Grigorij Klimov «Raudonoji Kabala». Priedas 6

Kas tai yra pravoslaviška brolija ir kaip tai sukurti

“Visus gerbkite, broliją mylėkite,
Dievo bijokite, carą garbinkite”

(Petras I, 2, 17).

Adresu, kuris nurodytas Voskresensko Brolijos informaciniams mazge (mūsų tinklapyje www.vernost.ru), atėjo daug klausimų. Žmonės iš įvairių miestų ir net iš įvairių šalių prašo paaiškinti, kas tai yra pravoslaviška brolija ir kaip ją sukurti. Šiame tekste aš pagal galimybes pasistengsiu atsakyti į šį klausimą.

Pravoslaviška brolija arba seserija – tai kanoninė pasauliečių apsijungimo forma, kurie nori kartu pasitarnauti Dievui. T.y., pasitarnauti Dievui ne tik asmeniškai, šeimoje, bet ir visuomeniniame gyvenime.

Reikia pastebėti, kad į seserijas, kaip taisyklė, buriasi netekėjusios moterys, net visuomeninė šeimyninių moterų veikla dėl laisvo laiko trūkumo gali negatyviai atsiliepti rūpinantis savo vyru ir vaikais.

Vyrams taip pat ne visada rekomenduojama stoti į brolijas, ypač, jeigu jie yra skandalingi, nesugyvenami, kenčia nuo aiškių psichologinių sutrikimų.

 1. Pravoslaviškos brolijos sukūrimo palaiminimas

 Prieš kuriant naują pravoslavišką broliją, iš pradžių reikia nuspręsti – ar ją reikia kurti?

Jeigu jums atrodo, kad dėl pagalbos kitiems žmonėms ir dėl savo sielos išgelbėjimo jums būtina kurti broliją arba stoti į jau egzistuojančią, tai šį klausimą pirmiausia reikėtų aptarti su jūsų dvasiniu tėvu. Tik tuo atveju, jeigu jūsų dvasinis tėvas jus palaimins naujos brolijos sukūrimui arba dalyvavimui jau egzistuojančioje pravoslaviškoje brolijoje, tik tada jūs galite imtis tokios atsakingos veiklos.

Gavus savo dvasinio tėvo palaiminimą tarnavimui brolijai, reikia kreiptis į vieną iš pravoslavų senolių (jo vardą jums nurodys jūsų dvasinis tėvas), ir jo paklausti, ar galima stoti į jau egzistuojančią broliją. Daug lengviau plėsti jau egzistuojančią broliją, negu kurti naują. Ir, jeigu senolis egzistuojančios brolijos neįvardins, tada galima prašyti palaiminimo kurti naują broliją. Tuo metu privalo dalyvauti autoritetingi liudininkai, kurie galėtų patvirtinti senolio palaiminimą ir jo nurodymus.

Toliau reikia paklausti apie naujos brolijos dvasininką (jūsų dvasinis tėvas ir brolijos dvasininkas nebūtinai turi būti vienas ir tas pats asmuo). Taip pat patariama iš senolio gauti kuo daugiau patarimų, užduočių, palinkėjimų ir maldų dėl būsimos brolijos įkūrimo ir jos plėtimo.

Senolio visų geriausiai paklausti ir apie naujos pravoslaviškos brolijos pavadinimą. Bet kuriuo atveju, negalima pavadinimo sugalvoti patiems, nes tada tai nebus jūsų nuolankumo ženklas. Jeigu senolis pavadinimo neduos, tai jo reikės klausti pas brolijos dvasininką, o jeigu ir šis neduos, tai pas būsimą brolijos seniūną.

Vėliau, kai brolija įrodys savo gyvybingumą ir reikalingumą Pravoslavų Cerkvei, ir jau reikės ją registruoti, prireiks trečio žmogaus palaiminimo – jūsų eparchiją valdančio archierijaus. Iš karto registruoti brolija – tai, mažų mažiausiai, nekuklu. Daug pravoslaviškų brolijų egzistuoja tik popieriuje. Aš asmeniškai pažįstu žmogų, kuris turi įregistravęs aštuonias religines organizacijas, be to – dvi iš jų, pravoslaviškos brolijos, bet visur dalyvauja tik jis pats ir jo žmona.

Todėl iš pradžių atlikite eilę realių darbų, kad veiksmais įrodytumėte, kad jūs – tikra pravoslaviška brolija, o jau po to tai registruokite justicijos organuose, žinoma, jeigu tik gavote jūsų valdovo palaiminimą. Cerkvei formalios brolijos nereikalingos.

Pavyzdžiui, mūsų Voskresensko pravoslaviška brolija be registracijos sėkmingai vystėsi virš penkių metų, o registracija mums buvo reikalinga tik tam, kad galėtume įstoti į Pravoslaviškų Brolijų Sąjungą.

 2. Tinkamo seniūno paieškos

 Brolijai rasti tinkamą seniūną nėra taip paprasta. Pirmiausiai, iš sąrašo reikia išbraukti save. Toliau, į sąrašą reikia įrašyti žmones, kurie neturi dviejų trūkumų: valdžios troškimo ir pavydo. Todėl pirmiausiai iš sąrašo ir reikėjo išsibraukti pačiam. Nes, jeigu jūs pats nusprendėte organizuoti naują broliją, kaip taisyklė, tuos trūkumus tikriausiai turite.

Pats geriausias būdas brolijai rasti seniūną – tai paklausti jo pas senolį, be to, neįvardijant savo kandidatų, o gauti gerai senoliui pažįstamo, o jums nepažįstamo žmogaus vardą. Jeigu senolis jums nieko neįvardins, tada galima paklausti pas brolijos dvasininką, bet kuriuo atveju, geriausias kandidatas tas, kurio jūs anksčiau nepažinote.

Jeigu kandidatas atsiras ir sutiks būti jūsų seniūnu, tai tegul jis pats pasirinks brolijos tarybą. Iš savo žmonių tarpo, kuriuos jis gerai pažįsta, bet kurių nežįstate jūs. Jūs gi iš naujojo seniūno prašote tik pavedimų ir stengiatės atsisakyti bet kokių postų naujojoje organizacijoje. Kitaip jums teks ištverti labai daug gundymų, kurie žeis jūsų puikybę, o tai brolijai bus labai nenaudinga, o kartais gali privesti iki iširimo.

Kartoju, naujos brolijos seniūnas tarybą turi sudaryti iš jam gerai pažįstamų ir patikrintų žmonių, su kuriais jam bus lengva dirbti. Naujos tarybos sudėtį patvirtinti gali tik jūsų brolijos dvasininkas, kurį rekomenduos senolis.

 3. Trys pagrindinės brolijos valdymo problemos

 Būsimą brolijos seniūną reikia perspėti, kad jis visada būtų pasiruošęs sunkumams ir nesivadovautų rožinėmis iliuzijomis. Žinoma, reikia tikėtis geriausio, bet mūsų pertvarkomoje šalyje ruoštis reikia realiam gyvenimui.

Šiais laikais rasti gerų ir sąžiningų žmonių labai sudėtinga. Daugelis žmonių šiandiena tiesiog apnikti nuodėmių – tingumo, pavydo, bailumo.

Tingumas

Labiausiai paplitusi liga visose organizacijose, net ir pravoslaviškose, tai tingumas. Bendros idėjos įkvėpti žmonės iš pradžių pradeda praleidinėti svarbius susitikimus, ir tam sugalvoja įvairias pateisinamas priežastis.

Todėl labai dažnai seniūnui teks brolijos dalyviams priminti jų priimtus įsipareigojimus. Jam teks būti pasiruošusiam iš pradžių išklausyti jų nuoširdžius norus, o vėliau tiesiog už rankos vesti pasirinkta kryptimi. Kristus savo apaštalams sakė: “kas nori būti pirmas, tegul bus paskutinis ir visiems tarnaus”.

Dažnai eiliniai brolijos nariai pradeda murmėti ir daro smerkimo nuodėmę, kai mato, kad seniūnas “brolijai nepadaro daugiau, negu kiekvienas iš jų” arba, kad jis “brolijos labui” nevykdo įvairių jų idėjų.

Sėkmingai vystantis brolijai, kaip atlygis už seniūno aktyvumą ir nenuilstamą veiklą, bus naujų energingų jaunų žmonių atėjimas į organizaciją, kurie sugebės savarankiškai atlikti brolijos pavedimus. Tiesa, jiems dažnai priešinsis tinginiai ir jie gali susidurti su kita paplitusia liga – pavydu.

Pavydas

Pavydas, antras po tingumo blogis, kuris dažnai pasitaiko visuomeninėse organizacijose ir, kaip bebūtų gaila, net ir pravoslaviškose brolijose.

Ne tik patys brolijos aktyvistai gali tapti tinginių pavydo objektu, bet ir jie patys gali pradėti pavydėti vienas kitam. Be to, kuo žmogus aktyviau dirba brolijoje, tuo didesnis pavojus jam pačiam užsikrėsti ta dvasine liga.

Ypatingai aštrus pavydas tarp tų žmonių, kurie nėra užtikrinti savo padėtimi brolijoje. Štai jie ir bando sumažinti brolijos aktyvistų veržlumą ir jų autoritetą, taip tariamai pagerindami savo padėtį.

Kartais pavydas sustiprinamas trečia pagal reikšmingumą liga – bailumu.

Bailumas

Bailiai – tai išdavystė ir brolijos vadovybės autoriteto menkintojų maitinamoji terpė.

Jeigu brolijoje atsiras pakankama kiekis bailių, pavyduolių ir tinginių, tai pastovūs bandymai suskaldyti bendriją arba įvykdyti perversmą bus garantuoti.

Geriau iš anksto išaiškinti žmones su tais trimis trūkumais ir niekada jų neskirti į vadovaujančius postus, jiems neduoti jokių atsakingų pavedimų.

 4. Brolijos veiklos objektai

 Veiklos objektai – tai brolijos kontroliuojamos darbo vietos, kurias galima naudoti ir pritraukiant į broliją naujus narius.

Jeigu brolijoje nėra vadovų, kurie gali aprūpinti darbu savo įmonėse, tai galima pabandyti darbo vietas sukurti pačioje brolijoje. Dažniausiai pravoslavų brolijos pas save sukuria darbo vietas susijusias su leidyba, t.y., leidyba, prekyba knygomis, brošiūromis, laikraščiais ir kalendoriais. Taip pat galima užsiimti ir cerkvės reikmenų gamyba ir realizacija, užsiimti apsaugos veikla arba organizuoti mokamas piligrimines keliones.

Tam geriausiai naudoti tik pastovius brolijos bendradarbius, kurie gerai užsirekomendavo brolijos darbo objektuose, t.y., rimtus ir patikimus žmones. Taip jūs užsitikrinsite, kad nebus provokacijų arba kenkėjiškos veiklos. Ir bendrai – į bendrijos administraciją nereikia įsileisti žmonių, kol jie netampa pastoviais brolijos dalyviais, neįrodė savo nuolankumo ir pastovumo.

Parenkant kandidatus į brolijos darbo objektus, kontrolė turi būti pastovi, kad nenuvilti žmonių, kurie brolijai mielaširdingai suteikia tas darbo vietas.

Geriau augti mažam, bet patikimam kolektyvui.

5. Pirmieji naujos pravoslaviškos brolijos organizacijos žingsniai

 Pačiu pirmuoju naujos pravoslaviškos brolijos žingsniu turi būti pamaldos. Bet, dar iki to pirmo žingsnio brolijos seniūnas visiems dalyviams privalo paskelbti brolijos tarybos sudėtį, visų dalyvių sąrašą ir paskirti iždininką. Pasibaigus pamaldoms, visi brolijos dalyviai prieina prie kryžiaus.

Sekančiu žingsniu turi būti kasmėnesinių įnašų į brolijos kasą nustatymas, Įnašus moka kaip pastovūs dalyviai, taip ir kandidatai.

Kasmėnesinių įmokų mokėjimas iš savo atlyginimo yra rimto požiūrio į broliją įrodymas. Bet kuris, kuris atsisako mokėti bent 5% savo atlyginimo į brolijos kasą, negali būti laikomas pastoviu brolijos dalyviu. Iš kitos pusės – mūsų liaudį jau tiek daug kartų apgaudinėjo, kad nereikia stebėtis, kad naujokas iš pradžių norės sužinoti, kiek rimta yra brolija, o tik po to pradės finansiškai broliją remti. Brolijai lėšos bus reikalingos bendrų arbatėlių organizavimui, pagalbai šventykloms ir kitiems tikslams.

Toliau, reikia patvirtinti brolijos simboliką.

Pasistenkite nepasirinkti simbolių, kurie gali sukelti niekam nereikalingus ginčus, niekam nereikalingas asociacijas (pavyzdžiui, svastiką – taip vadinamą “katakombos kryžių”). taip pat pasistenkite išvengti raudono fono su baltu apskritimu ir centriniu juodos spalvos simboliu. Tai sukels nemalonias asociacijas su hitlerine nacional-socialistine arba leninine internacionaline-komunistine simbolika.

Kasdieniniame brolijos gyvenime seniūnas turi pastoviai dvasininko klausti, ką geriausia tuo metu brolijai daryti, ir tų patarimų pagrindu organizuoti brolijos veiklą.

 6. Medaus periodas

Brolijos medaus periodas labai panašus į jaunavedžių medaus mėnesį. Pradinis įkvėpimas, entuziazmas, noras kuo daugiau pasiekti. Kai visas pirminis pakilimas praeina, kai ateina kasdieninių rūpesčių rutina, kai brolijos gyvenimas tampa įprastu kasdieniniu darbu, tada ir prasideda tikras kryžiaus nešimas, kad būtų išgelbėtos visų brolijos dalyvių sielos. O iš pradžių visi brolijos nariai skrenda kaip ant sparnų.

Senovėje brolijos savo veiklą pradėdavo nuo pagalbos visai parapijai. Būtent nuo to reikėtų pradėti ir šiuolaikinėms brolijoms. Tai pats pirmasis ir svarbiausias tvirtumo patikrinimas. Jeigu brolija kiekvieną savaitę sugebės organizuoti talkos dienas savo parapijai, tai vėliau ji sugebės atlikti ir sudėtingesnius darbus. Ir taip, brolijos tarnybai reikėtų pasiimti kokią nors vieną cerkvę, geriausiai tą, kurioje tarnauja jūsų brolijos dvasininkas.

Tos cerkvės pagalbai, brolijos seniūnas turi paskirti atsakingą už darbo dienų organizavimą, atsakingą už aukų rinkimą, ir atsakingą už tvarkos palaikymą apeigų metu.

Jeigu darbinės pagalbos neįmanoma organizuoti kiekvieną savaitę, tai galima daryti ir rečiau, bet pageidautina, kad kiekvienas brolijos narys bent kartą per mėnesių padirbtų su visais tokių talkų metu.

Darbo dienas geriausiai pabaigti dvasiniais pokalbiais su kuo nors iš šventikų. Geriausiai išsirinkti atsakingą už tokių pokalbių organizavimą. Jeigu tuo metu pasisektų organizuoti ir bendrus pietus arba arbatos gėrimą, tai tokios darbo dienos bus pasisekusios.

Aukų rinkimą cerkvei geriausia organizuoti betarpiškai kontroliuojant vyresniajam. Tam reikia parinkti patikimus ir patikrintus žmones, kurie neturi polinkio girtauti, rimtus ir keliančius pasitikėjimą.

Net jei brolija liks tik parapijos ribose, vis viena jos sukūrimą galima laikyti sėkmingu. Net taip veikdama brolija padės gelbėti žmonių sielas, o į ją ateinantys nauji žmonės, kurie prie jos prisideda per darbo dienas ir pravoslavišką bendravimą, griečiau prisijungs prie cerkvės.

7. Kova už dvasinį brolijos augimą

 Pačia svarbiausia brolijos augimo sąlyga, be jokių abejonių, yra jos dvasinis augimas.

Skirtingai nuo nepravoslaviškų organizacijų, kur disciplina palaikoma iškirtinai baime būti atleistam ir materialiniais stimulais, brolijoje yra šiek tiek kitaip.

Materialinių stimulų akcentavimas paprastai priveda prie brolijos narių komercializacijos. Tai didina pavojų susipykti dalijant materialines vertybes, įskaitant iždą ir kontroliuojamas darbo vietas. Stimuliavimas baime paprastai baigiasi žiauriu pažeminimu ir tai gali sukelti įvairias keršto formas.

Nepravoslaviškose organizacijose tų dviejų tipų stimuliavimo panaudojimas sėkmingai suveikia todėl, kad tai neprieštarauja tų organizacijų pagrindiniams idealams ir vertybių sistemai, o tai reiškia, kad tokiais būdais jie gali sutramdyti didžiąją dalį organizacijos narių, kurie rūpinasi savo materialine gerove ir vengia bet kokių problemų.

Bet pravoslavų žmonės neturi materialinę gerovę laikyti aukščiau, negu tarnavimą Dievui. Todėl pravoslaviškoje terpėje žmonės nelabai aukštai vertina materialinę gerovę, ir nelabai bijo prievartos. Tas faktas verčia suabejoti įprastai efektyviais disciplinos stimuliavimo metodais, ypač tokiais, kaip baimė būti atleistam, arba negauti materialinio paskatinimo.

Pilnai neatsisakant tų metodų, bet juos naudojant kaip pagalbinius, ypač juos taikant žmonėms, kurie dar nedaug įtraukti į bažnytinį gyvenimą, brolijoje reikia naudoti ir efektyvesnius motyvus – t.y., dvasinius.

Būtent dvasinis brolijos augimas užtikrins brolijos vadovybės ir jos narių ryšį, tarp jų nusistovės abipusis supratimas. Būtina visiems išaiškinti, kad brolija, pirmiausia, sukurta tam, kad išgelbėtų jos narių sielas. Brolija padeda nevykėliams nenutolti nuo Cerkvės. Brolija sukuria sielų pravoslavišką bendravimą, pastoviai joms primenama apie Dievą. Bet svarbiausiai – brolija organizuoja pravoslavų žmones ir padeda jiems rasti savo tarnystę Dievui per tarnavimą Cerkvei ir Tėvynei.

Ką gi būtina daryti, norint užtikrinti brolijos vidinę discipliną?

1. Kiekvienas dalyvis privalo turėti savo dvasinį tėvą, pas kurį privalo eiti išpažinties ne rečiau kaip keturis kartus per metus (kiekvieną pasninką).

2. Kiekvienas vedęs dalyvis privalo reguliariai eiti į Cerkvę kartu su visa šeima (nepravoslaviška šeimyninė aplinka apsunkintų jo dalyvavimą brolijoje).

Ko reikėtų siekti?

1. Kiekvienas brolijos narys, kuris užima kokį nors vadovaujantį postą brolijoje, neturėtų rūkyti.

2. Kiekvienas brolijos narys kiekvieną sekmadienį privalo atlikti apeigas Cerkvėje ir kiekvieną dieną skaityti pilnas dienos taisykles, o jeigu rūko, turi aktyviai stengtis atsikratyti to įpročio.

3. Kiekvienas brolijos narys kiekvieną dieną privalo skaityti papildomas brolijos taisykles, kurias patvirtino brolijos dvasininkas (mūsų Voskresensko brolijoje tai vienas skyrius iš Evangelijos ir du skyriai iš Apaštalų).

Dvasinis brolijos augimas gali būti tik kontroliuojant brolijos dvasininkui. Silpnas brolijos dvasinis lygis visada lėtins brolijos augimą.

8. Vidinio brolijos gyvenimo aktyvizacija

Sekančiu brolijos augimo etapu galima skaityti tolesnę brolijos vidinio gyvenimo aktyvizaciją.

Piligrimystė

Geriausias būdas aktyvizuoti vidinį brolijos gyvenimą yra reguliarių piligriminių kelionių organizavimas, iš pradžių savo srityje, vėliau ir į kaimynines sritis. Tuo užsiimti turi atskiras žmogus, kuris turi piligriminių kelionių patirties ir pats yra aplankęs šventas vietas.

Bendros maldos

Neblogai visus brolijos narius ir kandidatus rinkti į bendras pamaldas Cerkvėje. Tai sustiprins dvasinį bendravimą tarp brolijos narių, kas yra labai svarbu brolijos augimui.

Treniruotės

Svarbus žingsnis stiprinant brolijos veiklą, yra sportinių treniruočių organizavimas. Tai padės palaikyti fizinę sveikatą ir visų dalyvių dvasinį lygį, kas labai svarbu šiais sunkiais laikais.

Bet kurioje brolijoje atsiras žmogus, kuris galės organizuoti sportines treniruotes. Kaip taisyklė, tai bus organų darbuotojas, arba kariškis, arba sportininkas. Jeigu tarp brolijos narių neatsiras savo trenerio, tada teks tokį samdyti ir jo darbą apmokėti iš brolijos iždo.

Salės treniruotėms geriausiai ieškoti vidurinėse arba profesinėse mokyklose, nes tai bus pigiausias variantas. Geriausiai būtų turėti nuosavą fizkultūros mokytoją.

Ne mažiau efektyvios ir stendinio šaudymo treniruotės, nors tai yra žymiai brangiau. Kartu su imtynėmis, stendinis šaudymas į broliją privilioja aktyvius žmones. Aš žinau vieną broliją, kuri sugebėjo labai padidinti savo skaitlingumą, kai buvo pradėtos sumaniai organizuotos stendinio šaudymo treniruotės.

Brolijos savitarpio pagalba

Ketvirtas žingsnis bus savitarpio pagalbos organizavimas brolijoje. Tam reikia išrinkti specialų žmogų, kuris suregistruotų visų brolijos narių specialybes ir pastoviai su jais kontaktuotų, aiškintųsi darbuotojų vakansijas, padėtų įsidarbinti, arba teiktų kitą profesionalią pagalbą.

Ypač vertingi brolijos nariai, kurie turi sekančias specialybes – vairuotojai (su savo mašinomis), automechanikai, kompiuterių specialistai, šaldytuvų ir skalbimo mašinų remonto meistrai, santechnikai. Būtina sukurti savotiška pravoslavišką darbo artelę ir pasistengti pereiti prie saviaprūpinimo (kaip okupacijos metais).

Organizuoti brolišką savitarpio pagalbą nebus paprasta, bet, jeigu pasiseks, brolijos reikalai labai sustiprės.

Ypač didelį dėmesį reikia skirti protingai naudojant žmonių sugebėjimus, kad jų neišgąsdinti per dideliu krūviu. Tais atvejais labai padeda taktiškas atsakingo žmogaus elgesys, kuris periodiškai padėkoja už savitarpio pagalbą nebrangiomis dovanomis, kurios įteikiamos visų brolijos narių vardu.

Turto apskaitos organizavimas

Šiek tiek sustiprėjusi, brolija privalo išrinkti žmogų, kuris būtų atsakingas už brolijos turto apskaitą ir jo naudojimą. Jis privalo vesti brolijos turto apskaitos žurnalą, kur būtų nurodyta, pas ką yra koks nors brolijos turtas, ir kaip jis naudojamas. Jam teks vesti viso turto apskaitą – nuo arbatinuko su puodeliais ir sportinio inventoriaus, iki raiščių ir emblemų su brolijos simbolika, įskaitant apeigų atributiką ir ikonas. Brolijos literatūros apskaitai geriausiai turėti atskirą žmogų.

Kova prieš girtavimą ir rūkymą

Girtuoklystę reikia laikyti pačiu didžiausiu brolijos disciplinos priešu, todėl prieš girtavimą reikia negailestingai kovoti. Tuo pat metu reikia kovoti ir prieš rūkymą, kuris taip pat nesuderinamas su pravoslavija, nors ir mažiau kenkia, negu girtavimas. Būtina pastoviai rūkantiems brolijos nariams priminti, kad kiekviena uždegta cigaretė – tai žingsnelis link šėtono sosto.

Brolijos seniūnas turi paskirti atsakingą už kovą prieš girtavimą ir rūkymą, geriausiai tai būtų specialistas narkologas.

Jis turėtų suregistruoti visus, kurie turi tokius trūkumus ir numatyti veiksmų planą, įskaitant maldas prie Dievo Motinos ikonos “Neišsenkanti Taurė”, šventųjų Bonifacijaus ir Mozės Mūrino. Tuo pačiu nuodėmingiesiems rekomenduojama priimti įžadus, kuriuos palaimintų dvasinis tėvas (jeigu dvasiniai tėvai matys, kad jie tam pasiruošę). Egzistuoja ir kiti dvasiniai ir medicininiai metodai. Svarbiausiai, kad atsirastu veiklus atsakingas žmogus, kuris galėtų visa tai organizuoti.

Tie, kurie brolijos pastangų dėka nugalės šį blogį, labiau vertins broliją ir dar nuoširdžiau tarnaus Dievui.

Daugiau bendraukite

Efektyvesniam brolijos augimui, būtina ilginti tarpusavio bendravimo laiką. Pageidautina skatinti draugystę šeimomis, organizuoti bendras išvykas ir aktyvų poilsį.

Labai efektyvios bendros išvykos į gamtą, žygiai slidėmis. Brolijoje galima organizuoti ir ledo karuselę jaunimui. Vėliau galima organizuoti ir piligrimystę šeimomis..

9. Išoriniai kontaktai

Bendras darbas su kitomis pravoslaviškomis organizacijomis, dalyvavimas bendrame darbe, dar labiau skatina naujos brolijos narius ir, tuo pačiu, kelia jų autoritetą tarp kitų pravoslaviškų organizacijų.

Bendrais veiksmais gali būti medicininių įstaigų piketavimas, kurios užsiiminėja abortais, nepageidautinų laikraščių ir žurnalų leidyklų piketavimas, pagalba cerkvėms, kurios stengiasi iškraustyti organizacijas, kurios užima jų patalpas ir t.t.

Tų visų veiksmų koordinavimui reikėtų išsirinkti atsakingą rimtą žmogų, kuris ir užsiimtų tais išoriniais kontaktais.

Visas konfliktines situacija su kitomis pravoslaviškomis organizacijomis, jeigu tokios iškiltų, būtina spręsti tik su dvasininku, kuris turi autoritetą tarp abiejų konfliktuojančių pusių. Jeigu konfliktuojanti pravoslaviška organizacija nenori tokiu būdu spręsti konflikto, tai į autoritetingą dvasininką reikia kreiptis be jos, bet sprendimus reikia pranešti visiems. Taip elgiantis, ilgalaikis konfliktas praktiškai neįmanomas.

Sustiprėjus iki tokio lygio, kad jau galima veikti bendrai su kitomis organizacijomis, brolijai būtina įsiregistruoti justicijos organuose. Registracijos reikia ir norint įstoti į Rusijos Pravoslavų Cerkvės Pravoslaviškų Brolijų Sąjungą. Tuo pačiu žymiai išsiplės kontaktai su kitomis pravoslaviškomis bendrijomis, o jūsų brolija įeis į bendrą pravoslaviškų organizacijų sistemą ir bus pripažinta.

Nuo įstojimo į Sąjungą momento, brolija pereina iš parapijinio lygio į eparchinį lygį.

10. Tolesnis brolijos vidinės organizacijos vystymasis

Eparchinis lygis reikalauja tobulesnio brolijos gyvenimo organizavimo.

Patalpos

Pirmiausiai brolijai reikės atskirų patalpų. Pageidautina, kad būtų telefonas. Geriausiai patalpas susirasti miesto centre, arčiau metro stoties. Tokios patalpos užtikrins greitesnį išsivystymą iki eparchinio lygio.

Tos patalpos bus reikalingos operatyviniams pasitarimams, pokalbiams su brolijos nariais ir naujais žmonėmis, o taip pat arbatėlių organizavimui ir nuoširdiems pokalbiams, jubiliejų, vardinių šventimui ir kitiems svarbiems brolijos gyvenimo atvejams. Tose patalpose galima bus laikyti ir kai kokį brolijos turtą, tokį, kaip kompiuteriai, printeriai, kseroksai, skaneriai, ikonos, apeigų atributika, indai, baldai.

Kaip taisyklė, savoje cerkvėje ratai pavyksta gauti tokias patalpas. Taip gali pavykti tik tada, kai pats šventyklos vyresnysis bus jūsų brolijos seniūnu. Todėl, ieškant patalpų, teks pasistengti visiems brolijos nariams.

Daugeliu atvejų teks nuomotis rūsio patalpas gyvenamajame name ir tai, jeigu yra pažinčių komunalinėse tarnybose. Kai kuriems pavyksta rasti patalpas prie kokios nors vaisių arba autotransporto bazės, autobusų arba troleibusų parko, arba gamybinėje įmonėje. Bet kuriuo atveju, patalpų nuoma turi būti oficialiai įforminta, patalpas nuomojančios organizacijos šeimininkas arba viršininkas privalo būti patikrintas ir disciplinuotas brolijos dalyvis.

Brolijai nerekomenduojama patalpų nuomotis iš vaikų mokymo įstaigų, net tai gali sukelti konfliktus su vaikų tėvais. Aukštosiose mokymo įstaigose taip pat nerekomenduojama turėti savo kambarių, nes ten visada atsiras agresyvių “gudručių” su aiškiai išreikštais antikrikščioniškais įsitikinimais.

Radus tinkamas patalpas, reikia pasirūpinti jų apiforminimu, nes tai turi sukelti ilgam įsimenantį įspūdį ateinantiems žmonėms, ir savo rusiška dvasia ir krikščioniška ramybe turi privilioti žmones, kurie dar neprarado savo šaknų ir kurie dar nepamiršo, kaip gyveno jį seneliai ir proseneliai. Tam tikslui geriausiai susirasti dailininką-apiformintoją.

Internetas

Svarbus žingsnis brolijos plėtimuisi yra savo informacinio mazgo įkūrimas, savo internetinės svetainės atidarymas.

Puslapis internete gyvybiškai svarbus tam, kad būtų pastovus ryšys su būsimais brolijos filialais kituose miestuose, o taip pat tam, kad būtų gaunama operatyvi informacija iš kitų organizacijų.

Tokiu būdu, atsakingi už brolijos filialų darbą kituose miestuose kiekvieną dieną gaus informaciją, paskutines naujienas ir rekomendacijas, visada žinos, kas vyksta brolijoje. Be to, turint savo informacinį mazgą, (savo internetinį puslapį) naujų filialų tinklo sukūrimas bus daug lengvesnis.

Kurdami savo puslapį, jūs galėsite dalintis patirtimi ir krikščioniška informacija su kitais, labiau patyrusiais kolegomis. Savo puslapyje jūs taip pat galėsite patalpinti savo elektroninį laikraštį su vietinėmis ir pasaulinėmis naujienomis, paimtomis iš kitų pravoslaviškų organizacijų tinklapių. Tą informaciją taip pat reikia platinti tarp žmonių, kurie neturi priėjimo prie interneto, tam reikia kopijuoti informaciją ant atitinkamų brolijos informacinių lapelių.

Paskyręs atsakingą žmogų už internetinį puslapį, brolijos seniūnas privalo padėti jam parinkti komandą. Į ją turi įeiti: meistras, dizaineris ir keli korespondentai, kurie telefonu turėtų surinkti visą jus dominančią informaciją iš jūsų rajono. Tas pats kolektyvas, jeigu tik yra kopijavimo aparatas, galėtų spausdinti informacinius lapelius.

Iš pradžių savo puslapį galima būtų patalpinti viename iš nemokamų serverių, tokių kaip “chat”, bet vėliau, vis dėl to, geriau naudotis mokamais serveriais. Tada jūsų puslapio lankytojams bus lengviau juo naudotis, nes mokami serveriai geriau aprūpinti techniškai ir didesni informacijos perdavimo greičiai. Dėl tos priežasties geriau sukurti dvi jūsų informacinio mazgo-žurnalo versijas. Pagrindinę versiją – susidedančią vien iš tekstų ir paralelinę – su tekstais ir grafika. Tokiu būdu, tie jūsų mazgo lankytojai, kurių technika nėra gera, greičiau gaus informaciją, kurioje nėra grafikos, o tik tekstai. Tie lankytojai, kurie turi geresnį ryšį, galės pasiekti puslapį, kuriame yra ir grafika.

Dėl jūsų puslapio papuošimo, jūs grafiniame puslapio variante galite sukurti foto galeriją su savo miesto ir Cerkvės vaizdais.

Brolijos filialų įkūrimas.

Pereiti prie brolijos filialų įkūrimo reikia tik tada, kai bus gerai suderinta piligrimystė.

Suderinę reguliarias piligrimines keliones su vienuolynais ir savo srities Cerkvėmis, atsakingas už piligrimines keliones galės palaipsniui nustatyti kontaktus su vietiniais gyventojais ir galės jiems padėti brolijos vardu. Pavyzdžiui, tokia pagalba gali būti padedant įsidarbinti mūsų mieste arba kaimo vietovėje.

Tarp naujų draugų aptikę vertų kandidatų į broliją, ir išbandę juos veikloje, kaip kandidatinį įpareigojimą jiems galima pavesti įkurti brolijos filialą savo gyvenvietėje.

Žinoma, tokiam filialui brolija turi padėti, ir tuo turi užsiimti brolijos žmogus, kuris atsakingas už ryšius su kitais brolijos filialais.

Filialą galima skaityti egzistuojančiu, jeigu į jį įstojo 5-6 kandidatai į broliją.

Būtų gerai, jeigu būtų kompiuteris su išėjimu į internetą, per kurį filialas kiekvieną dieną galėtų atsiskaityti už savo veiklą ir gauti atitinkamas rekomendacijas dėl tolesnių bendrų darbų (išskyrus uždarą informaciją, kuri perduodama per kurjerius).

Kad visi brolijos dalyviai pažinotų vienas kitą, taip pat pageidautina įdėti seniūno, dvasininko, eilinių dalyvių ir brolijos vadovybės fotografijas matomoje filialo patalpų vietoje.

Kryžiaus žygis

Netrukus bus galima pereiti nuo bendrų maldų prie bendrų kryžiaus žygių.

Kryžiaus žygius geriausiai daryti nuo savo Cerkvės link miesto centro. Geriausiai tai daryti reguliariai, t.y., tam tikrų švenčių metu. Tada brolijos dalyviai ir parapijiečiai apie tai žinos iš anksto ir tam ruošis. Tarp tų dienų būtinai turi būti pagrindinės Cerkvės šventės, nes taip stiprinamas dvasininkijos ir brolijos ryšys.

Kryžiaus žygiu naudinga pažymėti Maskvos ir Visos Rusijos Patriarcho vardo dieną, o taip pat valdančiojo archierijaus vardo dieną, kad taip pabrėžtumėte pagarbą cerkvės vadovybei (nepaisant to, kad nėra visiško sutarimo su jais).

Pagal galimybes, kryžiaus žygio metu privalo dalyvauti brolijos filialų atstovai iš kitų miestų. Taip jie įgis patirties, kaip organizuoti kryžiaus žygius, ir tuo pačiu pasidalins informacija apie savo veiklą vietose.

Apsaugos būriai (družinos)

Gana greitai brolijoje atsiranda poreikis organizuoti ne tik savo Cerkvės apsaugą, bet prireikia pagalbos ir kitoms miesto ir srities Cerkvėms, prie kurių yra jūsų brolijos filialai.

Labiausiai paplitusi šiuo metu problema yra ta, kad jų teritorijoje atsiranda kitos organizacijos, kurios tam neturi juridinio pagrindo.

Taip pat padažnėjo Cerkvių apiplėšimo atvejų, kurių metu prapuola ne tik ikonos, bet ir taurės ir kita atributika. Padažnėjo atvejų, kai apeigų metu pradeda chuliganiškai elgtis išgėrę asmenys. Pastovus pavojus yra iš satanistinių sektų, kurie net pradeda aukoti žmones, ir jų aukomis dažniausiai tampa krikščionys, vienuoliai ir dvasininkai.

Mūsų neramiais laikais valstybė nepajėgi tų problemų išspręsti, todėl pravoslaviškos brolijos – tai vienintelė jėga, kuri gali su tuo susitvarkyti.

Pravoslavijos apgynimui nuo tų nešvarumų, brolijai reikės organizuoti jaunų brolijos narių treniruotes ir palaipsniui iš jų suformuoti savo apsauginius būrius. Atsakingas už treniruotes, atitinkamai, tampa ir atsakingu už tokių apsaugos būrių sukūrimą.

Be reguliarių treniruočių, apsaugos būrių pareiga:

1. Budėti cerkvės apeigų metu, jeigu padažnėja chuliganiškų išpuolių (žinoma, leidus Cerkvės vadovybei).

2. Bendradarbiauti su teisėtvarkos organais, kai yra atlaisvinamos neteisėtai užimtos Cerkvės patalpos.

3. Aktyviai dalyvauti savanoriškose liaudies draugovėse. Pravoslavų draugovininkų aktyvus dalyvavimas sprendžiant Cerkvės problemas.

4. Aktyviai pritraukti į broliją tarnaujančius armijoje ir dirbančius teisėtvarkos tarnybose. Brolybės grandžių formavimas jų tarnybos vietose. Bendras darbas Pravoslavų Cerkvės labui.

Apsaugos būriai taip pat bus reikalingi saugant jūsų Cerkvės parapijiečių šeimas ir pačius brolijos dalyvius.

Būriai bus sėkmingai sukurti, jeigu jų pagalbos paprašys pats archierijus.

Kartu su apsaugos būrių organizavimu, brolijai taip pat prireiks ir juridinės tarnybos.

11. Finansavimo šaltinių paieška

Finansavimo šaltinių paiešką galima suskirstyti į du etapus. Pradėti reikia nuo savanorių-mecenatų, kurie pasiruošę finansuoti bet kokias organizacijas. Tokių žmonių yra kiekviename mieste.

Pirma, tai pravoslavai verslininkai, kurie dėl savo krikščioniškos dvasios, patys aukoja Cerkvei. Antra, tai neseniai praturtėję jauni žmonės iš “naujųjų rusų”, kuriems labdara didina saviraiškos jausmą. Reikia tik jiems parodyti, kad pinigai bus naudojami geram reikalui, parodyti mūsų organizacijos rimtumą. Tai padaryti reikia taip, kad jie galėtų pasigirti savo kolegoms. Tam gana stipriai padės garsių Cerkvių ir vienuolynų vardai, kuriems jūs padedate, o taip pat jūsų jau atliktų darbų nauda miestui.

Už tokių savanorių-mecenatų pinigus jūs galėsite pakilti į aukštesnį lygį, o po to jūs jau galėsite sulaukti ir kitų pasiturinčių miesto gyventojų pagalbos, kurie suinteresuoti padėti rimtoms labdaringoms organizacijoms, įskaitant ir mūsų pravoslaviškas bendrijas.

12. Išėjimas į didįjį gyvenimą

Pravoslavų Cerkvės istorijoje mes žinome daug puikių pravoslaviškų brolijų.

Vakarų Rusios brolija lenkų puolimo laikais, Serbijos pravoslavų brolija, pravoslavų brolija kovai už Graikijos nepriklausomybę, Carinės Rusijos antirevoliucinė pravoslavų brolija ir kiti puikūs pavyzdžiai. Tos brolijos daug padarė sunkiais laikais gindamos Pravoslaviją, kai Cerkvę puldavo jai priešiškos jėgos. Tada jie draugiškai stodavo ginti Cerkvės interesų.

Jeigu jūsų brolija išsivystys į stiprią organizaciją, tai tada jūs galėsite stoti ginti ne tik savo parapiją, bet ir ginti Pravoslaviją savo mieste ir net srityje. Būtent Pravoslavijos gynimas yra jūsų šventa pareiga. Nes tik gindami jos interesus jūs galite išgelbėti savo sielą. Tie iš jūsų, kas mano, kad pravoslavai neturi užsiimti savigyna, o yra pareiga tik melstis, yra lyg bepročiai, kurie meldžia Dievą, kad jiems pasiųstų vaikų, o prie savo žmonų net neprisiliečia.

Laikraštis

Iš karto po pasirodymo internete, sekantis jūsų rimtas priminimas apie save bus brolijos leidžiamas informacinis lapelis, kuris turi išeiti ne rečiau kaip kartą per dvi savaites.

Laikraščio leidimas – gana brangus užsiėmimas, todėl be finansavimo šaltinių vargu ar bus įveikiamas. Jeigu finansuotojų neatsiras, tai laikraščio geriau neleisti, o spausdinti tik nedidelius informacinius lapelius.

Laikraščio leidimas prasmingas tik tada, kai jis nekompromituoja brolijos. Pati blogiausia laikraščio nelaimė – kai laikraštis nuobodus. Nes po pirmos nesėkmės su laikraščiu, antrą kartą pradėti bus sunkiau.

Spausdintina informacija turės būti platinama visame mieste. Tikėkitės įprastos skaitytojų auditorijos, kaip įprasta, tolimos nuo Cerkvės gyvenimo.

Svarbiausiai – tai naujienos, ir dar kartą naujienos. Be to, naujienas geriausiai imti iš interneto, iš pravoslaviškų informacinių mazgų. Žmonės privalo matyti, kad jie nėra vieniši kovoje su beteisiškumu. Be to, kiekvienas pranešimas negali būti ilgesnis, negu 10 sakinių.

Mūsų laikais niekas nieko nebeužsisako, todėl, be lapelių platinimo pagal užsakymus, pageidautina visada jų turėti pardavimui centrinėje mūsų miesto aikštėje. Neblogai lapelius platinti ir elektriniuose traukiniuose. Kituose miestuose lapelių platinimu turi užsiiminėti brolijos filialai (jie taip pat turi redakcijai pristatyti vietines naujienas, pageidautina elektroniniu paštu.

Lapelį tiesiai į rankas privalo gauti kiekvienas žmogus, kiekvienas įmonės vadovas, kuris susidomėjo mūsų brolijos veikla ir gali mums realiai padėti.

Vėliau galima pagalvoti ir apie išėjimą į vietinį eterį. Iš pradžių per radijo stotį, o vėliau ir per televiziją. Bet, kaip taisyklė, tai taps įmanoma tik tada, kai atsiras galingų užtarėjų.

Dalyvavimas rinkimuose

Laimėti rinkimus jums neleis niekada, bet patriukšmauti leis. Tai suteiks galimybę paskelbti apie save stambiuose ir vidutiniuose miestuose, srities gyvenvietėse, o tai jau realūs reikalai. Žmonės privalo žinoti, kad yra jėga, kuri atstovauja Pravoslavų Cerkvę, savo liaudies interesus.

Apibendrinimas

Niekada nepraraskite ryšio su senoliais. Visada užsidirbkite autoritetą iš senolių palaiminimo. Tik Cerkvė užtikrins jūsų brolijos autoritetą prie bet kokios įvykių eigos.

Šį autoritetą reikia saugoti ir juo remtis visą gyvenimą, o taip pat gyventi Cerkvės paklusnumo principu. Tokio paklusnumo pavyzdžiu turi būti kaip pats brolijos seniūnas, taip ir kiti brolijos dalyviai. Jeigu kiekvienas senolio žodis seniūnui ir dvasininkui bus įstatymas, tai brolijos dalyviams jų žodis taip pat bus įstatymas, tada turi išnykti nedisciplinuotumo pavojus, kurį kartais sukuria tinginiai ir pasipūtėliai, kurie tas savo silpnybes laiko privalumais. Nuolankumas – štai aukščiausia brolijos ir visų pravoslavų žmonių vertybė. Nuolankumas prieš Dievą, nuolankumas prieš Cerkvę ir, tuo pačiu, prieš Cerkvės pripažintus senolius.

O kas nenori būti nuolankus prieš Cerkvę, tas anksčiau ar vėliau pasiduos savo aistroms, savo nuodėmėms, savo abejonėms, o tai reiškia, kad pradės garbinti tamsiąsias jėgas.

Todėl geriausias patarimas kuriant broliją, tai pastovus nuolankumas prieš Dievą ir žmones.

Jeigu nuolankumo jums nepakanka, tai ir nesiimkite kurti naujos brolijos, o išprašę iš senolio palaiminimą, įstokite į sau tinkamą ir jau egzistuojančią ir sustiprėjusią pravoslavišką broliją.

Te padeda jums Dievas.

Morozovas Vladimiras Nikolajevičius
Voskresensko Pravoslavų Brolijos seniūnas

Maskva, Bratajevo.
1999.02.16

(Suredagavo Grigorijus Petrovičius Klimovas du kartus, 1999 m. spalyje ir gruodyje).


Kitas skyrius
Pereiti į TURINĮ