Grigorij Klimov «Raudonoji Kabala». Priedas 18

Aleno Daleso kalbos fragmentas JAV kongrese

1945 m. sausis

“...Karas baigsis, viskas kaip nors susitvarkys, ir mes mesime viską, ką turime, visą auksą, visą moralinę galybę rusų liaudies kvailinimui ir mulkinimui.

Žmonių smegenys, žmonių sąmonė sugeba keistis..

Paskleidę chaosą mes nepastebimai pakeisime jų vertybes į mums naudingas ir priversime tomis primestomis vertybėmis patikėti.

Kaip?

Pačioje Rusijoje mes rasime vienminčių... savo sąjungininkų ir pagalbininkų.

Epizodas po epizodo vyks dar nematyto dydžio tragedija, kai žlugs pati nepaklusniausia žemėje tauta, ir taip negrįžtamai nuslops jos savimonė...

Iš literatūros ir meno mes palaipsniui išnaikinsime jų socialinę esmę, atpratinsime kurti, atpratinsime domėtis tais procesais, kurie vyksta masėse.

Literatūra, teatrai, kinas – viskas vaizduos ir propaguos žemiausius žmogiškuosius jausmus.

Mes visaip skatinsime ir aukštinsime taip vadinamus kūrėjus, kurie į žmonių sąmonę kimš sekso, sadizmo, prievartos, išdavystės kultą – žodžiu, visa tai skatinsime.

Valstybės valdyme mes sukursime chaosą ir betvarkę....

Nepastebimai, bet aktyviai mes skatinsime valdininkų pasipūtimą, beprincipiškumą ir kyšininkavimą.

Biurokratizmas ir vilkinimas bus kaip sektinos savybės...

Sąžiningumas ir padorumas bus išjuokiami ir niekam nereikalingi, tai liks tik praeities atgyvena. ...

Chamiškumas ir akiplėšiškumas, melas ir apgaulės, girtuoklystės ir narkomanija, gyvuliška baimė, begėdiškumas, išdavystės, nacionalizmas ir priešprieša tarp tautų, pirmiausiai, priešprieša rusų tautai – visa tai mes sumaniai kultivuosime, ir visa tai kada nors sužydės ir duos vaisių.

Ir tik nedaugelis, labai mažai kas supras, kas vyksta...

Bet tokius žmones mes paversime bejėgiais, juos išjuoksime, rasime būdų, kaip juos paversti visuomenės atstumtaisiais...

Mes tą darbą plėsime iš kartos į kartą.

Mes imsimės to darbo nuo vaikų darželių, visada labiausiai dėmesio kreipsime į jaunimą, jį tvirkinsime, ir kitaip gundysime.

Mes iš jų padarysime nepadorius kosmopolitus...”


Allen Welsh Dulles
Director of Central Intelligence

Born on 7 April 1893, Watertown, New York

Brother of John Foster Dulles (United States Senator, Secretary of State)

EDUCATION: Princeton University, B.A., 1914, M.A., 1916; George Washington University, LL.B., 1926

Began his 51 year career in intelligence after graduating from Princeton in 1914 by being accepted in the State Department's intelligence service on May 22, 1916.

In June 1940, General William Donovan invited Dulles into his secret Coordinator of Information staff organized by Stephenson and used his influence as member of the ROOM (a private Wall Street intelligence gathering organization and forerunner of the OSS) to assist Donovan in getting Army G-2 approval for establishing the Office of Strategic Services.

Head of OSS (Office of Strategic Services) post in Bern, Switzerland, 1942-45

Deputy Director for Plans, CIA, 4 January – 23 August 1951

Deputy Director of Central Intelligence, 23 August 1951 – 26 February 1953

Director of Central Intelligence 26 February 1953 – 29 November 1961

Served on President’s Commission on the Assassination of President Kennedy, 1963-64

Died 28 January 1969


Kitas skyrius
Pereiti į TURINĮ