Grigorij Klimov «Raudonoji Kabala»

Skyrius 8. Už tėvų nuodėmes

Degeneracija ir nusikalstamumas (antroji dalis)

Šiandiena mes toliau nagrinėsime temą “Degeneracija ir nusikalstamumas, kurią pradėjome praeitoje paskaitoje. Mes jau kalbėjome apie tai, kad nusikaltėliai-recidyvistai praktiškai visi yra pederastai. Ir ne todėl, kad bausmės atlikimo vietose nėra moterų, o todėl, kad ten dažniausiai papuola profesionalūs, t.y., apsigimę nusikaltėliai, kurie, kaip taisyklė, yra paveldėję degeneraciją. Beveik visi jie – pederastai nuo pat gimimo.

Dabar toliau apklausinėkime liudininkus šia tema ir pakvieskime duoti parodymų visą sudėtį Nacionalinės komisijos “Dėl JAV nusikalstamumo priežasčių tyrimo”, kuri buvo sudaryta 1970 m. prezidento Džonsono nurodymu. Atidžiai ištyrusi šį klausimą, Komisija oficialiai pareiškė – “JAV tarp civilizuotų nacijų lyderiauja nužudymų, išprievartavimų ir apiplėšimų skaičiumi”. Štai jums tikroji JAV padėtis “žmogaus teisių” srityje.

Ramsėjus Klarkas, buvęs justicijos ministru prie prezidento Džonsono, pateikė tokius duomenis: “Tyrimais nustatyta, kad iki 85% visų tyčinių nužudymų įvyksta šeimose arba tarp pažįstamų”, – tai yra, kai vyras užmuša žmoną, arba žmona vyrą, arba tėtis su mama nužudo vaikus, arba vaikai nužudo savo tėtį ir mamą. Po to buvęs ministras siūlo sukurti moksliškai pagrįstą kompleksinę programą kovai su nusikalstamumu. O mes maždaug tuo pačiu užsiiminėjame savo paskaitų metu...

Tęskime savo analizę. Žurnalas “Glemor” tarp savo skaitytojų atliko apklausą, iš kurios aiškėja, kad 65% amerikiečių damučių namuose turi revolverį apsigynimui “nuo plėšikų”. Dabar tuos duomenis palyginkime – 65% namuose laiko užtaisytus revolverius ir, tuo pat metu, šeimose įvykdoma 85% žmogžudysčių. Matote – aiškėja atitinkamas dėsningumas.

* – Grigorijau Petrovičiau, bet liberalai mums vėl prieštaraus, kad, matote, dėl visko kalta aplinka, blogi vyrai ir neklaužados vaikai!

– Jeigu šalyje 35 milijonai psichinių ligonių, tai yra, apie 20% gyventojų skaičiaus, tai ir bus pagrindinė šeimyninių nusikaltimų priežastis. Bet, jeigu Tarybų Sąjungoje tai baigiasi įprastu barniu, tai Amerikoje tokiais atvejais žmona sušaudo vyrą. “Jeigu ši tendencija nebus sustabdyta – visuomenei gresia nacionalinė tragedija” – baigia savo pranešimą prezidento Džonsono Komisija.

Visa tai žinodamas, prezidentas Reiganas atvažiuoja į TSRS, ima už atlapų genseką Gorbačiovą ir iš jo reikalauja, kad Tarybų Sąjunga eitų Amerikos keliu, plėstų “žmogaus teises”, disidentų, nusikaltėlių, pederastų, lesbiečių ir kitų asocialių šlykštynių teises.

* – O liberalai vėl jums prieštaraus, matote, viskas lyg ir taip, bet Amerika juk klesti...

– Tas pats buvo ir su didžiąja Romos imperija, kurią, galų gale, sužlugdė barbarai. Viena iš imperijos žlugimo priežasčių buvo požiūrių skirtumas į pederastiją klestinčioje Romos imperijoje ir asketiškoje barbarų aplinkoje, kurie, galų gale, nugalėjo ir galingus Romos imperijos legionus. Paprasčiausiai, barbarai pederastus skandino pelkėse, tuo metu, kaip Romoje jie buvo gerbiami ir vos ne visi imperatoriai imperijos žlugimo laikotarpiu patys buvo atviri pederastai.

Tada, pasilinksminimų metu, Koliziejaus arenoje žudė tūkstančius vergų, o tuo pat metu tribūnose ir Kolizėjaus rūsiuose, – aidint mirštančių žmonių aimanoms, tūkstančiai romiečių užsiiminėjo įvairiu iškrypėlišku seksu. Šiuolaikinės krikščioniškos moralės požiūriu – tokia situacija visais atžvilgiais buvo baisi. Analogiška situacija šiandiena susidarė Amerikos televizijoje – pornografija, žiaurumas, begalinės žudynės, pederastija, lesbietiškumas, sadizmas ir mazochizmas, ir visa tai plačiai buvo kultivuojama klestinčioje Romos imperijoje prieš imperijos žlugimą. Ir visa tai, kaip taisyklė, susiję su liguistu seksu, nes, daugeliui amerikiečių sutuoktinių be tokio dirbtinio “apšildymo” nužudymais, kraujo upėmis ir įvairiausiais lytiniais iškrypimais – paprasčiausiai, lovoje jiems nieko nesigauna. Amerikietiška televizija – tai dar vienas aiškus amerikiečių visuomenės išsigimimo požymis. Jus seksualiniais iškrypėliškumas – tai nuslopinto homoseksualumo požymis, ant kurio ir stovi visa degeneracijos piramidė.

Visa tai gana detaliai aprašoma knygoje “Tie, kurie mirs” («Those About to Die» by Daniel Mannix, New York, 1959), kuri kaip tik pašvęsta palyginimui tarp žlungančios Romos ir klestinčios Amerikos.

Bet grįžkime prie šiuolaikinio nusikalstamumo. JAV justicijos ministerija praneša, kad 1981 metais apiplėšta 30% visų amerikiečių butų ir namų, tai yra, kiekviena trečia amerikiečių šeima. Be to, 10% įvykių – aukos buvo prievartaujamos ir sužeistos. Kaip jums tai patinka?

* – Gaunasi, kad per tris metus jie visus butus apiplėš?! O kaip gi išgirtos “žmogaus teisės”?

– Žmogaus teisės Amerikoje, kaip taisyklė, taikomos bionegatyvui. JAV nepilnamečiais laikomi paaugliai iki 17 metų amžiaus, bet, būtent tai amžiaus grupei tenka didžiausia dalis sunkių nusikaltimų – 85% automobilių vagysčių, 80% apiplėšimų, 70% turto vagysčių. Be to, didžioji dauguma nusikaltėlių-paauglių gyveno iširusiose šeimose (dažniausiai gyveno su motina) arba išaugo ne savo šeimoje. Taip pat nustatyta, kad vaikų ir paauglių nusikalstamumas susijęs su alkoholio ir narkotikų vartojimu.

O dabar prisiminkite 1935 metų Stalino Įsaką, kada nusikaltėliai-paaugliai, pradedant nuo 12 metų amžiaus, buvo baudžiami lygiai taip pat, kaip ir suaugusieji, įskaitant ir sušaudymą. Ir, jeigu palyginti Įsako datą su Didžiojo Valymo pradžia, tai tampa aišku, kad Stalinas tame Įsake pirmiausiai turėjo omeny visų tų leniniečių-trockistų vaikus, tuos permanentinius revoliucionierius, kurių vaikai visada buvo pasiruošę tęsti savo revoliucinių tėvų “reikalą”.

Kaip iliustracija – mažas asmeninis pavyzdys. Mokykloje, kurioje aš mokiausi, netikėtai areštavo viena vaikinuką iš 9 klasės (jam tada buvo 15-16 metų). Už ką gi jį areštavo? Pas mus Novočerkaske tada siautė plėšikų gauja, kurie ne tik plėšė namus ir butus, bet ir dažnai žudė savo aukas. Tai štai, tas mokinys, Slavka Pavlovas, pasirodo, buvo tos plėšikų ir žudikų gaujos narys. Bet todėl, kad buvo nepilnametis, jį išsiuntė į pataisos darbų koloniją, o po pusmečio – vėl leido mokytis mūsų mokykloje. Pasimokė jis mūsų mokykloje dar pusmetį ir jį vėl areštavo, bet po to pakartotino arešto jis visiems laikams dingo iš mūsų mokyklos. Pasirodo, kai jis grįžo iš kolonijos, jis vėl užsiėmė plėšimais, bet jau su kita gauja.

Įdomiausia buvo tai, kad Slavikas buvo žinomas kaip pederastas. Kaip šiandiena prisimenu jo saldoką šypsenėlę, mergaitišką veidą ir siūbuojančią eiseną, lyg būtų turėjęs chronišką hemorojų. Bendrai, tarybų valdžia pabandė perauklėti vaikiną-pederastą, bet tai jam nepadėjo. Pasakojo, kad, kai jį etapavo, tai jis vagono grindyse išplėšė skylę ir pro ją iššoko iš vagono, bet sargyba jį pastebėjo ir nušovė. Taip tas moksleivis-pedarastas ir pėšikas-žudikas jaunystėje žuvo...

Sekantis įrašas mano kartotekoje: “Nusikalstamumas tarp hiperaktyvių vaikų 20 kartų dažnesnis, negu tarp normalių” ir nuoroda – “žr. Vitalijaus Komarovo kortelę”. Vitalijaus Komorovo šeimą pažinojau gana gerai. Jis buvo vienas iš mano senų pažįstamų. Vaikų jie su žmona ilgai neturėjo ir jie, galų gale, įsivaikino kūdikį iš Argentinos. Tas vaikelis iš pradžių buvo kažkoks liesas ir užguitas, bet jie jį atgaivino ir, kaip sakant, suteikė jam žmonišką pavidalą. Bet netrukus išaiškėjo, kad vaikiukas – problemiškas. Jis buvo hiperaktyvus.

Mokytojai pastoviai skundėsi, kad jis pats nieko nedaro ir kitiems neleidžia. Gydytojai pasakė, kad berniukas hiperaktyvus ir prieš išleidžiant į mokyklą tėvai privalo jam duoti raminančių tablečių. Vitalijus vėliau man pats pasakojo, kad berniukas kandžiojosi kaip šuo, kai jis, bandydamas priversti išgerti tabletes, berniuką spaudė tarp kojų. Dabar tas Jurikas jau išaugo, tapo dideliu vaikinu ir, gali būti, kad jis anksčiau ar vėliau gali priploti savo įtėvį.

JAV justicijos ministerijos atlikti tyrimai “Apie narkomanijos sąsajas su kriminaliniais nusikaltimais” nustatė, kad trečdalis asmenų, kurie kaltinami kriminaliniais nusikaltimais, tame tarpe, tokiais sunkiais, kaip nužudymai ir ginkluoti plėšimai, buvo paveikti narkotikų. O juk dar karalius Saliamonas sakė: “Daugėjant nedorųjų, didėja beteisiškumas”. Ta karaliaus Saliamono formulė jums padės geriau suprasti bionegatyvo vaidmenį šiame procese. Išmintingasis Saliamonas tiksliai pastebėjo, kad daugėjant nedorųjų (šlykščiųjų degeneratų) didėja beteisiškumas, t.y., nusikalstamumas.

* – Taip. Kovodama su narkobizniu, JAV sukėlė didelį triukšmą, bet, kai jie paprašė išskirti porą karinių sraigtasparnių ir leisti pasinaudoti duomenimis iš karinių radarų, kad būtų užkirstas narkotikų pristatymas per Meksikos sieną, tai amerikiečių vyriausybė atsakė, kad, matote, nesikiškite į kariškių reikalus...

– Štai kame reikalas! Juk ta liga eina iš viršaus. Vietoje to, kad gąsdinti savo liaudį ir visą pasaulį Trečiuoju pasauliniu karu, geriau mestų amerikiečių karinę techniką į kovą su narkobizniu ir su nusikalstamumu savo šalyje. Tiesa, laikraščių pranešimais, jau pradėjo kai ką daryti. Neseniai mus informavo apie tai, kad amerikiečių kariniai lėktuvai laikas nuo laiko veža į Lotynų Amerikos šalis ginklus, o iš ten atgal vežasi... kokainą, kurį perparduoda narkobiznio verteivoms. Dabar jums aišku – kodėl jie nedavė dviejų malūnsparnių narkotikų kelių uždarymui ir uždraudė naudotis amerikietiškomis sekimo stotimis?

Ta istorija – klasikinis amerikiečių valdžios dviveidiškumas, bet, tuo pat metu, jie bando mokyti Gorbačiovą ir reikalauja, kad jis pas save Rusijoje įvestų tokią pat “demokratiją”.

Kviečiame sekantį stambų liudininką. Kraftas Ebingas, žinomas specialistas psichopatologijos srityje, kuris parašė klasikinį darbą “Seksualioji psichopatija”, Niujorkas, 1965 m. Tos knygos 497 puslapyje mums pranešama, kad: “ypač daug lesbiečių kalėjimuose ir tarp prostitučių” ir toliau: “lesbietiškumas dažniausiai pasitaiko tarp prostitučių ir tarp aukščiausių visuomenės aristokratijos sluoksnių”.

Vėl – paradoksas. Atrodo, kad prostitutės, turėdamos tiek vyrų, turėtų būti super-moterimis, t.y., moterimis kvadrate, o jos, pasirodo, beveik visos – lesbietės, nekenčia vyrų ir jais naudojasi tik dėl pinigų. Na, o apie aristokrates-degenerates, t.y., apie tai, kad degeneracija visada eina iš visuomenės viršaus, mes jau ir be Krafto Ebingo žinome.

* – Grigorijau Petrovičiau, “Naujame rusų žodyje” neseniai buvo išspausdintas tarybinės moters-mokslininkės straipsnis, kuri autoritetingai tvirtina, kad vargšės tarybinės moterys lageriuose dėl vyrų trūkumo dažnai tampa lesbietėmis. Ir kaip problemos sprendimą ji pasiūlė keisti kalinių laikymo sąlygas, tai yra, paleisti moterų lagerius...

– Tai – tipiškas liberalus melas. Tokių “mokslininkų” yra ir JAV, ir Sąjungoje. Jų vardas – Legionas. Tarp jų yra pastovūs to Legiono nariai, yra kandidatai ir yra prijaučiantys...

Amerikiečių mokslo vystymo asociacija jai atsako tiksliai ir beapeliaciškai:

“nusikalstamumas nepriklauso nuo supančios aplinkos, tai yra, nuo visuomenės. Nusikalstami polinkiai priklauso nuo genetinio paveldimumo ir daugelis nusikaltėlių yra psichopatais. Absoliučiai įrodyta, kad nusikaltimai – susiję su seksualiniais nukrypimais, kurie, savo ruožtu, taip pat yra paveldimi”.

Šią informaciją aš paėmiau iš amerikiečių dešiniųjų laikraščio “Tanderbolt” 1987 m. rugpjūčio mėn., #320. “Didžioji spauda” apie tuos dalykus, kaip taisyklė, tyli, nes joje tiesiog kimšte prikimšta homoseksualų – senų ir mažų, aktyvių ir pasyvių, buvusių ir pradedančiųjų. Vienu žodžiu – Gominternas.

* – Grigorijau Petrovičiau, evgenikų likimas Tarybų Sąjungoje žinomas. O koks jų likimas “pačioje laisviausioje šalyje pasaulyje”?

– Užguiti. Jie ir čia užguiti...

* – Bet juk tai – ne stalininė Rusija?! Tai juk – laisva šalis!

– Visa tai uždrausta Kongreso lygiu. Jeigu jums net pasisektų pateikti tos problemos svarstymo projektą, tai degeneratai visa tai kaip mat sužlugdys. Kyla liberalų kauksmas, matote, jūs norite fašistinę tvarką įvesti, o pas mus demokratija, o tai jums – ne šurum-murum. Draugiškai nubalsuos ir sužlugdys.

* – Grigorijau Petrovičiau, panašu, kad žodis “demokratija” šiandiena jau tapo kodiniu bionegatyvo simboliu, t.y., reiškia degeneratų valdžią?

– Kažkuria prasme, taip... Dar Biblijoje buvo pasakyta: Šio pasaulio kunigaikštis, šio amžiaus Dievas, tamsos Kunigaikštis...

* – Tada gaunasi, kad išsireiškimas “žmogaus teisės” iš tikrųjų reiškia bionegatyvo teises, išsigimėlių teises?!

– Kažkuria prasme taip, bet kovoti su šiuo reiškiniu labai sunku, be to, radikaliai su tuo kovoti – iš viso neįmanoma. Juk tada reikėtų pradėti nuo pačio Amerikos Kongreso, kur dauguma kongresmenų gina nusikaltėlių teises. Tuo pačiu užsiiminėja ir dauguma gubernatorių, kaip, pavyzdžiui, gubernatorius Kuomo. O jeigu jūs tai darysite per daug aktyviai, šauksite, mitinguosite, tai jus pasodins į beprotnamį.

Kartą JAV karo ministras Forrestolis kongrese paprieštaravo dėl ginklų tiekimo apimčių padidinimo Izraeliui, ir jį tuojau pat pasodino į beprotnamį. O po kurio laiko atsitiko tragedija – lyg tai jis iššoko pro langą, lyg tai jį kas nors išmetė, trumpiau, jis užsimušė... Ir nieko jūs su tuo nepadarysite – Hominternas.

Fridrichas Neznanskij “Naujame amerikietyje” 1980 m. kovo 21 d. mums praneša, kad TSRS nusikaltėliai iki 25 metų amžiaus padaro 85% visų nusikaltimų ir 64% išprievartavimų, tai yra, mes ir TSRS matome tą pačią situaciją.

* – Įdomu, o kieno garbei tam Neznanskiui davė Fridricho vardą?

– Aš jums pasufleruosiu: Karlas Marksas, Fridrichas Engelsas...

* – Dar vienas apsigimęs revoliucionierius?

– Galimas dalykas. Ir taip, būtent jaunimas daro daugumą sunkių nusikaltimų... Vėl prisiminkite 1935 metų stalininį Įsaką, ir suprasite, kad tėtušis Stalinas žinojo ką daro...

* – Panašu, kad Aukštoji Sociologija universali, juk bionegatyvių žmonių yra, kaip JAV, taip ir TSRS; skirtumas tik tame – iš ko susideda šalies viršūnėlė ir kokia kryptimi ji veda visuomenę.

– Taip-taip-taip. Kaip sakė ajatola Chomeini, JAV – “didelis šaitanas”, o TSRS – “mažas šaitanas”. Šaitanas – tai šėtonas, o todėl, kad šėtonas – baisus painiotojas, tai jį pagauti už uodegos be Aukštosios Sociologijos pagalbos bus labai sunku.

Tarp kitko, apie šėtoną, satanizmą ir laimingą vaikystę – Teismo medicinos Serbskio vardo Maskvos institutas savo tyrimuose pastebėjo, kad iš 100 nuteistų nusikaltėlių, tame tarpe ir žudikų, vaikystėje 78 iš jų kankino šunis ir kates.

Daugelis nusikaltėlių kilę iš iširusių degeneratyvių šeimų, kur, arba vienas, arba abu tėvai buvo alkoholikais, o alkoholizmas tampriai susijęs su psichinėmis anomalijomis, kada žmogus lyg tai “skandina savo nelaimę” alkoholyje ir, tokiu būdu, bando pabėgti pats nuo savęs.

Varlamas Šalamovas, dirbęs felčeriu lagerio ligoninėje, savo “Kolymos pasakojimuose” mums praneša: “Blatnieji ir jų draugužės – beveik visi sifilitikai, o apie chronišką gonorėją ir kalbėti neverta: keturi arba trys Vasermano reakcijos kryžiai”. Ir toliau: “...jauni blatnųjų meilužiai sifiliu užkrėsti per užpakalinę angą, nes blatnieji – beveik visi pederastai” (799 psl.). Apie tai Šalamovas rašo keletoje vietų. 800 psl. jis vėl rašo apie ištisa tų zojų, manių, dašų ir kitų vyriškos lyties sutvėrimų armiją, kurie pavadinti moteriškais vardais – tai yra, jie pasyvaus tipo pederastai. Toliau, 804 psl. pateikta sekanti įdomi informacija: “Nepilnametės mergaitės išžaginimas – blatnųjų svajonė”, “Motinos kultas niekinant visas likusias moteris – štai etinė nusikaltėlių formulė moterų klausimu”, ir toliau seka detalūs aprašymai to, kaip vagys niekina savo draugužes-prostitutes ir pastoviai jas muša.

Visa tai perskaitęs patyręs psichiatras padarys išvadą: motinos kompleksas ir prislopintas homoseksas, užmaskuotas svajonėmis apie nepilnamečių tvirkinimą.

Toliau cituojame Šalamovą: “Apie kalinių sentimentalumą prirašyta daug nebūtų dalykų. Iš tikrųjų – tai žudikų sentimentalumas, nes gyvo sutvėrimo mirties vaizdai – geriausias blatnųjų reginys (805 psl.). Po to Šalamovas tvirtina, kas apsigimę vagys – tai ir yra nusikaltėlių pasaulio branduolys, jo vadai, jo ideologai; o toliau, jis jau tiesiai sako apie blogą paveldimumą...

Sekantis liudininkas G. Vaksmanas (1987.04.07 “Naujas rusų žodis”) sako: “Lagerinę patirtį turintys žmonės pastebimi iš toli. Tai daugiausiai iššaukiančiai ciniški, nenorintys nieko dirbti, grubūs ir negailestingi”. Tai yra, visi jie – aiškiai asocialūs elementai. Jau Gorbačiovo laikais “Literatūriniame laikraštyje” buvo atspausdintas tokio V. Stavrovskio laiškas, kuris lageryje sėdėjo jau trečią kartą, – tai yra, recidyvisto, kuris tvirtino, kad kartą nuteistas žmogus pasmerktas sugrįžti į lagerį.

Kad šiek tiek atsikvėptumėte nuo tų sunkių ir liūdnų faktų, kuriuos pateikia skaitlingi ir rimti liudininkai, šiek tiek pasukime į šalį ir užsiimkime... kalbiniais dalykais.

Jūs žinote, kad egzistuoja ypatingas vagių žargonas, kuriuo tarpusavyje kalba kriminaliniai nusikaltėliai. Jie tai daro tam, kad pašaliniai nepatekti į jų blatną pasaulį. Bet to žargono kilmė pastoviai slepiama ir net pasižiūrėję į tarybinę literatūrinę enciklopediją, apie tai jūs nieko nesužinosite. Kad išsiaiškinti šią paslaptį, pažvelkime į Roderigo-Štolchaimo knygą “Žydų sėkmės paslaptis”. Toje knygoje autorius rašo, kad vagių kalba iš esmės susideda iš žydiško žargono, kuris labiau žinomas kaip “jidiš kalba”, tarp kitko – labai panaši į iškraipytą vokiečių kalbą. Tuo žargonu, kaip taisyklė, kalba nedidelių miestelių žydai.

* – Blatnoji fenia ir jidiš – kaip pieno broliai, bet kodėl?!

– Geras klausimas: kodėl? Esmė tame, kad pirminiame etape kaupiant kapitalą, žydai labai dažnai superka vogtus daiktus, o vogtų daiktų supirkėjai yra savotiški vagysčių organizatoriai ir užsakovai. Jie buvo malinų arba faterų savininkais, kur rinkdavosi kriminaliniai elementai. Tokiu būdu žydiškas žargonas (“jidiš kalba”) ir perėjo į vagių žargoną. 47 psl. visa tai išaiškinta gana detaliai.

Kaip vagių žargono kilmę aš jums pateiksiu žodį “pacanas”, kuriuo paprastai vadina 8-9 metų vaikus. Žodis “pacanas” kilęs iš žydiško žodžio “poc” (jis ir “šmok”, jis ir “žid”). Jūs galite juoktis, bet, išvertus iš jidiš – “pacanas” reiškia “židukas”, o dar tiksliau – mažas “pocas”, t.y., mažas b...

Na, o tų malinų savininkų ir vogto turto supirkėjų vaikai jau tampa advokatais ir gydytojais ir net papuola į parlamentą. Už to procese stovi dar vienas degeneratyvus kompleksas – godaus riterio Kompleksas, t.y., troškimas praturtėti bet kokiais būdais.

* – Grigorijau Petrovičiau, o ar yra godaus riterio Komplekso ryšys su homoseksu?

– Mes apie tai jau kalbėjome, bet prisiminkime dar kartą. Bendžaminas Karpmanas, Vašingtono pagrindinio beprotnamio vyriausiasis psichiatras savo knygoje “Seksualinis nusikaltėlis ir jo nusikaltimai” detaliai aprašo “godaus riterio Kompleksą”, kaip išvestinį dalyką iš impotencijos ir nuslopinto homosekso. Įdomu tai, kad kartu su “godaus riterio Kompleksu” egzistuoja ir kitas kraštutinumas – “geradarystės Kompleksas”. Tai yra, psichopatui, kuris nesąžiningai prisiplėšė krūvą pinigų, tam tikru momentu lyg ir suveikia kaltės jausmas, ir jis pradeda savo milijonus dalinti į dešinę ir į kairę. Bet, dažnai tuos milijonus jis išdalija savo sėbrams-degeneratams, kurie už tuos pinigus įkuria įvairius degeneratyvinius dalykėlius, tokius, kaip avangardinio meno muziejus. Tokiu būdu, iki pat mirties baryga išlieka ištikimu savo partijos nariu...

Ir taip, kalbant apie nusikalstamumą, mes su jumis turėjome omenį kriminalinį nusikalstamumą. Bet egzistuoja dar viena nusikalstamumo forma, kuri taip pat plačiai paplitusi ir taip pat gadina gyvenimą daugeliui žmonių, bet apie tai kažkodėl labai mažai kalbama atviroje spaudoje. Profesorius Augustas Forelis, stambus psichopatologijos autoritetas, savo knygoje “Lytinis klausimas” rašo, kad pats didžiausias nusikaltimas žmonijai – tai degenerato santuoka su normaliu žmogumi, be to, jis tai pakartoja du kartus (404 ir 473 psl.).

Būtent tokį nusikaltimą ir padarė mano buvusi žmona, kuri gana ramiai su manimi pragyveno 24 metus, bet senatvėje susirgo klimaksiniu pamišimu. Ji tada pradėjo lėtai kraustytis iš proto, staiga pradėjo stipriai nekęsti manęs ir, galų gale, pabėgo iš namų, tai yra, atsidūrė tarp tų 35 milijonų psichinių ligonių, kurie nesėdi beprotnamiuose, o laksto gatvėmis ir pastoviai sukiojasi tarp mūsų. Štai, būtent apie tai ir perspėja Augustas Forelis. Toliau savo knygoje jis dar kartą perspėja savo skaitytojus: “Degeneratas prieš santuoką privalo perspėti savo partnerį”, – Forelis apie tai rašo tiesiai – degeneratas, jis su mumis nelabai skaitosi, – “bet, žinoma, dauguma moterų to nedarys”, – liūdnai priduria jis.

* – O kodėl, Grigorijau Petrovičiau?

– Esmė tame, kad vyrui-degeneratui labai sunku pastoviai apgaudinėti normalią moterį. Normaliam seksui jis bus impotentu, todėl normali moteris jį greitai perpras ir pames. Bet moteriai-degeneratei apgauti normalų vyrą daug paprasčiau. Pakanka jai išskėsti kojas, paslėpti vazeliną, kartkartėmis sudejuoti, ir ji atrodo “potencinė”. Normalus vyras tą teatrą priims kaip natūralų dalyką.

* – Grigorijau Petrovičiau, kai aš skaičiau tą Forelio knygą, tai radau to rimto mokslininko pasisakymus apie darbininkus ir žemdirbius.

– Taip-taip-taip. Medicinos daktaras Augustas Forelis – labai rimtas mokslininkas. Jis ilgus metus dirbo pagrindinio šveicarų beprotnamio Ciuriche direktoriumi. Be to, jis buvo anglų mokslų akademijos ir dar daugelio mokslinių draugijų garbės narys. Aš iš karto pastebėjau, kad Foreliui pirmoje vietoje yra visuomenės interesai, o antroje vietoje – atskiro žmogaus interesai. Tai yra, jo požiūris teisingas – skirtingai nuo tų supuvusių liberalų, kurie visur ir visada propaguoja individų interesų viršenybę prieš visuomenės interesus ir todėl, jie pastoviai gina nusikaltėlius.

Tai štai, apie darbininkus ir žemdirbius profesorius Augustas Forelis mums praneša sekančią informaciją: Pas žemdirbius psichinių sutrikimų mažiausia (apie 5%), fabrikų darbininkų – jau daugiau (10-15%), be to, visai tai susiję su alkoholizmu. Ir šiandiena Gorbačiovui, kuris TSRS taip pat pradėjo kovą su alkoholizmu, vertėtų žinoti visa tai, ką parašė toks stambus autoritetas, kaip profesorius Augustas Forelis.

* – O Kaganovičiaus ir jo sėbrų nusikaltimai naikinant žemdirbius 20-30-siais metais, tai buvo geriausios rusų nacijos dalies sunaikinimas.

– Taip-taip-taip. Tai buvo pats tikriausias geriausios rusų nacijos dalies genocidas. Nors ir Stalinas, taip pat nebuvo saldus. Juk židas Kaganovičius ir pusiau židas Stalinas tuos nusikaltimus darė kartu.

O štai – dar viena įdomi tema: Profesorius Forelis savo knygose psichinius ligonis siūlo kastruoti ir sterilizuoti! Taip kad, visa tai išsigalvojo ne Hitleris, ne gestapo viršininkas Miuleris, ir ne Heidrichas, o visa tai dar iki jų pasiūlė gerbiamas profesorius Augustas Forelis dar iki Pirmojo pasaulinio karo. Dar daugiau, garsusis profesorius agitavo naikinti degeneratyvinius vaikus, ir tai jis savo knygoje siūlė keturis kartus (410, 423, 440, 465 psl.).

* – Jeigu tas profesorius būtų gyvenęs mūsų laikais, tai po tokios monografijos paviešinimo, būtų galima gana lengvai numatyti jo ateitį. Jis nė dienos nebūtų išsilaikęs Kolumbijos universitete arba TSRS mokslų akademijoje, o, aplenkdamas Sacharovą, kaip kulka būtų pasiųstas į Gorkus!

– Na ir palyginote! Daktaras Forelis stambi ir rimta figūra, o Sacharovas – gana ir gana ginčytina figūra, be to, senatvėje tam Sacharovui – aiškiai pasimaišė. Be to, ir jo žmonelė... Neduok Dieve!

Tarp kitko, Forelis siūlė degeneratus sterilizuoti rentgeno spinduliais, kas šiandiena plačiai taikoma visame civilizuotame pasaulyje, tiesa, laikraščiai apie tai nerašo.

Dabar pasižiūrėkime į tą problemą religijų požiūriu. 1884 metais Romos popiežius Leonas XIII parašė encikliką, t.y., kreipimąsi į visą pasaulį, kuriame jis tiesiai pareiškė, kad žmonija pasidalijo į dvi priešingas stovyklas: vieni žmonės jame – gyvena tikėdami į Dievą, o kiti – į šėtoną. Tarp kitko, vienuolis-rašytojas Rable dar iki Popiežiaus Leono XIII enciklikos, taip pat tvirtino, kad viena žmonijos pusė nežino, kad egzistuoja kita pusė. O šiandiena Romos popiežiui ir vienuoliui-rašytojui antrina pasaulyje žinomas daktaras Kinsi. Savo statistikoje jis taip pat tvirtina: “net tarp sutuoktinių porų – 52% moterų ir 54% vyrų užsiiminėja burnos seksu”, kas rodo degeneratyvinio proceso pradžią, ir JAV Baudžiamojo Kodekso požiūriu, tai vadinas sodomija, už tai (teoriškai) priklauso ilgi kalėjimo metai. Kaip matote – religija ir medicina tuo klausimu sutaria, ir tai, ką Romos popiežius kalbėjo XIX amžiaus viduryje, gana tiksliai savo statistika pakartojo daktaras Kinsi antroje ХХ amžiaus pusėje.

Dabar nusikalstamumo problemą panagrinėkime dar iš vienos pusės. Per televizorių visi jūs matėte negrus-sportininkus: negrus-atletus, negrus-krepšininkus, negrus-boksininkus. Paskutiniu metu JAV renka pergales tarptautinėse sportinėse varžybose, kaip taisyklė, dėka savo negrų. Atrodo, kad tas faktas kalba apie tai, kad negrai genetiškai turėtų būti sveikesne rase ir bionegatyvių elementų pas juos turėtų būti mažiau, negu tarp baltųjų amerikiečių... Bet, štai kas įdomu – žinomas istorikas profesorius Arnoldas Toinbi tvirtina, kad, sudarydami tik 12% JAV gyventojų dalies, negrai padaro nuo 60-80% visų nusikaltimų. Pritrenkiantys skaičiai! O tarybinė propaganda savo laiku mums trimitavo, kad Amerikoje – negrus skriaudžia... Visiškas melas! Šiandiena negrai Amerikoje – kaip šventos karvės Indijoje. Daro viską – ką tik nori. Bet kuris negriukas jus gali nušauti arba papjauti, ir, praktiškai, jam už tai nieko nebus, o jeigu jūs – baltasis žmogus, ir, neduok Dieve, besigindamas jam trenksite arba įbrėšite – tai iš to išpūs tokį burbulą ir jus nuteis taip, kad maža nepasirodys. O kalėjime jūsų lauks jo degeneratyvūs gentainiai-pederastai... Ir visi Amerikoje apie tai žino.

* – Taip. Tarybinė propaganda pastoviai mums tvirtino, kad dėl visko kalta aplinka. Sakė, duokite negrams gerą aplinką ir tada viskas radikaliai pasikeis. Kaip ir tuo atveju su lesbietėmis lageryje – išleiskite jas į laisvę ir jos visos taps geromis žmonomis ir puikiomis nuotakomis.

– Melas, melas ir dar kartą melas. “Naujas rusų žodis” 1986.03.22 mums praneša, kad 1960 metais tarp negrų nesantuokinių vaikų buvo 20%, o 1985 metais – jau 60%! Kaip jums tai patinka? Tai yra, pas negrus šeimos institutas praktiškai sunaikintas. Be to, daugelis negrių-motinų gyvena “velferio” sąskaita ir iš valstybės išmokų nesantuokinių vaikų išlaikymui perka narkotikus.

* – O juk tai pinigai, kuriuos atima iš sveikosios ir dirbančios gyventojų dalies!

– Taip-taip-taip. Tai mūsų su jumis sumokėti mokesčiai.

* – Tai yra, vėl vyksta dirbtinis bionegatyvo maitinimas sveikosios visuomenės dalies sąskaita. T.y., dėka to, kad Amerikos valdžia yra degeneratų rankose, todėl vykdoma planinga bionegatyvo politika. Visi tie bionegatyvai valdžios piramidžių viršūnėse aktyviai stimuliuoja visų socialinių parazitų dauginimąsi, tame tarpe ir negrų. Jie akiplėšiškai visą tą gaują sodina ant sveikosios visuomenės dalies sprando!

– Taip, kaip bebūtų gaila, tai tiesa. O dabar pasižiūrėkime, kaip su tuo reikėtų kovoti.

Tarybų Sąjungoje neseniai išrado gana neblogą būdą kovoti su nusikalstamumu. Žydiškame “Naujame rusų žodyje” toks Aleksandras Grantas jau per keletą numerių spausdina straipsnių seriją bendru pavadinimu “Septynios poros netinkamų”. Prisimenate – Biblijoje Nojus visus gyvūnus padalijo į tinkamus ir netinkamus. Dabar tą patį žydiškame laikraštyje “Naujas rusų žodis” daro buvęs tarybinis žydas Aleksandras Grantas.

Toje straipsnių serijoje jis tiesiai rašo, kad KGB sugalvojo naują taktiką, kaip kovoti prieš Ameriką – pradėjo ten eksportuoti savo nusikaltėlius-recidyvistus. Juk prezidentas Reiganas pastoviai kabinėjasi prie Gorbačiovo dėl žmogaus teisių, dėl laisvos emigracijos ir t.t. Štai, KGB galvojo, galvojo ir nusprendė: gerai, mes jums padarysime laisvą emigraciją! Straipsnyje “Rusų mafija – KGB ruošia kriminalinius nusikaltėlius karjerai JAV”, žinomas žmogaus teisių gynėjas Anatolijus Šaranskis tvirtina, kad KGB ima nepataisomus kriminalinius nusikaltėlius-recidyvistus, duoda jiems dokumentus su gerais žydiškais vardais ir žydiškais kanalais, su Izraelio vizomis juos išmeta į Vakarus. Žinoma, nė vienas kriminalinis nusikaltėlis į Izraelį nevažiuoja, o vyksta jie į Ameriką lengvų pinigų semtis. Juokas pro ašaras. Ir visa tai smulkiai aprašoma kažkokio tarybinio kriminalinio nusikaltėlio pavyzdžiu... Sėdi tas kriminalinis nusikaltėlis tarybiniame kalėjime ir sustiprintai mokosi anglų kalbos. Kameros kaimynai jo klausinėja: klausyk, tau dar 10 metų sėdėti, kam tai anglų kalba?

* – Gali būti, kad net ir pats Šaranskis klausinėjo? Juk jis taip pat sėdėjo...

– Taip-taip-taip. Ir štai, kalėjimo kameroje vyksta toks pokalbis – “Aš važiuoju į Ameriką”. “Kas tave, kvailį, į Ameriką įsileis?”. “Komitetas padės!!!”.

Pasirodo, patyrę KGB papulkininkiai asmeniškai ruošia tokius kriminalinius nusikaltėlius-recidyvistus darbui JAV. Komedija! Galų gale davė jie tam nusikaltėliui pažymą apie “priešlaikinį sąlyginį paleidimą” ir išvykimo vizą į Izraelį su paties kriminalinio nusikaltėlio fotografija, bet Isaako Aaronovičiaus Šneersono vardu. Juokas pro ašaras. Tame straipsnyje net statistika pateikta – iš TSRS per metus tokiu būdu išmetama iki 5 tūkstančių kriminalinių nusikaltėlių.

* – Ir viskas – su puikiais žydiškais vardais.

– Taip-taip-taip. Bet KGB tuo klausimu nėra originali. Kaip žinote, 1917 metais amerikiečiai iš Niujorko į Petrogradą laivu išsiuntė 300 žydų-revoliucionierių, kuriems vadovavo Leiba Davydovičius Bronšteinas (Trockis) – kad jie padėtų rusų revoliucijai. Ir visi tie žydai taip pat turėjo puikius rusiškus vardus. Taip kad, skola neužgyja ir, reikia pasakyti, kad KGB tai daro labai išmoningai. Aš jiems patarčiau tokiu pat būdu išvalyti ir tarybinius beprotnamius. Kad visiškai patenkinti Reigano prašynus.

* – Grigorijau Petrovičiau, juk tą patį padarė ir Fidelis Kastro, kai neseniai leido 125 tūkstančiams kubiečių emigruoti į Ameriką. Amerikos liberalai iš džiaugsmo dėl to net šokinėjo. Žiūrėkite, kaip kubiečiams patinka mūsų amerikietiška laisvė ir tą emigraciją net pavadino “Laisvės Flotile”. Bet greitai paaiškėjo, kad Kastro su ta “Laisvės Flotile” iš Kubos išmetė beveik visus savo kriminalinius nusikaltėlius, pederastus, lesbietes ir dvasinius ligonis. Panašu, kad lauko sąlygomis vyksta kažkokio naujo ginklo bandymai... Geno-bionegatyvaus ginklo...

– Taip-taip-taip. Visa tai – įvairios psichologinio ginklo fazės. Neseniai per Niujorko televiziją parodė dokumentinį filmą apie tą “Laisvės Flotilę”, be to, vedančioji buvo kubietė, kuri pati atvirai papasakojo, kad ji – lesbietė ir kad ji pati asmeniškai dalyvavo Kastro revoliucijoje. Prie viso to, ji dar buvo... poetė ir permanentinė revoliucionierė. Už visa tai Kuboje ją iš pradžių pasodino į kalėjimą, o vėliau čiupo už apykaklės ir išmetė į Ameriką.

* – Grigorijau Petrovičiau! Bet žmogiškuoju, krikščioniškuoju ir filosofiniu požiūriu, argi tai gerai – gyvatę iš savo daržo permesti į kaimynų daržą? Juk gyvatė, anksčiau ar vėliau, atšlijau atgal! Argi gerai daro KGB, argi gerai daro Fidelis, kai savo bionegatyvą permeta kaimynui, tegul ir ne visai draugiškam, bet, vis dėl to, kaimynui?

– Matote, kame čia esmė. Amerika psichologinį karą kariauja jau seniai, pradedant 1950 metais. Ir jie tai daro štai tokių bionegatyvių žmonių pagalba. O Kuba su Tarybų Sąjunga, paprasčiausiai, besigindamos išsiunčia amerikiečių sudirgintus vietinius bionegatyvius žmones – tiems patiems amerikiečiams. Juk jie patys ir paskatino tuos žmones kelti revoliucijas, štai dabar tegul patys už tai ir atsako. Juk prieš Rusiją karą jie pradėjo dar anksčiau. Būtent amerikiečiai tada tiems nedorėliams padėjo įvykdyti revoliuciją Rusijoje...

* – Kaip sakoma, pasėsi vėją – pjausi audrą.

– Taip-taip-taip. Pučia vėjas, kaukia vėjas ir – sugrįžta ratu atgal.


Kitas skyrius
Pereiti į TURINĮ