Grigorij Klimov «Rodinný album». Kapitola 33

Dva lékaři

Pokračujeme v hledání moudrosti podle receptu svatého Jana Bohoslovce (Zjevení 13:18). Jako výsledek dostáváme jakousi encyklopedii různých lidských typů. Lidé mi říkají: "Grigorij Petrovič, Mendeleev vytvořil tabulku chemických prvků, vy máte tabulku psychických elementů." Každý může najít něco, co ho zajímá, co mu může pomoci v životě, co se nazývá životní moudrost.

Oleg a Táňa Erdeli byli mezi našimi dobrými přáteli. Měli velmi panovačnou matku, kterou známí oslovovali "Madam ministr". Jejich otec se ztratil někde ve válce. Oleg byl doktor psychiatrie a Táňa doktorka pediatrie.

Jednou Táňa byla na návštěvě nás a spíše drze se mě zeptala: "Gríšo, proč nemáte s Allou žádné děti?"

Mně se tato nediskrétní otázka nelíbila, ale upřímně jí odpovídám: "Alla má dvě sestry lesbičky. To znamená, že naše děti mohou být taky takové. A to já nechci. Proto je nemáme. Rozumíš?"

"No, a co má být? – říká Táňa. – Já jsem to s muži zkoušela – a nelíbilo se mi to. Pak jsem to zkusila s ženami – a nelíbilo se mi to".

Musím říci, že Táňa je dost ošklivá, a kavalíry neměla. Nicméně, ve věku 30 let polapila docela slušného člověka: Amerikán, středoškolský učitel, má hezký dům po rodičích. A legrační jméno – Demon. Samozřejmě, jestliže se oženil s takovou šeredou, měl jistě také nějaké menší defekty. Přesto Táňa šťastně porodila dvě děti.

Od té doby uteklo 25 let – a naše dobrá přítelkyně Táňa mi ani jednou nezatelefonovala, tedy sama se zapsala do seznamu nenormálních lidí.

Koneckonců, sama mi jednou řekla, že "zkoušela ženy". To znamená, že je v ní potlačená homosexualita. To znamená, že její děti pravděpodobně nebudou úplně normální. Možná, že kvůli tomu, že to věděla, Táňa si vybrala jako specialitu pediatrii. Ale doktor Oleg říká, že Táňa vydělává třikrát více než její muž.

Psychiatr dr. Oleg Erdely byl hodný člověk, vysokého růstu, jen poněkud trapný, výstřední. Ženské žádné neměl – a to bylo okamžitě zřejmé. Proto Oleg mi vyprávěl, že když má noční službu v blázinci, pak za ním chodí všelijaké bláznivé slečny. Líbilo se mi, že Oleg upřímně přiznává, že psychiatři sami jsou většinou mentálně nenormální.

Ženil se Oleg pozdě – ve věku 50 let. Sám s úsměvem povídal, že jeho manželka Olga v prvním manželství měla za muže psychiatra, a potom se rozvedla s jedním psychiatrem a vzala si druhého psychiatra, je tedy psychopatka, která se vdává jen za psychiatry. Přátelé říkají, že Olga komanduje Olega. Děti nemají. No, to je docela normální.

Při pohledu na Olega a Táňu, můžete si všimnout následujících principů. Za prvé, když v rodině je šílená sestra, tehdy bratr obvykle je také nenormální. Za druhé, muži obvykle snáší bezdětnost mnohem lehčeji, než ženy, což je vidět u mnoha mých přátel. Není vyloučeno, že právě proto ve středověku pálili čarodějnice spolu i s jejich dětmi.

Mladší sestra mé bývalé ženy, Galka, ačkoliv je perfektní degenerátkou, naplodila tři děti. A podívejte se na baronku-bordeldámu Lilu a její nešťastné děti. Nebo se podívejte na svini Natašu Nötsch a její handicapované děti. Stejný příběh.

Proto, teologové a filozofové mluví o ženách nesouhlasně. Otec Tertullian říká: "Žena – to je brána pekel – a dodává: -"Ženo, ty jsi zahubila lidský rod".

Svatý Jeremiáš říká: "Žena – to jsou ďáblova vrata, cesta zla, žihadlo štíra."

Svatý Cyprian říká: "Žena, to je nástroj, který ďábel používá k pochycení našich duší".

Nebo takové lidové: "Baba a běs – mají jeden věs (stejnou váhu)." A hlas lidu – je hlas Boží.

Teď beru do ruky knihu známého amerického psychologa R. Masterse "Erotika a Zlo", New York 1962, str. XIX, "Předmluva." Tady citoval středověkého průvodce honu na čarodějnice "Kladivo na čarodějnice" (Kramer a Sprenger, první publikace r. 1486). Za prvé, žen-čarodějnic bylo spáleno na hranicích mnohem více než mužů-čarodějníků.

Ale hle, proč tomu tak bylo – cituji doslovně. Jeden z otců církve, sv. Jan Zlatoústý říká: "Poněvadž jest taková pře s manželkou, není dobré ženiti se." (Matouš 19:10). Žena... co je to jiného, než nepřítel přátelství, nevyhnutelný trest, nutné zlo, přírodní pokušení, žádost kalamity, domácí nebezpečí, útěcha v neštěstí, zlo přírody, malované v krásných barvách!... "

Pokračování: Cicero ve 2. svazku své "Rétoriky" říká: "Mnohé vášně vedou muže k jednomu hříchu, ale jedna vášeň ženy vede ji ke všem hříchům, stejně jako kořen všech neřestí žen – je je chamtivost".

Seneca ve svých "Tragédiích" říká: "Žena buď miluje, nebo nenávidí, třetí možnost není. I slzy ženy klamou, protože mohou být ze skutečného zármutku, stejně jako mohou být pastí. Když žena přemýšlí sama, vymýšlí zlo".

Pak moderní americký psycholog R. Masters píše: "Pythagoras, slavný filozof a matematik, několik století před narozením Krista napsal: existuje dobrá zásada, která vytvořila řád, světlo a muže, a špatná zásada, která vytvořila chaos, temnotu a ženu." Potom dr. Masters dodává, že v době honu na čarodějnice na 100 žen čarodějnic připadl pouze jeden muž-čaroděj.

Nebo vezměte příběh o Adamovi a Evě. Opět Evina chyba! Dobře, to už bylo dávno. Ale vezměte si moderní francouzské přísloví: "Cherchez la femme". To lze přeložit: "za každým špinavým trikem – hledejte ženu". Kamkoli se podíváte – stejný příběh!

Samozřejmě, ne vždy, díky Bohu, ne vždy. Ale takových je mnoho. Zalistujte si mým rodinným albem, vzpomeňte si na moji ideální nevěstu Natašu "von" Meyer-Clarkson. Skutečná vědma – lesbička a sadistka, která porodila čtyři syny a udělala dobrou kariéru v "Hlasu Ameriky". Dříve vědmy létaly na koštěti, nyní letají po vlnách éteru.

A tady je čarodějnice mnohem větší: plamenná revolucionářka Rosalia Samoilovna Zemlyachka-Salkind (1876-1947). Po revoluci rozstřílela 100 000 bílých vojáků a důstojníků, kteří uvízli na Krymu. V letech 1939 až 1943, místopředsedkyně SNK SSSR a členka Ústředního Výboru VKS(b). Také chlap v sukni. Ve středověku byly tyto čarodějnice upáleny na hranici. Je to vůbec žena? Je to masový vrah, krvavý od hlavy až k patě, monstrum. Potom byla velký činitel v Kremlu, hned vedle Stalina! Jestli ďábla nazýváme Knížetem tohoto světa, pak ona je jeho kněžnou.

Smutná je tato oblast – je to slzavé údolí. Ale za tím se skrývá moudrost, kterou slibuje svatý Jan Evangelista. Nyní se to nazývá vyšší sociologie, kterou mají rádi pouze lidi s dobrým svědomím, a velmi ji nenávidí lidé se špatným svědomím.

Zde je třeba poznamenat, že všechny tyto kritiky o ženách od filozofů a teologů, se nevztahují na všechny ženy, ale pouze na 47% ze statistiky dr. Vittelse. Ale to je téměř každá druhá žena. Proto tím více musíme milovat, cenit a respektovat normální zdravé ženy, které jsou schopny milovat a být milovány. Proto já bych chtěl postavit památník – alespoň v písemné formě – ženám mých snů, které mi kdysi daly svou lásku.

Proto je v bibli napsáno: "Bůh láska jest, a kdož v lásce přebývá, v Bohu přebývá, a Bůh v něm." (1. Jana 4:16).

23. listopadu 2002.


Další kapitola
Přejít na OBSAH