby všude psalo, že byla luteránka. Šla i legenda, že kořeny Lenina po matce jsou německé, luteránské, ale nebyla to pravda. Hle, Martin Luther o židech hovořil následující:

"Och, jak je židům blízká Kniha Ester, která ospravedlňuje jejich krvežíznivost, mstivost, jejich choutky loupežnických nadějí! Nikdy slunce nesvítilo národu krvežíznivějšímu, mstivějšímu, který hýčká touhu po zničení a udušení všech jinověrců".

Zamysleme se nad těmito slovy, pronesenými zakladatelem protestantismu...

Kniha Ester (z Bible) vypráví o svátku Purim. Je to nejveselejší svátek u židů. Jak židé zamordovali 75 tisíc Peršanů. Podstrčili do postele perskému králi židovku Ester, za pomoci jejího strýce Mardocheje, a skončilo to 75 tisíci ztracených životů. Díky tomu židé dodnes tancují na ulicích a dokonce se opíjejí. Je to celkem veselý svátek, až na to, že to byl opravdový pogrom a oslavovat jej po celá tisíciletí je poněkud amorální. Vždyť to byl, když se to tak vezme, svého druhu holokaust, ale židé s tímto názorem nesouhlasí.

Dále Martin Luther pokračuje: "Nikdo z jiných lidí pod sluncem není tolik ziskuchtivý, jako židé, kteří jsou a budou lakomci, na což ukazuje jejich prokleté Bohem lichvářství. Sami sebe utěšují, že až přijde Mesiáš, tak sebere zlato a stříbro celému světu a rozdělí ho mezi nimi. Je nutno zničit jejich modlitební knihy i knihy Talmudu, které učí bezbožnosti, lži a rouhání. Mladým židům a židovkám je třeba dát motyky, sekery, lopaty, kotouče, vřetena, aby si vydělávali na svůj chléb, v potu tváře".

* – Já prostě nevěřím svému sluchu – Luther, otec všeho protestantismu, a hovoří o židech, že musí být zničeny jejich modlitební knížky... Grigoriji Petroviči, vy věříte, že když se dá bionegativnímu člověku do ruky motyka, že se převychová?

– Nevěřím. Luther zřejmě chtěl tímto obrazem se jich zbavit. Zde žádná náprava nezabere. Jediný lék může být klášter. Klášter je geniální vynález. Těžká práce, modlitba a půst pomáhají hříšníkovi hledat spásu duše. A nejhlavnější, mniši se nemnoží.

Dalším viditelným antisemitou přichází na řadu italský vědec a filosof Giordano Bruno, 16. století, kterého Inkvizice sežehla na popravišti za herezi. Zajímavé je, že tento významný liberál – takový Sacharov své doby – řekl o židech: "Židé jsou morová, zkažená a nebezpečná rasa, která zasluhuje být vyhlazena od svého narození". (Vzato z díla Spazzio, 1888, díl 2, str. 500).

A ještě jeden důležitý svědek, sám římský papež. Vidíte, posloucháme názory z různých stran. Právě jste zaslechli názor známého heretika, tak hle, co říká hlava katolické církve – Klement Osmý (16. stol.):

"Celý svět trpí lichvářstvím židů, jejich monopolem a proradností. Uvrhli mnoho nešťastných lidí do stavu bídy, obzvlášť sedláky, dělníky a chudáky".

* – A potom jdou do Ruska dělat dělnicko-rolnickou revoluci...

– Jó, to jsou ty paradoxy. Bylo potom dělníkům a rolníkům lépe? To už dobře víme. Všechno to bylo utopie a klam a končilo to velmi zle pro národ. Jak vidíme, okrádání bylo tehdy planetárního rozsahu. Tisíce ruských vesnic dodnes jsou mrtvé.

A ještě jeden důležitý svědek – ruský car Petr První, 17. století. Říkal toto: "Radši uvidím ve své zemi mohamedány a pohany, nežli žida. To jsou zlodějové a podvodníci...". Jenže současně měl Petr První u sebe žida Šafirova, který podle některých zdrojů, byl jeho ministrem financí, podle jiných byl ministrem zahraničí. Takže, neexistuje pravidlo, aby nemělo nějakou výjimku. Možná dost, že si Petr vzal k sobě za pomocníka velkého podvodníka, aby oklamal druhé podvodníky.

* – Asi jako dnes v Hlavní správě armádní rozvědky (GRU) se zabývá desinformací žid Epstein. Je to jediný žid v GRU.

– Vytloukají klín klínem. Berte v úvahu, že ne všichni židé jsou špatní. Vše to, co existuje u židů, ať špatné či dobré, existuje i u druhých národů. Pouze u židů, podle formule Lombrosovy, těch darebáků je 6x více...

Následující zajímavý svědek je francouzský spisovatel a filosof Jean François Voltaire, 17-18. stol. Připomeňme si, že Voltaire byl jedním z duchovních vůdců Velké Francouzské Revoluce, která byla značně krvavým podvodem planetárního rozsahu. Francii stála jejho revoluce okolo milionu životů. Při celkovém počtu obyvatel 25 milionů, zabit byl každý 25. Francouz. Zdálo by se, že Voltaire musel být židofilem, ale... on, jeden z otců revoluce, vyjádřil se o židech takto:

"Židé nejsou ničím jiným, než opovržení hodným barbarským národem, který během dlouhé doby spojil hnusné kořistnictví s příšernými předsudky a s nevyhasínající nenávistí k národům, které je trpí a na jejichž účet se obohacují. Tento maličký národ si dovoluje projevovat nepřijatelnou nenávist k majetku druhých národů; hrbí se k zemi, když jej postihne neúspěch, ale projevuje moc, když se mu daří".

Všechno je to podle formule Ďábla, neboť Ďábel sám je první extremista. Tento národ, když je v bídě, sám sebe ponižuje, ale když je v bohatství, bývá nelidsky krutý. Ani v jednom, ani v druhém případě není v něm ničeho lidského.

Přinášíme vám zde různé projevy o židech od různých osob z různých zemí a různých epoch. Ale jak vidíte, shodují se v ocenění "Božího národa"...

Vyzýváme dalšího svědka. Je jím Benjamin Franklin, americký vzdělanec a státní činitel 18. stol. Byl jedním z otců americké revoluce, to znamená byl to důležitý zednář, a co je podivné, byl i dost slušný člověk. O židech se vyjádřil takto:

"V zemi, v které se židé usazují, nezávisle od jejich počtu, snižují její morálku, obchodní čestnost, isolují se a odmítají asimilaci. Posmívají se křesťanství, snaží se ho podvrátit. Tvoří stát ve státě a v případě oposice proti sobě, snaží se smrtelně zadusit zemi ve sféře financí".

Jak vidíme, nejen dnešní spolek Pamiať v Moskvě zvoní na svůj zvon a upozorňuje kolemjdoucí na nebezpečí židovského národa. Výstrahu lidstvu dávali mnozí velcí muži ve všech zemích a po všechna staletí.

A ještě, Benjamin Franklin pokračuje: "Jestliže my, pomocí ústavy, nevyloučíme žida ze Spojených Států, vrhnou se sem ve velkém počtu a za necelých 200 let dostanou se nahoru, zhltnou zemi a zradí formu našeho způsobu vládnutí... Gentlemani, dávám vám výstrahu. Jestli nevyloučíte žida navždy, vaše děti budou proklínat vás ve vašich hrobech".

Dnes vidíme, že předpověď Franklina se v značné míře splnila. V současnosti, židé v Americe hrají takovou roli, že jsou zdrojem většiny finančních nesnází Američanů. Ještě v roce 1913 židovský bankéř Warburg založil to, co se stalo základem deficitu a gigantického národního dluhu USA. Neboť státní dluh byl uměle vytvořen, díky deficitnímu budgetu. To bylo dítko kliky židovských bankéřů, vedené Warburgem. Amerikáni už nevědí, jak se dostat z bezvýchodné situace.

Dovolte, abych vyzval dalšího svědka. Pruský král Friedrich Veliký, který žil od roku 1712 do 1786. Abychom lépe pochopili, co říkal o židech, zastavme se chviličku u něho samotného. Zjistilo se, že v mládí Friedrich trpěl fimózou. To je termín z mediciny, který znamená, že pohlavní člen se částečně neodkrývá, což vadí kopulaci. Je to dost nepříjemné. Takže ve věku 20 let mu museli udělat obřízku. Je dost možné, že obřezání prováděli specialisté, totiž židé. Zajímavé je to, že po obřezání se zjistilo, že je homosexuál. Tady máte spojení mezi obřízkou, fimózou a homosexualitou.

* – Málokdo ví, že má-li být obřad obřezání podle halachy, to jest podle starých církevních tradic židovské obce, musí se krev po obřezání vylizovat jazykem, a uříznutá předkožka se háže do vína, z kterého všichni přítomní se musí napít. Všechno to velmi připomíná sadismus, homosexualitu a vampyrismus současně. Kromě toho, seriozní židovští lékaři si stěžují, že mnozí rabíni mají shnilé zuby a tím, že oblizují pohlavní člen, vnáší do rány infekci. Že obřízka je nebezpečný a nehygienický obřad.

– Nehygienický, neetický, ale... někdy snad nutný. Vraťme se k Friedrichovi Velikému. Tak tedy, po obřízce se zjistilo, že k tomu všemu je ještě pederast. Kromě toho, proslavil se svojí agresivitou. Je dosti znám pruský mustr. Své vojáky honil se sadistickou krutostí. Navíc všemu, byl zednářem. Jak vidíme, dohromady to ukazuje na vstup do kategorie degeneráta. Zdálo by se, že musí tedy být mezi těmi, kteří soucítí s židy. Tož si přečtěme společně, co píše o nich. Opět z knihy A. Dikoje:

"Vládcové nesmí pouštět ze zřetele žida. Musí znemožňovat, aby pronikli do velkoobchodu, sledovat růst jejich množství a nedovolit jim, aby zamýšleli nečestnou činnost. Nic víc neškrtí prodavače, než nepovolený zisk, jaký vedou židé".

* – Jak se mu židé pomstili, když on sám, bionegativ, si takto dovoluje?

– No a co jiného jste chtěli slyšet od degeneráta-pederasta? Když dovolíte, poslechněme si raději mínění žen. Rakouská císařovna Marie Terezie (18. stol.) píše o židech takto:

"Neznám žádného jiného politováníhodného moru v naší zemi, jak tato rasa, která devastuje národ svou lstivostí, lichvářstvím a půjčováním peněz, zabývající se činností, která odpuzuje čestné lidi. Bude-li to možné, židé budou přestěhováni a vyhnáni odsud".

Ale židů tehdy bylo v Rakousku mnoho. Rakousko-Uherská říše, to byl teritoriálně veliký stát. [Marie-Terezie vyhostila Židy z Prahy, do roku 1745 měli opustit Čechy. Usadili se ale v Libni a na Židovských Pecích u Olšan. Vyhoštění vyvolalo ostré protesty Anglie a Holandska, ba i českých stavů. Tři roky nato musela ustoupit a povolila Židům pobyt na 10 let. Pozn. překl.].

Vezměme jinou korunovanou svědkyni – ruskou carevnu Elizabetu Petrovnu (18. století). Ta psala o židech:

"Židé se nacházejí v různých částech Ruska. Od těchto nenávistníků Kristových nemůžeme čekat nic dobrého. Vzhledem k tomu, vydávám následující příkaz: všichni židé, muži i ženy, nezávisle od jejich postavení a bohatství, okamžitě jsou povinni vycestovat i se svým bohatstvím za hranice země. Od těchto vrahů Kristových nechci dostávat žádného zisku".

Tehdy to stačilo a z Ruska byli vyhnáni všichni židé.

* – Grigoriji Petroviči, v židovském časopise "Nové ruské slovo" nedávno publikovali poznámku jednoho váženého žida o tom, že ve skutečnosti to všechno bylo obráceně. Židé přicházeli do bídné, zaostalé krajiny, tam rozvíjeli ekonomii, zvyšovali obrat trhu. Ale nevděční gojové jim strašně záviděli jejich schopnosti, jejich um, jejich zbožnost. Organizovali pogromy a vyháněli žida. Jenomže následkem toho jejich země přicházela do stavu ekonomického úpadku. Gojové prosili žida, aby se vrátili, zatímco hrdí, šlechetní židé jim odpovídali: ne, nemůžeme jednat s nevděčníky...

– Ovšem, taková lež je přirozená. Odpovídá formuli Ďábla. Vždyť Ďábel je lhář a Otec lži. V Bibli Kristus přímo říká židům: "Váš otec je Ďábel".

V seznamu A. Dikeje přichází na řadu znamenitý anglický historik Eduard Gibbon – 16. století. Psal:

"Židé projevili smrtelnou nenávist proti Římské říši, kterou oslabovali neustálými bestiálními vraždami a věčnými vzpourami. Člověk se otřásá odporem při popisu takového barbarství".

Konec konců, právě kvůli něčemu takovému byl zničen Jerusalém. Židé si stěžují, že jedním z přestupků vůči nim bylo zboření Jeruzalémského chrámu od Římanů (císař Titus). Proč to však Římané udělali? Tehdy Judea, Palestina, byly chudnoucí provincie Římské Říše. Ale ze všech římských provincií, nejvíc nepříjemností měli Římané právě od židů. Římané jim to trpěli, trpěli, jak píše historik Gibbon, ale nakonec římská trpělivost skončila a rozhodli se setřít Satanský Jeruzalém z tváře zemské, vyhladit zdroj nákazy... Ale bylo to pak ještě horší. Židé se rozeběhli jako švábi po celé římské říši a od té doby dělají tytéž ošklivosti po celém světě.

Citujme následujícího svědka – císaře Francie Napoleona Bonaparte (18. stol.). Bonaparte, jak je zmíněno v mnohých zdrojích, byl oboupohlavním pederastem. Obcoval i se svými bratry a sestrami. Byl mistr na vše, zkrátka vyrozenec vyššího řádu. Kromě toho byl zednářem, jak o něm tvrdil římský papež. A nakonec, byl ohromně agresivní, což je vždy svázáno s homosexualitou. Homosexualita, sadismus, agresivita – jedna šňůrka.

* – Málokdo ví, že jedním z prvních tažení Napoleona byl pochod na Jeruzalém. Židovští rabíni už začali hledat židovské kořeny v jeho rodokmenu, a kdyby nebyl poražen pod Jeruzalémem, byl by vyhlášen novým Mesiášem.

– Dobře, tak si tedy poslechneme, co tento Mesiáš říkal o židech. A říkal následující:

"Židy nutno pokládat za národ, nikoliv za náboženskou skupinu. Jsou národem uprostřed našeho národa... Chtěl bych je na určitou dobu zbavit jejich práva dávat půjčky pod hypotékou, protože pro francouzský národ je nedůstojné být povinen tomuto nízkému národu. Majetek celých vesnic je rozkrádán od židů, oni obnovili nevolnictví, jsou to skutečná stáda havranů. Bída je vyvolaná židé, ale nepramení od jednoho individuálního žida, ale pochází od celého tohoto národa. Jsou jak housenky nebo kobylky, které požírají Francii".

* – Grigoriji Petroviči, vždyť tohle samé se dá říct i o Rusku – Sovětské Judei. Vždyť oni, pod formou kolchozů, prakticky obnovili otroctví, nevolnické právo.

– Ta samá paralela. Ta samá krádež. Sovětský systém kolchozů ničil ruské zemědělství. Jenže zemědělci nás krmí.

Tak dále, císaři Napoleone, máte slovo:

"Udělám vše, abych dokázal své opovržení k tomuto nejpodlejšímu národu světa. Židé jsou národem, schopným nejodpornějších přestupků. Chtěl jsem z nich udělat národ občanů, ale oni nejsou schopni k ničemu, kromě kšeftu s půjčkami".

To je z jeho řeči v dubnovém sezení senátu roku 1806. Přitom nutno uznat, že Napoleon byl daleko ne hlupák. Napoleonský kodex existuje dodnes a je základem jurisprudence Francie.

* – Napoleon také nejprve se pokusil dostat žida na svou stranu. Dokonce obnovil starý Synedrion – sebral veliké rabíny ze všech území západní Evropy a naléhal, aby přikázali židům stát se lidmi. Jenže oni jej obehráli.

– Následující korunovaný svědek, ruský imperátor Nikolaj I (18-19. století). Vyjádřil se o židech následovně:

"Hlavní příčinou devastace zemědělství jsou židé. Svým umem vykořisťují nešťastné obyvatelstvo. Zde jsou vším: trhovcemi, podnikately, majitely hospod, mlýnů, dodavately, řemeslníky atd. Jsou natolik chytří v klamání lidí, že půjčují peníze na setí obilí, pak ceny za úrodu snižují, dokud pole nejsou sklizené. Jsou to známé pijavice, které totálně vysávají a devastují celé oblasti".

* – To samé dělají v Americe. Farmářům dávají půjčku na příští úrodu, a pak uměle snižují ceny, aby ještě více se museli zadlužit.

– Ano, to je hra na vysoké úrovni. Nelze říct, že by nějaký žid se zabýval machinacemi individuálně. Dělá to národ. A děje se to století za stoletím. Zajisté, jde o boží národ, ale jejich bůh, zdá se, je nějaký jiný.

* – Ježíš Kristus jim řekl: "Váš otec je Ďábel". Ale Mojžíš na všech obrazech je namalován jaksi mající rohy. Divný prorok! V Toře se píše, že z hlavy Mojžíše vycházely dva rohy. Talmudisté se pokoušejí tu záležitost zamazat a tvrdí, že hebrejsky slova "roh" a "paprsek" se podobají, takže z hlavy Mojžíše vycházejí dva paprsky.

– Hle, ještě jeden důležitý svědek, německý generál a stratég Helmut von Moltke – zakladatel německé válečné doktriny. On píše o židech takto: "Při vyšetřování krádeží, zřídkakdy žid není zapleten buď jak spolupachatel, nebo jako překupník kradeného".

Židé nejsou tak hloupí, aby se osobně zabývali kradením v pravém smyslu slova. Ale ukrývat kradené, to byla už od středověku čistě židovská činnost. V lexikologii je na to mnoho důkazů. Každý národ má svůj slang světa zločinců. V Rusku je to zlodějská mluva, málo pochopitelná pro běžné lidi. "Blatný jazyk". U Němců se to nazývá "gaunersprache", jazyk gaunerů*. Téměř všechna slova zlodějíčků a gaunerů jsou lexikálně z jazyka jidiš. V ruské zabijácké feně je mnoho židovských slov. Například poc, pacan, chaza, chava atd.

*[Jde i o známý "brněnský hantec", jaksi se zamlčuje, že podstatná část hantýrky té prvorepublikové brněnské kriminální galérky pocházela z jidiš. Pozn. ed.]

Hle, mám tu z vydání Hlavní správy MVD Kyjev (sovětské milice) "Vorovskoj žargon" z roku 1965. Z něj je jasné, že v sovětském zlodějském žargónu je ještě víc židovských slov, než v žargonu německém. Byty překupníků u zlodějů jsou kluby, v ruské feně malina, fatera. Přitom fatera je od slova Fater, otec, pachan. Nebo soobščik, ukrývatel kradeného. Jak říkal Karl Marx, první stadium hromadění kapitálu.

Nejprve tedy skupovali kradené, potom posílali své degenerativní výrostky studovat na advokáta či lékaře. Například, děd Kerenského byl židem-penězokazem z Varšavy, tedy přestupník. Posadili ho do vězení ve městě Kerensk. Mnozí přestupníci zákona říkají na úřadě, že si nepamatují ani otce, ani mámy, zkrátka nic... Když je pak propouštěli, často jim dávali jméno podle názvu města, kde si odseděli trest. To znamená, že Kerenskij byl z města Kerenska, stejně jako Jidáš z města Kariot se stal Jidášem Iškariotským.

Tato tradice zlodějských přezdívek je živa i dnes. Míša Gomelský, Borja Varšavský. Nebo, Henry Kissinger, poradce prezidenta Nixona – žid z města Kissingen. Zachovávají tradici předků, abych tak řekl. Koukněte se do telefonního seznamu města New York, kolik tam bude židů se jménem Moskovec? Celé sloupce. Všichni jsou židé z Moskvy. Felix Frankfurter, poradce prezidenta Roosevelta, žid z Frankfurtu. V podstatě, nejsou to rodná jména, ale přezdívky. Kosmopolité bez rodiny, jak hovořil baťuška Stalin, a to on už svoje rodné moc dobře znal.

Dále, významný stratég von Moltke pokračuje: "K nahromadění bohatství u nich je každý prostředek dobrý. Za války r. 1812 židé dělali špiony na obou stranách a zrazovali přitom každou z nich". Jelikož byl von Moltke generálem a významným stratégem, byl jistě specialistou v těchto otázkách.

* – Připomíná mi to rozkaz Napoleonův o vystěhování všech židů z pohraničních oblastí s Německem. Bál se, že ho židé budou zrazovat.

– To samé bylo za první světové války. Ruská vláda poručila všem židům z pohraničních oblastí odjet do týlu.

Následující náš svědek – známý maďarský skladatel Franz Liszt (19. stol.), řekl o židech toto:

"Přijde doba, kdy všechny křesťanské národy, v jejichž lůně žijí židé, si položí otázku, možno-li je trpět i nadále, nebo je deportovat. Tato otázka je svým významem stejně vážná, jako otázka, chceme-li život nebo smrt, zdraví nebo nemoc, sociální klid nebo neustálý chaos".

Silná slova. Zřejmě ho pořádně naštvali.

Nyní vezměme na paškál svědka z druhého konce světa. Známý japonský vědec, kníže Mobučum Okuma (19. století). Řekl o židech následující: "Židé po celém světě ničí patriotismus a zdravé základy státu". Je zajímavé – jak došel k takovému vývodu, vzhledem k bezvýznamnému množství židů na japonských ostrovech?

Přivedu malinkou ilustraci. Mám tlustou knihu na toto téma. Nazývá se "Svoboda a židé", autor Šmakov. O ní podrobněji pohovoříme později, ale teď jen jeden citát z ní: "Za japonské války roku 1905, ruská armáda čítala 1 milion lidí. Mezi nimi 18 tisíc židů, z kterých 12 tisíc se dalo zajmout Japoncům" (strana 225).

Současně je v této knize ukázáno, že židovští bankéři dávali veliké půjčky Japonsku a utráceli ohromné sumy na antiruskou propagandu. Cituji vám sice ruský zdroj, ale to samé píše japonský kníže a veliký vědec, narozený roku 1871. Zdá se, že v mládí se zúčastnil rusko-japonské války r. 1905 a měl dobrou možnost pozorovat, že v špionáži proti Rusku pracovali téměř výlučně židé, a že téměř všichni židé se nechali zajmout. Později popsal svá pozorování.

* – Vzpomněl jsem si při tom na jednu málo známou epizodu z životopisu důležitého anglického špiona Reily, který ve skutečnosti byl ruským židem.

– Pokud já vím, byl položid. Snažím se být maximálně přesným, pokud je to možné.

* – Tak on byl vyslán s účelem posílit rozpad ruské armády r. 1905, ale současně se zabýval obohacením své kapsy. Ruský položid, špion, zrádce a současně si přihříval kapsu u válečného ohně z neštěstí spoluobčanů.

To vyprávíte podle výborného tele-seriálu, který natočili Angličané. Je u toho velmi zajímavý konec. Když Lenin (po matce položid) byl už u moci, tak položid Reily chtěl ho svrhnout a zasednout na jeho místo. Byl to mezinárodní dobrodruh vysokého měřítka. Udělal tedy návrh samému Dzeržinskému během operace "Trest". Byl v těsném spojení s Borisem Savinkovým, známým teroristou, kterého podporoval otec amerického automobilového průmyslu Henry Ford. Opět také, antisemita Henry Ford spolupracuje s položidem Reily, a položid Reily spolupracuje s narkomanem-morfinistou Savinkovým a současně tento Reily žije na hromádce se svou sestrou. Další jasný případ degeneráta. Vidíte, jací dobrodruzi přichází k moci...

* – Když Stalin uviděl celý seznam konspirátorů Trestu, pochopil, že tito jakoby lživí konspirátoři jednoho krásného dne mohou stát se skutečnými konspirátory. A tehdy Stalin nemeškal a nařídil Dzeržinskému postřílet všechny figurky tohoto seznamu a nadepsal tento spis "Reily". Dzeržinskyj zaprotestoval proti zastřelení Reilyho, ale tehdy mu Stalin oznámil, že Reilyho vyškrtne ze seznamu, ale na jeho místo připíše jméno samého Dzeržinského. Teprv poté Dzeržinský dal souhlas k zastřelení Reilyho.

– Výborná společnost – kavkazský položid Stalin, polský 1/4-žid Dzeržinskij a oděský a později anglický položid Reily... Stejný princip. Stejný had, který požírá vlastní ocas. Židé si naříkají na antisemitismus, ale na těchto nejostřejších příkladech vidíme, kdo koho a jak střílel.

* – A klamou čestné lidi. Křičí do světa, co všechno jim udělali Rusové, Poláci, Gruzíni. Ve skutečnosti byly to ruce jejich bláznivých a polobláznivých vlastních bratrů.

– Vysvětlí vám to sladkokyselá formule znamenitého profesora psychiatrie Lombrosa, podle které mezi židy je mnoho vzdělaných a talentovaných lidí, ale i bláznů je mezi nimi 6 krát více. To je klíč k těmto záhadám.

Dnes v ruském tisku píšou, že Stalin byl paranoik, tedy blázen, ale současně zapomínají dodat, že byl také kavkazský položid. A bez toho, jak se v tom máte vyznat? To samé bylo s Eichmannem... Ale o tom nelze mluvit, jinak vám židé na čelo přilepí cedulku antisemita. My zde chceme uchránit žida od antisemitismu, ale oni sami nechtějí se chránit...


Další kapitola
Přejít na OBSAH