Grigorijus Klimovas. Soviet Ųišminčių Protokolai

Dalinė panaudotos literatūros bibliografija

Papildomą bibliografiją žr. Klimovo knygose «Mano vardas legionas» ir «Šio pasaulio kunigaikštis», 2-asis leidimas.

Kiekvieno pavadinimo pabaigoje duotas knygos įvertinimas 5-bale sistema (skliausteliuose).

Bendrieji šaltiniai

1. Harvardo projekto darbų, vadovaujant profesoriui Natanui Leitesui (Harvardo universitetas), kuris rėmėsi Lenino latentinio homoseksualumo kompleksu, analizė.

2. Kornelio universiteto (Niujorko medicinos centras) specprojekto, kuriame atlikta psichiatrinė leniniečių, dalyvavusių 1956 metų Vengrijos sukilime, analizė, ir kuriame autorius 1956-1959 metais dirbo konsultantu.

3. Spaudos leidinių, susijusių su sovietų specialiosiomis ligoninėmis SSL, arba durnynais, į kuriuos dabar sodina harvardiškuosius leniniečius,analizė.

4. Analizė tų leniniečių, kuriuos dabar išmeta iš SSSR. Pavyzdžiui, tiek triukšmo sukėlęs Tarsis, kuris dabar tylutėliai tūno Šveicarijos beprotnamyje. Iki tol DLS išleido 6-ių tomų Pilną Tarsio raštų rinkinį.

Knygos rusų kalba

Алилуева Сталина, Светлана. – «20 писем к другу» ir «Только один год», Нью-Йорк, /-4/. Iš čia iš esmės paimti Kremliaus vadų žmonų žydžių sąrašai. Šaltinis gana patikimas.

Аронова Р. Е. – «Ночные ведьмы». Москва, 1969, /4/. 1942-1945 metų pirmojo pasaulyje moterų lengvųjų nakties bombonešių gvardijos pulko istorija. Vokiečiai jas vadindavo «nakties raganomis». Šios knygos autorius, Sovietų Sąjungos didvyrė, P. Aronova, po karo kaip apdovanojimą gavo teisę mokytis privilegijuotoje Karo Diplomatijos Akademijoje Maskvoje (VIIJKA), kurią 1945 metais baigė ir G. Klimovas (žr.: «Крылья холопа», skyrius «Военная Академия»).

Башилов, Борис. – «История русского масонства», 8 томов, Буэнос Айрес, /5/. Charakteringa, kad net ištisuose 8-niuose tomuose B. Bašilovas kažkodėl nepasako, kad masonai – tai slaptos homoseksualistų bendrijos ir t. t.

Беседовский Г.З. – «На путях к Термидору». Париж, 1931, /3+/.

Вачнадзе. Э. А. – «Некоторые особенности рисунка душевно больных». Тбилиси, 1972, /4/. Tai yra modernizmas tapyboje. Tokius modernistus SSSR dabar uždaro į durnynus arba išgrūda į užsienį.

Вейнингер, д-р Отто. – «Пол и характер». /5/.

Граж Жю. – ,,Умирающее общество и анархия». Изд-во Анархистов АКГСШ. /3/.

Дзержинская С. С. – «В годы великих боев». 1965, /3/. Tai Čeka vadovo F. E. Dzeržinskio našlės – Sofijos Sigizmundovnos Dzeržinskajos memuarai. Ji rašo, kad ji žydė «iš sulenkėjusios žydų šeimos»: jos tėvas Sigizmundas Muškatas, o motina – Libkind (p. 7). Jos pusseserė – Julija Unšlicht, našlė karo reikalų narkomo pavaduotojo Unšlichto, sušaudyto 1936 metais. Autorė rašo, kad F. E. Dzeržinskio tėvas buvo Edmundas Rutinas (tipiškas žydų vardas) Josifovičius Dzeržinskis, o motina Jelena Ignatjevna Januševskaja. Labai įmanoma, kad F. E. Dzeržinskis, Čeka vadovas, buvo pusžydis iš perkrikštų (pagal tėvą). Romanas Gulis savo knygoje «Dzeržinskis», Niujorkas, rašo, kad Dzeržinskio sūnus buvo visiškas degeneratas.

Дикий, Андрей. – «Евреи в России и в СССР», 2-е издание. Нью-Йорк, 1978. /5/.

Кабанез и Л. Насс. – «Революционный невроз». СПБ, 1906./3/.

Ломброзо, проф. Цезарь. – «Гениальность и помешательство». /5/.

Марков Н. Е. – «Войны темных сил. Париж», 1928 /4/.

Мокшанский В. М. – «Сущность еврейского вопроса». Буэнос-Айрес, 1957. /4+/.

Мошков В. А. – «Механика вырождения». Варшава, 1910. /3/.

Нилус С. А. – «Протоколы сионских мудрецов». Буэнос-Айрес, 1955. /4/.

Нордау-Зюдфельд, д-р Макс. – «Вырождение», 3-е издание. Киев-Петербург-Харьков, 1902. /5/.

Паркс, Джемс. – «Евреи среди народов». ИМК, Пресс, Париж, 1932. /0/. Antisemitizmo priežasčių apžvalga. Tipiškas žydų gynimo pavyzdys masonų IMKA.

Полторацкий, проф. Н. – «Бердяев в России». Нью-Йорк, 1967. /4/.

Свядощ, проф. Абрам. – «Женская сексопатология», изд. Медицина. Библиотека практического врача. М., 1974. /4/.

Соловъев, Владимир. – «Три разговора». Чех. изд., Нью-Йорк, 1954. /2/. Masoniški kliedesiai apie antikristą.

Толстая, Александра. – «Отец», 2 т. Нью-Йорк, 1953. /4+/.

Флегон А. ir Наумов Ю. – «Русский антисемитизм и евреи». Лондон, 1868. /3/.

Фрумкин Я.Г. и др. – «Книга о русском еврействе 1817-1967». Нью-Йорк, 1968. /4/.

Ширяев, Борис. – «Неогасимая лампада». Нью-Йорк, 1954 /5+/. Trečiojo dešimtmečio Solovkų tremtis.

Шульгин В. В. – «Что нам в них не нравится…», 2-е изд., Париж, 1930. /4/. Apie antisemitizmo priežastis Rusijoje.

Эккер, д-р Карл. – «Еврейское зерцало». Нью-Йорк, 1922. /4/. Talmudo analizė.

Knygos kitomis kalbomis

Aldrich, Ann. – «We Walk Alone», Lesbianism. New York, 1955 /3/.

Allen, Gary. – «None Dare Call It Conspiracy», Sercret Societes in USA, 3-rd ed., California, 1972, /5/.

Andics, Hellmut. – «Der ewege Jude, Ursachen und Geschichte des Antisemitismus», Wien, 1965. /4/.

Barmine, Alexander. – «Einer der entkam», Wiwn, 1945. /3+/. Barminas 25 metus buvo ,,Amerikos balso» rusų skyriaus viršininku, o po to keletą kartų sėdėjo beprotnamyje Vašingtone.

Basseches N. B. – «Stalin», London, 1952. /3/. Knygoje rašoma. Kad 3-ji Stalino žmona buvo Roza Kaganovič, Lazario Kaganovičiaus sesuo (p. 231).

Bayer, Dr. Raymond. – «How the Soviet System Works. /3/. Autorius buvo Harvardo projekto Miunchene direktoriumi 1949-50m. (Lenino kompleksas), kurio išvestiniu produktu ta knyga yra.

Beaty, John, Ph. D. Col. In Army Intelligence – «The Iron Curtain Over America», Jews Subversion in USA, Dalas,1952, 7-th ed. /4+/. Šios knygos autorius, Amerikos karinės žvalgybos Istorijos skyriaus viršininkas, rašo, kad Leninas ir Stalinas buvo pusžydžiai (p. 28).

Beavoir, Simone de. – «The Marquis de Sade», New York, 1953. /3/.

Becker, Raymond de. – «The Other Face of Love», Homosexuality, New York, 1968. /3/.

Bessy, Maurice. – «History of Magic and the Supernatural», London, 1964. /3/.

Boven C. – «Curse of the Misbegotten», The Life of Eugene O, Neill, New York, 1959. /4/.

Broder, Dr. Dietrich. – «Bevor Hitler kam», 2, Auflage, Schweiz, 1975. /4/. Šios knygos autorius, profesorius, žydas, rašo, kad žydai finansavo Hitlerį ir padėjo jam ateiti į valdžią.

Brown, bruce H. – «The World's Trouble Makers», Jews and World Unrest, Tasmania, 1961. /4+/.

Bullock A. – «Hitler», New-York,1958. /4/.

Carr, William R.D., Commander R.C.N. – «The Red Fog Over America», Secret Societies Subversion in USA, 4-th ed. California, 1968. /3+/.

Cherper-Spiridovich, Count, Maj.-Gen. – «The Secret World Government», New York, 1926. /3-/.

Chesterton A. K. – «The New Unhappy Lords», Jews Masonry, California, 1970, 3-th ed. /5/.

Cole, Prof. Dr. W. – «Sex and Love in the Bible», New York, 1959. /3/.

Conquest, Robert. – «The Great Terror», Stalin's Great Purges, New York, 1965. /5/.

Cory D. – «The Homosexual in America», New York, 1954. /4/.

Cory D. – «Homosxuality», A cross Cultural Aproach, New York, 1956. /4/.

Daraul, Arkon. – «A History of Secret Societies», New York, 1962. /4+/.

De Martino, M., ed. – «Sexual Behavior and Parsonality Charakteristics», New York, 1963. /4/.

Deriabin, Petr Gibney F. – «The Secret World», Expose of the Soviet Police, New York, 1959. /3+/.

Dillon, Monsignor George F., D. D. – «Grand Orient Freemasonry Unmasked» – As the Secret Power Behind Communism, Londod, 1963. /5/.

Dunn L. C., prof. & Dobzhansky Th., prof. – «Heredity, Race and Society», New york, 1957. /4/.

Edwardes, Allen. – «Erotica Judaica», New York, 1967. /5/.

Farago, Ladislas. – «Burn After Reading», German Espionage in WW II, New York, 1972. /4/. Šios knygos autorius, žydas, dirbęs Amerikos žvalgyboje, rašo, kad dešinioji gestapo viršininko Himlerio ranka, Heidrichas, buvo pusžydis (p. 26).

Ford, Henry Sr. – «The International Jews», Jews in USA, OMNI Publ., California, 1968, /5+/.

Foster J., Ph. D. – «Sex Vairant Women in Literature». A Historical and Quantitative Survey, New York. 1956. /4/.

Freud, Dr. Sigmund. – «Totem and Taboo», Resemblances between the Psychic Lives of Savages and Neurotics, London, 1919. /4/.

Frischauer W. – «Himmler», New York, 1962. /4/. Šios knygos autorius žydas, dirbęs Amerikos žvalgyboje, rašo, kad Gestapo viršininkas Himleris turėjo visą krūvą žydų senelių (vyrų ir moterų), o jo dešinioji ranka Heidrichas buvo pusžydis (p. 17-18 ir 30).

Fritsch, Theodor. – «Handbuch der Judenirage», 27. Auflage, Berlin, 1886. /4/.

Garde, Noel. – «Jonathan to Gide», Encyclopedia of Famous Homosexuals in History, New York, 1964. /+5+/.

Goulevitch, Arcene de. – «Czarism and Revolution», OMNI Publ., California, 1962. /5/.

Gramont, Sanche de. – «The Secret War», International espionage, New york, 1962 /5/.

Grant, Robert, Prof. Of New Testament. – «The Secret Saying of Jesus», The Gnostic Gospel of Thomas, New york, 1960. /3/.

Hirsch W. – «Genie und Entartung», Berlin, 1984. /3/.

Inquir Within. – «The Trail of the Serpent», Jews and Masonry, OMNI Publ., California, 1969. /4/.

Jordan, Collin. – «Fraudulent Conversion», Jews in the Communist Movement, London, 1955. /5+/. Šioje knygoje rašoma, kad Stalinas buvo Kaukazo pusžydis (p. 50).

Jung, Dr. G.G. – «Psychological Types», London, 1964. /5/.

Kardel, Hennecke. – «Adolf Hitler – Begruender Israels», 2. Auflage, Schweiz, 1978. /5+/. Knygoje rašoma, kad šie hitlerizmo vadai buvo žydų mišrūnai: Adolfas Hitleris (jo senelis – žydas Frankenbergeris), jo meilužė Ieva Braun buvo taip pat apyžydė, taip pat ir Hitlerio pavaduotojas Rudolfas Hesas, dešinioji Gestapo viršininko Himlerio ranka Heidrichas, nacizmo ideologas Rozenbergas, Lenkijos budelis gauleiteris Frankas, vergų darbo ministras Lej (Levi) ir t. t. O didžiausias žydų tautos budelis Adolfas Eichmanas buvo grynakraujis žydas. Tas paradoksas aiškinamas tuo, kad visi šie žmonės buvo degeneratai, dėl visko kaltino savo žydišką kraują ir dėl to naikino kitus žydus (Hitlerio kompleksas).

Karpman, Dr. Benjamin, M.D. – «The Sexual Offender and His Offen ses», New york, 1954. /5/.

Kommoss, R. – «Juden hinter Stalin», Berlin/Leipzig, 1938. /3/.

Krafft-Ebing, Prof. Dr. R. von. – «Psychopathia Sexualis», New York, 1956. /5/.

Krich A.M., ed. – «The Homosexuals». New York, 1954. /4/.

Krueger, Dr. Kurt. – «I Was Hitler's Doctor», New York, 1953. /3+/. Knygos leidėjas žydas tvirtina, kad Hitleris buvo impotentas, sifilitikas ir pusžydis (p. 267-271 ir 315). Hitlerio motina pradėjo Hitlerį su kaimynu žydu. O rašytojas disidentas Vl. Maksimovas panašiai rašo apie Staliną.

Krylov, Ivan. – «My Career on the Soviet General Staff», as quoted in the Paris journal ,,Le Noveau Promethec», May, 1961. /4/. Čia rašoma, kad Stalinas buvo Gruzijos pusžydis (šios informacijos šaltinis – žydas G. Z. Besedovskis, buv. sov. diplomatas Paryžiuje).

Lange-Eichbaum, Dr. W. – «Genie, Irrsinn und Ruhm», Munchen, 1956. /4/.

Langer, Dr. Walter. – «The Mind of Adolf Hitler». The Secret Report to President Roosevelt, New York, 1972. /5/. Knygoje autorius žydas rašo, kad Hitlerio senelis buvo žydas (p. 237).

Lazare, Bernard. – «Antisemitism», London, 1967. /3/.

Levine, Isaac Don. – «Stalin's Great Secret», New york, 1956. /3+/. Knygoje autorius rašo, kad jaunystėje Stalinas buvo Ochrankos šnipas, taip pat ir homseksualistas.

Litvinov, Maxim. – «Notes for a Journal», Introduction by Prof. E. H. Carr and General Walter Bedell Smith, former American Ambassador in Moscow and later Director of U. S. Central Intelligence Agency CIA, New York, 1954. /3-/. Knygos autorius Litvinovas (iš tikrųjų jis buvęs sovietų diplomatas žydas G. Z. Besedovskis) tvirtina, kad Stalino žmona Nadiežda Alilujieva buvo lesbijietė ir smagiai lesbijavo su lesbožyde Zoja Mosina (p. 169-70). Po tuo pasirašo Amerikos žvalgybos viršininkas.

Lombroso, Prof. Cesare. – «Crime, its Causes and Remedies», New York, 1918. /5/.

Lombroso, Prof. Cesare. – «Political Crimes & Criminals». /5/.

Lombroso, Prof. Cesare. – «The Face of Anarchist», /5/.

MacKenzie, Norman. – «Secret Societies», N.Y., 1968. /3+/.

Maler, Juan. – «Die sieben Saeulen der Hoelle», Freimaurerei, Buenos Aires, 1974. /4/.

Masters R.E.L. – «Eros and Evil», The Sexual Psychopathology of Witchcraft, New York, 1962./4/.

Mather, John S., ed. – «The Great Spy Scandal», Inside Story of Burgess and Maclean, London. /4/.

Murphy, Gardner, Ph. D., ed. – «An Outline of Abnormal Psychology», New York, 1954. /3/.

O'Grady, Olivia. – «The Beasts of the Apocalypse», Jews in History, California, 1959. /+5+/.

Orlov, Alexander (LevLazarevich Feldbin). – «The Secret History of Stalin's Crimes», London, 1954. /3+/.

Page, Knightly and Leitch. – «The Philby Conspiracy», Espionage, New York, 1968. /3/.

Pendell E., Ph. D. – «Sex Versus Civilization», Los Angeles, 1967. /3/.

Poncins, Vicomte Leon de. – «The Secret Powers Begind Revolution» Freemasonry & Judaism, London, 1929. /4/.

Possony, Dr. Prof. Stefan. – «Lenin, The Compulsive Revolutionary», Chicago, 1964. /5/.

Pranaitis, Rev. I.B., Prof. – «The Talmud Unmasked», Los Angeles, 1964. /4/.

Raguza, Ivan (pseudonim of G.Besedovsky). – «La vie de Staline», A. Fayard, Paris, 1938. /3/. Čia buvęs sovietų diplomatas, žydas, G. Z. Besedovskis vėl rašo, kad Stalinas buvo Kaukazo pusžydis (p. 14).

Reisner R.G. – «Show Me the Good Parts», A Bibliography of Perversions in World Literature, New York, 1964. /4/.

Rhodes H.T.F. – «Genius and Criminal», A Sociological Study, London, 1932. /4/.

Rhodes H.T.F. – «The Satanic Mass», A Sciological & Criminological Study, New York, 1955. /4/.

Roback A. A. and Th. Kiernan. – «History of Psychology and Psychiatry», Philosophical Library, N.Y., 1969. /4/.

Roerich-Stolthein F. – «The Riddle of the Jew's Success», California, 1965. /+/.

Roemer, Wilhelm. – «Die Hexenbulle des Papstes Inocenz VIII», Schaffhausen, 1889. /5/.

Rogemont, Denis de. – «The Devils’s Share», An Essay on the Diabolic in Modern Sosiety», New York, 1956. /5+/.

Schweitzer, Dr. Albert. – «The Psychiatric Study of Jesus», Boston, 1948. /-3/.

Skousen, W. Cleon. – «The Naked Capitalism», Secret Society in U. S., Salt Lake City, 1970. /5/.

Smith E. E., former CIA operative. – «The Young Stalin», New York, 1967. /4/.

Sprenger O. P., James. – «Malleus Maleficarum», Frankfurt, 1582, New York, 1962. /4/.

Stearn, Jess. – «The Grapevine», A Report on the Secret World of the Lesbian, New York, 1964. /4/.

Suetonius. – «The Lives of the Twelve Caesars», N.Y., 1959. /5/.

Summers, Montague. – «The History of Witchcraft and Demonology», New York, 1956. (5).

Theen, Rolf H.W. – «Lenin», Genesis of a Revolutionary, New York, 1973, /4/. Apie Lenino protėvius, žiūr.: psl. 162-3.

Webster, Nesta. – «Secret Societies and Subversive Movements», 8-th ed., London, 1964. /5/.

Werth, Alexander. – in «New Statesman and Nation», of January 24, 1953, page 87. Straipsnyje žinomas Anglijos rašytojas ir žurnalistas, kuris 1941-1945 metais buvo karo korespondentas Maskvoje, rašo, kad NKVD-KGB viršininkas Lavrentijus Berija buvo Kaukazo pusžydis, pirmoji pavardė – Bermanas. Aleksandras Vertas pats žydas, ir tuos dalykus žino. Ši informacija yra ir daugelyje kitų šaltinių.

Whalen, Wiliam. – «Christianity and American Freemasonry», Milwaukee, 1968. /5/.

Whiteheand, Don. – «The FBI Story», History of FBI, New York, 1958. /3/.

Wise, David & Ross Th. – «The Invisible Government», The CIA in Action, New York, 1965. /5/.

Wise, David & Ross Th. – «The Espionage Establishment», History of CIA, New York, 1967. /5/.

Wittels F., M.D. – «Sex Habits of American Women», New York, 1953. /5/.

Wittlin, Thaddeus. – «The Commissar», Biography of Beria, New York, 1974. /3/. Knygoje rašoma, kad NKVD-KGB viršininkas Lavrentijus Berija buvo Kaukazo pusžydis (iš motinos karaimės). Žiūr.: p. 15.

 Wolfe, Prof. Bertram. – «Three Who Made a Revolution», London, 1966. /4/.

 Wsiadto, Marcin. – «Genealogia Lenin» in the Polish magazine ,,Kultura», № 6, June 1970, p. 101-105, Paris. /5/. Straipsnyje rašoma, kad Lenino motina (mergautinė pavardė – iš tėvo pusės Blank, iš motinos – Grošoph) buvo grynakraujė žydė (žinomos rašytojos Marietos Šaginian, biografinės knygos apie Leniną «Uljanovų šeima» autorės, duomenimis. Maskva, 1957). Kadangi žurnalą «Kultūra» finansuoja (ir kontroliuoja) žvalgyba Si-Ai-Ei, tai šaltinis gana patikimas.


«Ši knyga yra visos Europos bestseleris»

«Readers Digest», JAV, 1953, rugsėjis

GRIGORIJUS KLIMOVAS
VERGO SPARNAI
2-sis knygos «Berlyno Kremlius» papildytas leidimas

CHOLOPO SPARNAI! – taip vadindavo savo auksinius antpečius sovietų karininkai «Berlyno Kremliuje», Vyriausiame Sovietų Karinės Administracijos Štabe Vokietijoje.

Ši knyga išėjo vokiečių kalba su Vakarų Berlyno burmistro prof. Reiterio įvadiniu žodžiu, buvo išleista kelis kartus, išversta į daugelį kalbų, įskaitant jugoslavų, pagal ją buvo sukurtas kino filmas «Kelias be atgalios», Tarptautiniame kino festivalyje Berlyne 1954 metais apdovanotas 1-ja premija.

2-sis rusiškas «Vergo sparnų» leidimas pasirodė su papildymu «Laisvės kaina». Kuriame Klimovas atskleidė kai kurias pikantiškas psichologinio karo 1950-1970 metais paslaptis, karo, kuriame jis pats dalyvavo. Po to «Vergo sparnai» vėl tapo bestseleriu – ne tik Rytuose, bet ir Vakaruose.

«Vergo sparnai» – 485 puslapiai ir 20 iliustracijų, puikus popierius, kolenkoro viršeliai su auksiniais įspaudais.

Knygos kaina – 14 dolerių, siuntimo kaina – 1 doleris.
Globus Publishers, 332 Balboa Street. P. O. Box 27471
San Francisco, SA. 94127. Tel. (415) 668-4723.


TARPTAUTINĖS SPAUDOS ATSILIEPIMAI
apie G. Klimovo knygos vertimų leidimus

«VERGO SPARNAI»

«Rekomenduotina visoms viešosioms bibliotekoms» («Library jornal», JAV, 1953 rugpjūtis).

«Parašyta gerai ir įtikinamai… tiesiai ir gyvai» («New York Times Book Rewiew», JAV, 1953 08 04).

«Klimovas – įžvalgus stebėtojas… Jis puikus pasakotojas… Blaivus ir realistiškas… Mąslus ir beaistris žmogus» («Saturday rewiew», Niujorkas, 1953 09 26).

«Klimovas labai įžvalgus stebėtojas ir labai stiprus rašytojas» (,,Canadian library bulletin», Kanada, 1953 spalis).

«Klimovas… didelė Vakarų literatūros sėkmė» («L'Europeo», Italija, 1950 08 20).

«Klimovas… nepaprastos vertės žmogiškasis dokumentas» («La libr Belgic, Belgija, 1952 02 03).

«Čia plaka slaptoji Rusijos širdis… Grigorijus Klimovas lyg slaptas Rusijos širdies simbolis… Beaistris ir rimtas požiūris į sprendžiamą problemą» («Yorkshire Observer», Anglija, 1953 07 28).

«Klimovo knyga… didžiulės vertės dokumentas» («Gazet de Lozani», Šveicarija, 1950 04 30).

«Nuostabiai puikiai parašyta» («Irish press», Airija, 1953 08 29).

«Retas sugebėjimas rašyti objektyviai, be pykčio ir be gėrėjimosi savimi» («Mehodist Recorder», London, 1953 09 04).

«Klimovas… turi patikimo ir sąžiningo žmogaus reputaciją» («Christian Register», JAV, 1954, vasaris).

«Vergo sparnai» – šiandien Europoje bestseleris» («Saturday evening post», JAV, 1953 06 06).

GRIGORIJUS KLIMOVAS
«ŠIO PASAULIO KUNIGAIKŠTIS»
Romanas, 2-asis leidimas

Knyga apie išsigimimo paslaptis, apie degeneraciją ir degeneratus, kas Biblijoje vadinama velniu ir ŠIO PASAULIO KUNIGAIKŠČIU ir kas iki šių dienų yra uždraustas vaisius tiek Rytuose, tiek Vakaruose.

Liūdna sovietų daktaro Fausto istorija, kuris surado gėrio ir blogio pažinimo raktus, laimės ir nelaimės, proto ir beprotystės, gyvybės ir mirties pažinimo raktus, ir kuris tampa švenčiausios sovietų inkvizicijos viršininku – griežčiausiai įslaptinto NKVD-MVD-KGB kyriaus.

4-tojo dešimtmečio Didžiojo Valymo paslaptys: kaip psichiniai ligoniai, degeneratai – Dostojevskio velniai – iš pradžių sukėlė revoliuciją, o po to per Didįjį Valymą sunaikino vieni kitus.

Turinys: Tykusis angelas – Kur Niekas gimdo Niekį – Išminčių akmuo – Kunigaikštis ir komisaras – Gyvatė ir kardas – Kryžiumi ir kardu – Piktojo gėrio namas – Nemirtingumo kaina – Valdžios formulė – Užnuodyti raktai.

1-sis «Kunigaikščio» leidimas išėjo 1970 metais ir greitai buvo visas išparduotas. Turėdama galvoje nepaprastą susidomėjimą ir skaitytojų pageidavimus, leidykla «Globus» 1980 metais tos sensacingos knygos leidimą pakartojo, papildydama «Istorinių vardų ir įvykių indeksu» bei «Biografija», 340 puslapių su originaliomis iliustracijomis, spalvotais kartono viršeliais.

Knygos kaina 14 dol. Persiuntimas – 1 dol.

Globus Publishers, 322 Balboa Street. P. O. Box 27471

San Francisco, CA. 94127. Tel. (415) 668-4723

SPAUDOS ATSILIEPIMAI APIE
«ŠIO PASAULIO KUNIGAIKŠTĮ»

«Atsiliepimai apie teisybę, kurią jis aprašė «Cholopų sparnuose» ir dabar aprašo romane «Šio pasaulio kunigaikštis», pastato G. P. Klimovą ne tik į įžymių rusų užsieniečių rašytojų gretas, nes jis jau įgijo pasaulinį vardą».

«Русская жизнь», San Fransisco.

«Knyga baisi ne tik silpnų nervų žmonėms. Klimovas palietė joje tokius klausimus, kuriems uždėtas tabu… Dar kartą primenu, kad ši knyga ne visiems!

«Русское дело», New York.

«Savo rimtumu, temos gvildenimu, istoriniu tikslumu… «Šio pasaulio kunigaikštis» yra išskirtinis. Jis gali patikti ir nepatikti, bet nieko į jį panašaus spaudoje dar nebuvo…»

«G. Klimovo romanas iš tikrųjų yra didžiulis įvykis ne tik literatūros pasaulyje. Visiškai suprantama, kodėl jis turėjo tapti bestseleriu…» (Ir tokiu jis jau tapo. Dėl to 2-sis ,,Globus» leidimas).

«Skaitytojo dėmesį prikausto jau pirmasis puslapis ir išlaiko jį iki pabaigos. Be abejo, G. Klimovo literatūrinis talentas didelis ir neveltui jo pirmoji knyga «Cholopo sparnai» irgi turėjo didelį pasisekimą».

«Tai ne tas romanas, kuris lengvai perskaitomas ir kitą dieną pamirštamas. Jį reikia skaityti ne akimis, bet protu».

«Наша батьковщина», San Francisco.

«Rašytojai ir žurnalistai šios solidžios temos vengia, o redaktoriai ją net draudžia. Ir štai dabar, pirmą kartą mūsų civilizacijos istorijoje, pasirodė knyga, kurios autorius į tuos draudžiamus klausimus pateikia įdomiausius atsakymus. Ta knyga – «Šio pasaulio kunigaikštis».

«Россия», New York.


Tikra teisybė į teisybę niekada nepanaši
GRIGORIJUS KLIMOVAS
«MANO VARDAS LEGIONAS»

ROMANAS

«MANO VARDAS LEGIONAS» – tai savotiškas nuskambėjusio G.Klimovo romano «Šio pasaulio kunigaikštis» tęsinys, kurio pirmasis leidimas buvo žaibiškai išpirktas.

«LEGIONAS» – tai romanas apie paslaptingus išsigimimo procesus, apie degeneraciją ir degeneratus, apie psichines ligas ir lytinius iškrypimus, kas Biblijoje vadinama velniu ir šio pasaulio kunigaikščiu, KURIO VARDAS LEGIONAS. Pavyzdžiui, JAV tai d-ro Kinsio 37 proc., tai yra kas trečias žmogus – legionierius.

«LEGIONAS» – tai epopėja apie psichologinį karą, kurį specialistai vadina karu psich arba psichų karu. KGB 13-asis skyrius, švenčiausioji sovietų inkvizicija – Berdiajevo šėtono ir antikristo sąjunga – ŽYDietiškoji «Juodojo kryžiaus» operacija, tai yra neotrockistai-antikristai kryžkryžiais su neosatanistais-berdiajeviečiais – Specprojektas «Golemas», arba durnynai – Specprojektas «Agasferas», arba «Amžinasis žydas», tai yra 3-ji ŽYDmigracija iš SSSR.

Įžymusis magas ir kerėtojas Apulėjus, pirmojo pasaulyje romano «Auksinis asilas» autorius, rašė: «Norint įgyti tikrosios išminties, iš pradžių reikia pabūti asilo kailyje». Taip užmokėjo už išmintį «Legiono» herojus.

Bet jūs galite įgyti tikrąjosios išminties net nepabuvę asilo kailyje: jeigu perskaitysite romaną «Mano vardas legionas». Tada tas «Legionas», kaip magiškas talismanas, saugos jus nuo viso to, kas kadaise buvo vadinama velniu.

«Mano vardas legionas» 626 puslapių ir originaliomis iliustracijomis, spalvotais kartono viršeliais.

Knygos kaina 14 dol. Persiuntimas – 1 dol.

Globus Publishers, 332 Balboa Street P. O. 27471

San Francisco, CA. 94127. Tel. (415) 668-4723

«LEGIONO SKAITYTOJŲ ATSILIEPIMAI»

«Jūsų knygas aš tiesiog sugrauždavau, net labai jos pravertė. Ir degeneracijos toli ieškoti nereikia, deja, atsirado mano paties šeimoje» (E. P., Kanada).

«Neįsižeiskite, bet Jūs esate labai populiarus «Trečiojoje bangoje». Jūsų knygos mane kasdien prašinėja vos nesiklaupdami ant kelių» (B. N., JAV).

«Ir kaip Jūsų dar nenudaigojo? Tesaugo Jus Viešpats ir Dangaus Karalienė». (O. D., Australija).

«Nesiliaujame žavėję Jūsų analitinio proto ir plačios erudicijos blizgesiu» (T. ir J. B., Švedija).

«Kaip buvo galima taip su-mąs-ty-ti? Dar truputėlis ir Jus pripažins genijumi, o Jūs pats rašote, kad visi genijai… nenormalūs. Kas Jūs? Ir kiek Jūs dar gyvas? (N. Šč., Kanada).

«Nors aš, tikriausiai, taip pat legionierius ir golemietis, bet aš Jus vis tiek labai, labai myliu» (Vika Ch., Australija).

«Perskaičiau ,,Legioną» tris kartus. Bet gana rašyti romanus, kuriuose Jūs daug ko nepasakote. Dabar šia tema parašykite vadovėlį» (A. N., Paryžius).

«Ačiū Jums už knygas, kurios atvėrė man absoliučiai naują pasaulio dalį ir pakeitė visa kita» (A.N., buv. Sov. žydas, Kanada).

«Jūsų knygos turi didelį pasisekimą tarp sovietų diplomatų. Ir sovietų jūrininkų: jas perparduodamos Maskvoje po 100 rublių» (Knygų pardavėjas B. S., JAV).

«Aš manau, kad Jūs esate pavojingų profesijų žmogus, jeigu kaip kalvis Vakula pabalnojote patį velnią» (B. CH., Australija).

«Neįtikėtinas diapozono platumas: nuo giliausios dramos iki subtiliausio humoro. Aš nespėju tai juoktis, tai verkti» (N. K., JAV).


KGB – 13-asis Skyrius
LABAI SLAPTAI
GRIGORIJUS KLIMOVAS

«BYLA № 69»

Straipniai apie karą psich, durnynus, 3-ją
ŽYDmigraciją ir nelabuosius
Publicistika ir satanistika. Su iliustracijomis

Kaip satanotyros profesorius, Klimovas surinko pačius geriausius Siono išminčius – filosofą Kierkegorą, profesorių Lombrozą, daktarą Froidą, profesorių Nataną Leitesą – ir jiems talkinant analizuoja karo psich problemas, durnynų paslaptis ir 3-ją ŽYDmigraciją iš SSSR.

Kaip Harvardo universiteto išminčiai gudravo gudravo ir išrado kabalistinį «Lenino latentinės pederastijos kompleksą», tai yra pasiėmė talkininku velnią. Ir kaip 13-asis KGB skyrius, sovietų švenčiausioji inkvizicija, grūda tuos Harvardo «leniniečius» į durnynus.

Ką nutyli lakštingalos – mūsų spaudoje. Mūsų laikų didvyriai: disidentai – tai durnįnamininkai? Disidentas Amalrikas: «Istorikas» iš didžiosios raidės – ar sovietinis hipis? Velnio advokatas Kuznecovas-Anatolis ir jo lesbijietės raganos (su iliustracijomis!). Įžymusis durnįnamis Tarsis-Sinemuchovas – ir jo kvailiojimai. Kur Tarsis dingo? Ogi tūno uždarytas, kaip pelė Šveicarijos beprotnamyje.

Solženicyno psichoanalizė: 2-asis mesijas – arba Mozė №2, išvedantis žydus iš SSSR? Naujasis Auksaburnis – arba Hitlerio idėjų apie Rusijos susiskaldymą ir rusų perkėlimą už Uralo skelbėjas?

Kas tas Siniavskis-Tercas («Rusija – kalė!» autorius): disidentas – arba impotentas? Amerikos profesoriaus Brauno diagnozė.

Rinkinyje «Byla № 69» – 110 puslapių su ypač pikantiškomis iliustracijomis iš naujo disidentų partijos albumo PPP (Pažangioji Politinė Pornografija), su kuriuo disidentai bando nuversti sovietų valdžią. Kaip sakoma – ne damoms, o savo atsakomybe.

Knygos kaina 6 dol. Persiuntimas – 1 dol.

Globus Publishers, 332 Balboa Street. P. O. Box 27471

San Fracisco, CA. 94127. Tel. (415) 669-4723


ГРИГОРИЙ КЛИМОВ
ПРОТОКОЛЫ СОВЕТСКИХ МУДРЕЦОВ

Iš rusų kabos vertė

Doc., dr. Aleksandras Gražvydas Jasmontas

«Sovietų išminčių protokoluose» (SIP), kuriuose lyg ir mėgdžiojami savo metu pagarsėję «Siono išminčių protokolai» (SIP), rašytojas Grigorijus Klimovas labai originaliai mėgina spręsti amžiną gėrio ir blogio priešpriešos klausimą. Knygos forma meninė, tačiau jos turinys atskleidžiamas filosofijos, sociologijos, teologijos, psichoanalizės, psichiatrijos ir kt. mokslų sandūroje. Šia prasme rašytojas tariasi išradęs visiškai naują tiek literatūros žanrą, tiek mokslinio tyrimo metodą. Blogį autorius vadina degeneracija arba velniu, kuriame nėra jokios mistikos, nes jis tūno pačiame žmoguje triados – kūno išsigimimų, psichinių sutrikimų ir lytinių iškrypimų – pavidalu. Istorijos ir asmeninės patirties pavyzdžiais G. Klimovas mėgina įrodyti, kad degeneracija (velnias) yra visų žmogaus gyvenimo sferų nelaimių šaltinis ir pagrindinė priežastis.

UDK 882-3
FINE


Turinys