Problemos esmė

Grigorijaus Klimovo interviu jo 80-mečio proga


01. Grigorijau Petrovičiau, Jūs jau 50 metų dirbate su ypatingo tipo žmonėmis, kurie turi valdžios kompleksą. Kas tai per žmonės? Kas tai yra “Valdžios kompleksas”? Kas tai yra “Vado kompleksas”? Kame yra tos problemos esmė?

02. Kaip degeneratus rasti?

03. Kaip jūs galvojate, ar daug yra degeneratų?

04. Iš kur Jūs visa tai žinote, gal pats esate degeneratas?

05. O kodėl neįtarti, kad visi mes ne degeneratai?

06. Ką Jūs galvojate apie Tarptautinį Valiutos Fondą?

07. Ką jūs galvojate apie Jelciną ir jo komandą?

08. Ar gali Rusijoje būti normali vyriausybė?

09. Ką jūs galvojate apie kovotojus už “kraujo grynumą”?

10. O ką jūs galvojate apie išsigimėlių santuokas ir apie “Naujos Nacijos” užgimimą (sukūrimą)?

11. O kaip jūs dėl religijos?

12. Religiją aš turėjau omeny kaip tyrinėjimo sritį...

13. Gaunasi kažkokia niūri padėtis be išeities. Mums nepalikta nė vieno šanso. Išsigimstanti žmonija ritasi nuo kalno į neišvengiamą prarają... Gaunasi, kad išeities nėra, kad mes visi Dievo prakeikti...

14. Kokia jūsų nuomonė apie masonystę?

15. Ar yra gerų masonų?

16. Jūsų nuomonė apie antisemitus ir apie kovą su žydais?

17. Kaip jūs manote, ar egzistuoja tarptautinis sąmokslas?

18. Koks jūsų Aukštosios Sociologijos paskaitų pagrindinis tikslas?

19. Ar gali išsigimėliai turėti vaikų?

20. Kaip jūs manote, ar draugas X – degeneratas?


– Grigorijau Petrovičiau, Jūs jau 50 metų dirbate su ypatingo tipo žmonėmis, kurie turi valdžios kompleksą. Kas tai per žmonės? Kas tai yra “Valdžios kompleksas”? Kas tai yra “Vado kompleksas”? Kame yra tos problemos esmė?

– Kai artimi giminaičiai tuokiasi tarpusavyje, tai tokios santuokos vaikai bus degeneratais. Tai senas ir visiems žinomas faktas. Todėl bažnyčia ir draudžia santuokas tarp giminaičių. Net iki šeštos kartos. Jeigu religinių lyderių grupė darytų atvirkščiai ir skatintų tokias santuokas ir net draustų santuokas už savo sektos ribų, tai po 4-5 kartų būtų pilna degeneratų.

Ar žinote kokią nors sektą, kuri draustų mišrias santuokas, ir tai darytų kelis tūkstančius metų? Teisingai. Visi mes tokią sektą žinome.

Daugelis degeneratų turi neįprastas savybes – tokias, kaip nenugalimą norą dominuoti, nenormalų, tiesiog patologinį norą visada būti viršuje. Daugelis iš jų turi aiškią ir nepasotinamą valdžios aistrą. Tie degeneratai jaučiasi “išrinktaisiais”, “elitu” (didybės manija), bet tuo pat metu jie jaučiasi “vaikomi” ir “persekiojami” (persekiojimo manija). Juk “didybės manija” ir “persekiojimo manija” – gimtosios seserys. Visa tai – pagrindinės tiesos. Vaikų darželis.

Dabar apie tai pakalbėkime aukštesniame lygmenyje – Aukštosios Sociologijos (degenerologijos) lygmenyje, kuriame aš dirbu jau 50 metų.

Praktiškai visi pasauliniai vadai turi aiškiai išreikštą įgimtą valdžios kompleksą. Kaip taisyklė, tas kompleksas yra dėl prislopinto sadizmo, kuris, savo ruožtu, yra susijęs su latentiniu homoseksualizmu.

Lenino latentinio homoseksualumo kompleksą (vado kompleksą) CŽV labai atidžiai tyrė 40-jų metų pabaigoje, 50-jų metų pradžioje. Tie užslaptinti moksliniai tyrimai buvo vadinami – Harvardo projektu. Ten, dirbdamas Harvardo projekto tyrinėtojų grupėje, aš pirmą kartą susipažinau su šia tema. Bet kuri gerai organizuota žmonių grupė, turinti žinių ta tema, gali rasti ir į valdžią stumti būsimus lyderius, ir tai yra daroma kaip su pėstininkais šachmatų lentoje. Visiškai aišku, kad degeneratyvinės sektos nariai, kurie savo kailiu labai gerai žino šią problemą ir praktikuojasi jau keletą tūkstančių metų, turi didžiulį pranašumą prieš tuos, kas žaidžia be atitinkamų žinių, be pasiruošimo, ir dar aklai.

Per televizorių visi esame matę, kaip 5-6 tvirti sanitarai negali suvaldyti vieno bepročio. To bepročio energija – geriausia iliustracija to, kokia energija disponuoja pusiau beprotis, turintis sadistinių polinkių išsigimėlis, ir dar apsėstas valdžios troškimo.

Tie žmonės – kaip masinio naikinimo ginklas. Šiandiena daugelis žino apie atominės bombos sandarą, bet tik ribotas žmonių ratas žino ir moka, kaip tą atominį ginklą pasigaminti ir, kas ne mažiau svarbu, gali atominę kovinę galvutę pristatyti į tikslą ir panaudoti valstybinių struktūrų sunaikinimui. Tas pats yra ir su žiniomis Aukštosios Sociologijos srityje, bet, degeneratai – efektyvesni ardant valstybes, negu atominis ginklas. Jie taip pat efektyvūs (tuo pat metu ir pavojingi), kaip ir biologinis ginklas.

Kaip taisyklė, degeneratai nekenčia normalių žmonių. Juk “šėtonas” negali mylėti ir nemyli tų, kas myli“. Šlykštiems išsigimėliams tikras sadistinis pasitenkinimas yra stebėti, kaip jų pačių pastangų dėka į vienos valstybės valdžią iškeltas vienas pusprotis lyderis-išsigimėlis sukelia karą prieš kitą valstybę, kuriai vadovauja taip pat jų pačių pastangomis į valdžią iškeltas kitas lyderis-išsigimėlis, o milijonų milijonai niekuo nekaltų žmonių žūna tų pačių degeneratyvinių sektų lyderių sadistiniam pasitenkinimui.

Jūs norite manęs paklausti – kaip tai daroma? Tai daroma – per masonystę. Masonai, Iliuminatai, Rotariai ir taip toliau (mūsų vardas legionas, nes mūsų daug – atsakė Jam velniai) visa tai per klubų veiklą, kur degeneratai atidžiai stebi, kaip elgiasi galimi kandidatai ir, pasitvirtinus stipriems homo-sadistiniams polinkiams, pradeda juos aktyviai stumti prie valdžios vairalazdžių.

Puslapio viršuje


– Kaip degeneratus rasti?

– Prieš atsakant į šį klausimą, pirmiausiai išsiaiškinkime, kas tai yra degeneracija.

– Pirmiausiai, aš noriu patikslinti, kad patį terminą degeneratas mes naudojame, kaip grynai medicininį terminą, o ne kaip keiksmažodį. Tie iš jūsų, kurie negali to termino pakęsti (o tokių per 50 metų aš sutikau gana daug, ypač literatūriniuose sluoksniuose) tą žodį gali pakeisti kitu, ir sakyti – išsigimėlis. Sako, kad padeda. Kartoju – mus supančiame pasaulyje degeneratu gali būti net tylus ir gerai išauklėtas universiteto estetikos profesorius.

Ir taip, degeneracija – tai natūralus procesas, kuris žemėje egzistuoja jau tūkstančius metų. Degeneracija – tai neatskiriama gyvenimo ciklo dalis. Gimimas, jaunystė, branda, senatvinis saulėlydis, mirtis. Individualaus žmogaus lygmenyje, tas procesas mums labai gerai pažįstamas, ir jo nėra reikalo niekam aiškinti. Todėl mes čia kalbėsime apie degeneraciją klano (šeimos) lygmenyje.

Daugelis istorikų jau seniai atkreipė dėmesį į tai, kad gyvenimiškas klanų ciklas labai panašus į individualaus žmogaus gyvenimišką ciklą. Atrodo, kad Viešpats Dievas (arba, jeigu norite, motinėlė Gamta) kiekvienam klanui duoda maždaug vienodą atkarpą gyvenimui šioje žemėje.

Kai tas klanas jau praeina brandos stadiją ir pereina į auksinę senatvinio saulėlydžio stadiją, Viešpats Dievas (motinėlė Gamta) jam pirmą kartą suskambina. Tas skambutis klano nariams sako, kad to klano laikas čia, žemėje, – baigiasi. Tai pasireiškia tuo, kad praeina noras tęsti giminę įprastų lytinių santykių būdu.

Jeigu klanas nepaiso Dievo balso ir lieka bevaikis, arba įsivaikina vaikus, tai tada klano laukia auksinė senatvė. Tuo laiku klanas paprastai pasiekia finansinį stabilumą ir jau gali dalyvauti įvairiose labdaros akcijose, tokiose kaip – normalus menas, normalus mokslas, normali literatūra. To klano nariai tyliai mėgaujasi tos giminės auksine senatve ir, galų gale, išeina į aną pasaulį, tuo pačiu žmonėms palikę labdaros fondus ir atmintį apie savo gerus darbus.

Kita vertus, jeigu pasitaikys nepaklusnus klanas, tai yra, sukilęs prieš Dievą, tai jo nariai ignoruos Dievo balsą ir stengsis įvairiais būdais apgauti savo Viešpatį Dievą.

Jie stengsis Dievą apgauti dirbtiniu apvaisinimu (pirštu daryti), netikromis santuokomis – miegoti su žmona, o mintyse įsivaizduoti, kad miegi su vyru, arba šunimi, arba su gimtąja motina (“p... tavo motiną”). Arba Dievą apgaudinėja taip – žmona, sutikus vyrui-degeneratui (arba ir be jo sutikimo), eina į vietinę aludę ir ten vienai nakčiai susiranda nieko neįtariantį sveiką normalų vaikiną. Liaudyje apie tai sako “ant svetimo b... į rojų joti”.

Kaip matote – rusų liaudis jau seniai žinojo apie tokius žmones ir tai išreiškė mažais, nelabai suprantamas ir išraiškiais posakiais.

Tai štai, to nepaklusniojo klano nariai, kaip taisyklė, pradeda palaikyti ir finansuoti jau ne normalią, o degeneratinę labdarą: degeneratinį meną, degeneratinį mokslą, degeneratinę literatūrą. Prie to, per masines informavimo priemones jie visus įtikinės, kad visa tai, kuo jie užsiiminėja – normalu, ir, kad tame nėra nieko blogo, o tas, kas to nesupranta – atsilikęs žmogus ir pasaulinio progreso priešas.

Tokiems gudručiams Viešpats Dievas (motinėlė Gamta) netrukus antrą kartą suskambina. Prie nenormalaus lytinio gyvenimo jiems prisideda dar ir psichinės ligos. Jeigu ir po to klanas tęsia savo kovą su Dievu, tai jiems suskamba trečias, ir paskutinis skambutis, padaugėja išsigimimų, tokių, kaip kacheksija (Stalino sausarankiškumas), arkliapėdiškumas (Gebelsas), zuikio lūpa, vilko nasrai, žvairumas ir taip toliau ir panašiai. Normaliomis primityviomis sąlygomis tai garantuoja, kad toks klanas nuo istorinės scenos nueis per vieną, dvi kartas. Kas, būdamas sveiko proto, panorės tuoktis su žvairaakiu sadistu, raišu arba kuprotu lytiniu iškrypėliu?

Ir taip, degeneracija turi tris stadijas::

1. Lytiniai iškrypimai
2. Psichinės ligos
3. Įgimti defektai

Dabar, kai mes susipažinome su trimis degeneracijos stadijomis, galime grįžti prie klausimo, kaip tuos degeneratus rasti. Na, tai labai paprasta. Pakanka tik pažvelgti į to klano šeimos medį.

Jeigu šeimos medis sveikas, jeigu ant jo daug atšakų ir daug naujų, sveikų ūglių (sveikų vaikų) – prieš jus normalus ir sveikas klanas. Jeigu tas šeimos medis džiūsta (daug bevaikių porų), jeigu turi daug mirštančių šakų (savižudybės, psichinės ligos, nenormalūs vaikai), tai jūs matote klaną, kuris jau perėjo į auksinio saulėlydžio stadiją. Viskas, kas mums belieka padaryti – tai nustatyti, koks tai degeneratyvinis klanas, dievobaimingas arba nedievobaimingas. Tai taip pat lengva padaryti. Paprasčiausiai, atidžiai stebėkite, ką tas klanas palaiko supančioje aplinkoje. Ar jis platina dekadentinius nuodus mene ir literatūroje arba, visomis jėgomis su tuo kovoja ir palaiko normalų meną, normalų mokslą ir normalią literatūrą.

Puslapio viršuje


– Kaip jūs galvojate, ar daug yra degeneratų?

– Trečios stadijos degeneracijos (įgimti defektai) statistika ir antros stadijos degeneracijos (psichinės ligos) statistika yra spaudoje. Jūs tai galite rasti patys. Pirmosios stadijos degeneraciją (lytiniai iškrypimai) – rasti ne taip paprasta.

Kaip pavyzdį, paimkime duomenis, kuriuos JAV atspausdino daktaras Wittels ir daktaras Kinsi. Daktaras Wittels savo darbe “Seksualinis amerikiečių moterų gyvenimas” pateikia mums štai kokią statistiką:

Nevedusios moterys:

- 20% – turėjo daugkartinių lytinių santykių su kitomis moterimis;
- 51% – svajojo apie homoseksualius lytinius santykius su kitomis moterimis, įskaitant orgazmą.

Vedusios moterys:

- 15% – turėjo daugkartinių lytinių santykių su kitomis moterimis;
- 32% – svajojo apie homoseksualius lytinius santykius su kitomis moterimis, įskaitant orgazmą.

Na, o kaip vyrų reikalai? Daktaras Kinsi pateikia mums tokią statistiką:

- 4% – turėjo daugkartinių lytinių santykių su kitais vyrais;
- 33% – svajojo apie homoseksualius lytinius santykius su kitais vyrais.

Kiti moksliniai darbai mums pateikia šiek tiek kitokį duomenų pasiskirstymą, bet daugiausiai tas pasiskirstymas išlieka 33-50 % diapazone. Tokiu būdu – kiekvienas trečias (kiekvienas antras) žmogus papuola į pirmą degeneracijos stadiją.

Kai tie duomenys buvo išanalizuoti pagal profesinius požymius, tai gavosi gana įdomus paveikslas:

- 5% – žemdirbiai (fermeriai);
- 10% – darbininkai (gamyklų darbininkai);
- 50% – intelektualai;
- 75% – literatūros ir meno darbuotojai;
- 90% – masinių informacijos priemonių darbuotojai.

Ta statistika mus duoda naują požiūrį į seną idėją dėl klasių kovos (apie klasių kovą). Bet kovą ne tarp turtingų ir vargšų, o tarp degeneratų ir normalių žmonių.

Laikraštis “Niujork Taims” atspausdino tyrimų rezultatus, kuriuos atliko grupė amerikiečių mokslininkų. Jie išanalizavo 78 garsiausių asmenybių žmonijos istorijoje ir pasirodė, kad:

- 37% visą gyvenimą turėjo aštrias dvasines ligas;
- 83% buvo ryškūs psichopatai;
- 10% buvo lengvi psichopatai;
- 7% buvo normalūs žmonės.

Kai tyrimus susiaurino iki 35 pačių didžiausių genijų žmonijos istorijoje, tai pasirodė, kad:

- 40% kentėjo dėl aštrių dvasinių susirgimų;
- 90% buvo psichopatais.

Štai kodėl Degenerologijoje ir egzistuoja trys “90% Įstatymai”, trys pagrindiniai profesoriaus Igorio Borisovičiaus Kolmykovo dėsniai:

- 90% visų rimtų nusikaltimų susiję su išsigimimais;
- 90% visų ligų (išskyrus infekcines) susijusios su išsigimimais;
- 90% visų genijų žmonijos istorijoje buvo išsigimėliai.

Aš tą dalyką studijuoju jau virš 50 metų ir, po viso to padariau išvadą:

Degenerologiją privalo studijuoti visų šalių valstybinio saugumo tarnybos. Tai reikalinga tam, kad daugiau niekada nekiltų karų – nacija prieš naciją – dėl įdomumo ir sadistinių degeneratyvinių sektų lyderių užgaidų.

Aš taip pat rekomenduoju, kad Degenerologijos pagrindai būtų privalomai dėstomi vyresnėse mokyklų klasėse ir pirmuose aukštųjų mokyklų kursuose, kad normalūs žmonės žinotų apie didžiulės degeneratų klasės egzistavimą ir jaunystėje galėtų teisingai pasirinkti kurdami sveikas šeimas.

Puslapio viršuje


– Iš kur Jūs visa tai žinote, gal pats esate degeneratas?

– Praeitame klausime mes kalbėjome apie degeneracijos patikrinimą pagal šeimos medį. Tai paprastas ir palyginti lengvas testas, kurį labai lengvai gali atlikti kiekvienas iš mūsų.

Bet yra ir ypatingi atvejai. Ką daryti su našlaičiais-pamestinukais, kurie nežino savo šeimos istorijos? Ką daryti įvaikintiems vaikams, kuriems dažniausiai jų degeneratyviniai tėvai nepalieka jokių žinių apie save (dažniausiai jie patys neturi tokios informacijos)? Tie įvaikinti vaikai bus įsitikinę, kad jie ir jų įtėviai – viena šeima.

Tarp degeneratų klasės egzistuoja įvairiausių velniškų kombinacijų, kad jose pats velnias koją išsisuks. Pavyzdžiui, ar jūs žinote, kad degeneratai stengiasi įsivaikinti daug vaikų? Šimtus tūkstančių per metus. Tie įsivaikinti vaikai negyvens santuokose su tikraisiais degeneratų vaikais (mes jau kalbėjome apie nenormalius lytinius santykius tarp degeneratų).

Tie įsivaikinti vaikai, kai ateis laikas kurti šeimas, ieškos poros tarp draugų degeneratų, bet, galiausiai, susiras draugą iš normalių tarpo, kuris taip pat buvo įvaikintas. Tos naujos šeimos 100% bus normalios, bet visi aplink, įskaitant juos pačius bus 100% įsitikinę, kad jie taip pat degeneratai, ir jie putotomis lūpomis gins savo “tėvų” ir draugų degeneratyvinius juokelius. Matote, kaip viskas sudėtingėja?

Štai kodėl Degenerologijoje visos taisyklės ir aksiomos visada kalba apie 90% ir niekada nekalba apie 100%. Nes tokių “įvaikintųjų” porų vaikai ir anūkai šaukte šauks:

"Taip! Mes – 100% degeneratai, ir tai darys antroje arba net trečioje kartoje!
Bet, pasisūrėkite į mus! Mes – normalūs! Mūsų vaikai – normalūs!
Kaip gi jūs mums visa tai paaiškinsite, draugai mielieji?"

Su tais, kas pakliūna į trečią degeneracijos stadiją (įgimti defektai) ir į antrą degeneracijos stadiją (psichinės ligos), lyg tai viskas aišku. Lieka nustatyti – ar jūs pakliūnate į pirmą degeneracijos stadiją (lytiniai iškrypimai). O labai paprastai. Kiekvienas gali pats atlikti pasitikrinimo testą.

Mūsų progresyviais laikais daugelis lytinių iškrypimų, dėl degeneracinės propagandos spaudimo per masines informavimo priemones (masines dez-informacijos priemones), tapo beveik norma. Pozicija 69 jau rekomenduojama JAV Aukštojo išsilavinimo įstaigose, ir tai pateikiama kaip apsisaugojimo priemonė. Daugelis iš normaliųjų klasės pradėjo tuo užsiiminėti. Tai kaip gi tada mums pasitikrinti dėl lytinių iškrypimų?

O, labai paprastai. Pabandykite tai padaryti normaliai, kaip amžių amžiais mūsų tėvai ir seneliai darė, “veidas į veidą – ir vyras viršuje”. Keletą kartų. Be apgavysčių.

Kai miegate su žmona, nebandykite įsivaizduoti, kad miegate su kitu vyru arba su šunimi, arba su savo motina...

Jeigu to pasitikrinimo rezultatai bus teigiami – jums nėra ko jaudintis. Paprasčiausiai, jums smegenis praplovė degeneracinė propaganda ir pripratino daryti idiotiškus dalykus. Net jeigu atliktas “šeimos medžio” patikrinimas ir davė kitus rezultatus – tai reiškia, kad, paprasčiausiai, jums nepasakė, kad jūs – įvaikintas, arba jūsų tėvams nepasakė – kad jie buvo įvaikinti.

Jeigu pasitikrinimo testas dėl lytinių iškrypimų pasirodė neigiamas, tada – te padeda jums Dievas priimti normalų pasirinkimą. Bet, apie tai mes pakalbėsime šiek tiek vėliau.

Puslapio viršuje


– O kodėl neįtarti, kad visi mes ne degeneratai?

– Jūsų klausimas man priminė vieną istoriją apie vieną senę, atleisk-viešpatie, kuri prieš mirtį išsakė visą savo gyvenimišką filosofiją viena fraze: “Visas pasaulis – bardakas, visi žmonės – bl..dės!”

Aš manau, kad taip pat savo požiūrį į savo pačių gyvenimą galėtų suformuluoti daugelis vagių, alkoholikų ir narkomanų. Jie iš visos širdies tuo tiki. Jie galvoja, kad visas pasaulis toks pat, kaip ir jie.

Žinoma, egzistuoja vagys, atleisk-viešpatie, alkoholikai ir narkomanai. Bet, egzistuoja ir daugybė normalių žmonių. Jie stato namus, kelius, tiltus ir tunelius. Jie kiekvieną dieną perveža tūkstančius žmonių lėktuvais, traukiniais ir autobusais. Jie skrenda į kosmosą. Jie pastoviai kuria. Visi šeimyniniai klanai su sveikais šeimyniniais medžiais tai patvirtins.

Normalių žmonių tiek daug, kad visa griaunamoji degeneratų klano energija taip ir nesugebėjo jų sunaikinti, nors karas, be jokio sustojimo, vyksta jau daug tūkstančių metų.

Puslapio viršuje


– Ką Jūs galvojate apie Tarptautinį Valiutos Fondą?

– Degeneratų klasės valdžios struktūra Vakaruose yra beveik tokia pat, kokia buvo Komunistų partijos valdžios struktūra Rytuose.

Bet kuri tarybinė organizacija, įskaitant “Judėjimą už taiką ir ekonominį bendradarbiavimą”, turėjo daugybę techninių darbuotojų-referentų. Paprastai, jie visi buvo žemesniajame struktūros ešelone, bet, visos tos struktūros sudėtyje buvo ir aukštos kokybės patentuoti komunistai, kurie buvo vadovaujančiose postuose.

Ar galite įsivaizduoti bet kokią rimtą tarybinę organizaciją, kurioje vadovaujančiuose postuose sėdėtų ne partijos nariai?

Tas pats yra vakarų analoge, tarybiniame kominterne – hominterne, toje tarptautinėje homikų-degeneratų brolijos sąjungoje.

Todėl, atsakydamas į jūsų klausimą, aš manau, kad 90% TVF lyderių, turėtų būti patentiniais degeneratais. Kiti tos organizacijos nariai (paprastai, techninis personalas) – aš manau, kad pakankamai gerai išdresiruoti, kad neuždavinėtų nepatogių klausimų dėl savo vadų kriminalinių sprendimų ir patarimų.

Puslapio viršuje


– Ką jūs galvojate apie Jelciną ir jo komandą?

– Visi debatai apie jo veiklą susiję su tuo, kad žmonės galvotų, lyg tai Jelcinas ir jo suburti degeneratai – visi kartu dirba Rusijos labui. Tai – labai pavojingas apsirikimas. Visi jie – šaika degeneratų, pasodinti daryti tai, ką jie ir daro, be to, gana sėkmingai. Ir jų pagrindinė užduotis:

Aš manau, kad su šia užduotimi jie susitvarkė labai sėkmingai. O kai supjaustys paskutinį atominį tarybinį povandeninį laivą – štai tada jūs ir sužinosite tikrąjį vakarų demokratijos veidą, kuris jau seniai yra po degeneratų sektos lyderių padu.

Puslapio viršuje


– Ar gali Rusijoje būti normali vyriausybė?

– Jūsų klausimas dėl rusų vyriausybės (arba bet kurios kitos šalies vyriausybės), privedė prie mūsų pokalbio antros dalies. Pirmoje dalyje mes sužinojome apie tai, kad egzistuoja skaitlinga degeneratų klasė – faktas, kurio nežino absoliuti dauguma normalių žmonių. Antroje dalyje mes sužinosime apie tai, kad degeneratų klasė – nevienalytė. Degeneratai būna geri, blogi ir šlykštūs. Tiksliau: geri apsigimėliai, blogi degeneratai ir šlykštūs žmonijos išsigimėliai.

Vėl, jau kelintą kartą, aš noriu pabrėžti, kad terminas degeneratas naudojamas kaip grynai medicininis terminas (išsigimėlis) ir neturi būti naudojamas kaip keiksmažodis.

Aukštojoje sociologijoje degeneratas – biologinis terminas. T. y., jeigu normalus ir sveikas įsivaikintas kūdikis chasido-meilės šeimoje ilgus metus bus auklėjamas talmudinės pakraipos auklėjimu, nuo to jis nepasidarys biologiniu degeneratu. Greičiausiai, jis taps dvasiniu luošiu, bet, susipažinęs su Aukštąja Sociologija, kaip biologiškai normalus žmogus, jis visiškai sėkmingai gali būti mūsų draugu ir sąjungininku. Iš kitos pusės, ir tikri biologiniai išsigimėliai gali būti mūsų draugais ir sąjungininkais.

Pavyzdžiui, Piotras Iljičius Čaikovskis buvo tokiu geru apsigimėliu. Jo nenormalus lytinis gyvenimas ir bevaikystė yra aiškus įrodymas dėl jo giminės išsigimimo. Nepaisant to, jis rašė nuostabius muzikinius kūrinius, buvo tylus ir gerai išauklėtas žmogus. Jo muzika nebuvo dekadentinė ir jis nepritarė dekadencijos nuodams meno pasaulyje. Be to, kaip aš jau kalbėjau, jis neturėjo vaikų. Visa tai mums leidžia jį priskirti prie gerųjų apsigimėlių kategorijos.

Aš matau, kad Jūs norite paklausti – o prie ko čia vaikų neturėjimas?

Matote, jeigu motina ir tėvas buvo gerais apsigimėliais ir padarė daug gero šiame gyvenime, pastoviai kovojo su degeneracijos demonais – nėra jokių garantijų, kad jų vaikai tęs jų pradėtus darbus. Atvirkščiai – aiškių degeneratų vaikai, kaip taisyklė, visiškai sunaikina tą gerą, kurį sukūrė jų tėvai, ir dar daugiau – jie tęsia savo griaunamąjį darbą iki pat galo. Prisimenate žinomą Etel Lilian Voinič knygą “GYLYS”? Tėvas buvo archiepiskopas, o sūnus tapo revoliucionierius ir visa tai pasibaigė tragedija. Tai – tipiška istorija. Štai kodėl bevaikystė (celibatas) yra labai svarbus kriterijus priskiriant prie kategorijos – geras degeneratas.

Kai tik Jūs tai suprasite, mes galėsime pereiti prie Jūsų klausimo apie normalią vyriausybę.

Ir taip, ar gali treniruotas, su normaliai išvystytais kojų muskulais, žmogus dalyvauti bėgimo varžybose ir nugalėti?

Taip, gali. Mokyklinės komandos lygyje.
Taip, gali dalyvauti ir nugalėti miesto lygyje.
Taip, gali dalyvauti, bet neturi jokių šansų nugalėti šalies lygyje.
Tarptautinio lygio varžybose – jis negali net dalyvauti, nekalbant jau apie pergalę.

Jūs suprantate, kur aš lenkiu? Tik žmogus su nenormaliai, per daug išvystytais kojų muskulais, gali dalyvauti ir turi šansų nugalėti pasaulinio lygio varžybose. Tie patys principai veikia ir varžantis laisvoje kovoje... už valdžią.

Tik žmogus su nenormaliai išvystytu valdžios troškimu (prislopintas sadistiškas homo-manjakas) gali nugalėti kovoje už valdžią. Tai – Aukštojoje sociologijoje aksioma.

Kaip sakoma liaudyje – atitinkama medžiaga visada į patį viršų iškyla.

Ir taip, degeneratų klasė – nevienalytė. Degeneratai būna geri, blogi ir šlykštūs.

Geri degeneratai visada buvo, yra ir bus mūsų draugais ir sąjungininkais. Vyriausybėje jie visada kovos su šlykščiaisiais degeneratais, kaip policininkai pastoviai kovoja su kriminaliniais elementais.

Blogi degeneratai valdžioje – apsimes, kad nieko nevyksta. Jie net nebandys sustabdyti šlykščiųjų degeneratų, kai tie atakuos normalius žmones.

Šlykštieji degeneratai visada pradeda atakas prieš geruosius degeneratus, nes gerieji degeneratai, kaip organizmo apsauginė sistema, gali greitai atpažinti ir neutralizuoti šlykščiųjų degeneratų veiklą. Po gerųjų degeneratų nuslopinimo vyriausybėje, šlykštieji degeneratai, kaip taisyklė, nedelsiant pradeda kovą prieš normalių žmonių klasę.

Marksistinėje-lenininėje filosofijoje tas procesas vadinamas priešingybių kovos ir vienybės dėsniu – istorinio progreso varikliu. Prieš du tūkstančius metų iki jų, romiečiai tą dėsnį suformulavo taip: Similia Similibus Curantur t.y., panašus atpažįstamas panašiu (tiksliau panašus gydomas panašiu).

Ir taip – kaip gi nustatyti, ar yra gerų degeneratų vyriausybėje?

Ogi tuo pačiu būdu, kaip mes nustatome – ar yra katė po lova. Mes į kambarį paleidžiame pelę, jeigu ji yra, šoks gaudyti pelės.

Imkime, ir paleiskime mūsų peles...

Kaip vyriausybė reaguoja į pederastų judėjimą?
Kaip vyriausybė reaguoja į mirties bausmę degenaratams-nusikaltėliams?
Kaip vyriausybė gina normalių dirbančiųjų interesus?
Kaip vyriausybė gina parazitinės degeneratų klasės interesus?

Paprasti klausimai. Paprasti atsakymai. Paprastas testas.

Ta pati metodika gali būti panaudota bet kokiai kitai struktūrai – mokslui, menui, armijai, spaudai, televizijai, bažnyčiai...

Tas testas jums duos pilną paveikslą, kurios sritys, organizacijos arba skyriai yra okupuotos šlykščiųjų degeneratų, kokios yra apmirusios, kurioms vadovauja blogieji degeneratai ir kokias kontroliuoja gerieji degeneratai, kurie energingai kovoja gelbėdami save ir, tuo pačiu, visą normalių darbuotojų klasę nuo šlykščiųjų degeneratų atakų.

Manęs dažnai klausinėja – ar gali normalūs žmonės būti valdžioje? Mano atsakymas į klausimą: teoriškai – taip, bet, praktiškai, jeigu normalus žmogus ateis į valdžią, – jis ten ilgai neišsilaikys. Ne be reikalo liaudyje sakoma: su vilkais gyvensi – vilku kauksi.

Puslapio viršuje


– Ką jūs galvojate apie kovotojus už “kraujo grynumą”?

– Viešpats Dievas rasizmo nekenčia bet kokia forma. Viešpats Dievas nekenčia pačios idėjos apie tai, kad kokia nors tauta gali pasiskelbti išrinktąja tauta. Tai – rasizmas pačia blogiausia išraiškos forma.

Skaitykite Duglą Ridą. Jo monumentalus darbas “Ginčas dėl Siono” labai gerai kalba apie tai, ir aš manau, kad daugeliui mūsų šventųjų tėvų būtų neblogai su tuo susipažinti prieš pradedant garbinti Senąjį Testamentą.

Bet kuris žmogus, kuris bando išlaikyti “kraujo tyrumą” drausdamas mišrias šeimas su normaliais kitų tautybių žmonėmis, rizikuoja pagreitinti savo nacijos degeneracijos procesą. Ypač, jeigu tai – maža nacija.

Dar kartą pabrėžiu – mes čia kalbame apie normalių žmonių santuokas.

Puslapio viršuje


– O ką jūs galvojate apie išsigimėlių santuokas ir apie “Naujos Nacijos” užgimimą (sukūrimą)?

– Įsivaizduokime, kad kas nors pradės į vieną vietą gabenti degeneratyvinės sektos narius, tarkime... į Madagaskaro salą (o juk buvo toks projektas 30-ųjų metų pabaigoje, pasikapstykite archyvuose – labai įdomu...).

Ten būtų degeneratai iš JAV, Rusijos, Kanados, Etiopijos, Irako, Anglijos, Prancūzijos... Anksčiau ar vėliau jie pradėtų tarpusavyje tuoktis. Kaip jūs manote, koks būtų tokių santuokų rezultatas? Normalūs vaikai?

Štai mano atsakymas į jūsų klausimą apie santuokas taro degeneratų sektos narių ir apie “naujos nacijos” sukūrimą.

Visiškai kita problema, kai tuokiasi degeneratų sektos nariai su vietiniais gyventojais.

Matote, degeneratams sunku pratęsti savo giminę. Iš čia ir pavadinimas – išsigimimai, išsigimėliai. Jų seksualiniai įpročiai labai gerai aprašyti rusiškuose “keiksmažodžiuose”. Jie juk praktiškai daro visa tai, ką negalvodami kalba (keikiasi) paaugliai tarpuvartėse. Tokiu būdu, jeigu degeneratas nusprendė vesti vietinę gyventoją – normali moteris negalės ilgai dalyvauti jo patologinėse orgijose. Tik naujai iškepta vietinė degeneratė patenkins jo poreikius.

Prisimenate, mes kalbėjome apie “sugeriančios kempinės” efektą ir apie “pasauliniо nutekamojo griovio” efektą? Degeneratų sekta, kaip kempinė, sugeria šviežiai iškeptus vietinius degeneratus. Jie veikia kaip pasaulinis nutekamasis griovys ir surenka įvairias atmatas iš viso pasaulio.

Daugelis mišrių santuokų tarp degeneratų sektos narių ir vietinių gyventojų, faktiškai yra santuoka tarp dviejų degeneratų – seno ir naujo (naujai iškepto).

Vienintelė išeitis iš to nuodėmingo ciklo – bevaikystė arba, įsivaikinti vaikai, bet tai – kito pokalbio tema.

Puslapio viršuje


– O kaip jūs dėl religijos?

– Aš – krikštytas rusų žmogus ir, kaip daugelis rusų žmonių – save skaitau pravoslavu. Bet, aš nesuprantu kai kurių sunkių vietų iš judėjiško Senojo Testamento. Daugelis teologų mano, kad, paprasčiausiai, tas vietas įdėjo judėjų žyniai-levitai. Kodėl? O jūs paskaitykite Duglo Rido knygą “Ginčas dėl Siono”, kur jis palygina Senojo Testamento ir Naujojo Testamento tekstus. Štai ką jis rašo:

“...Po Jėzaus Kristaus gyvenimo, Senąjį Testamentą kartu su Naujuoju Testamentu šv. Jeronimas išvertė į lotynų kalbą, ir nuo to laiko abu Testamentai Bažnyčios buvo skaitomi kaip vienas Šventasis raštas”.

TORA (Senasis Testamentas)

“Ir pasakė man Viešpats... Nuo šios dienos aš visose tautose po dangumi skleisiu siaubą apie tave ir baimę apie tave, kas apie tave išgirs, drebėti pradės ir tavęs bijos... Ir todėl, kad jis mylėjo Tavo tėvus, todėl Jis pasirinko jų sėklą po jų... kad pajungtų tautas tau, kurios didesnės ir stipresnės už tave, kad tu nueitum pas jas, kad atiduotų tau žemes ir turtus...”.

“Ir jai Viešpats, Dievas tavo, atiduos juos tau, tu juos sumuši, ir visiškai juos sunaikinsi; Ir nesudarysi su jais sąjungos ir jų nepasigailėsi; Su jais neturėsi santuokų... ir sugriausi jų altorius ir sunaikinsi jų stabus... Nes tu šventa tauta Viešpaties akivaizdoje, Dievo tavo; ir Viešpats, Dievas tavo pasirinko tave būti ypatinga tauta Jo akivaizdoje, virš visų tautų, kurios yra šioje žemėje... Ir tu pajungsi visas tautas, kurias Viešpats tavo, Dievas tavo atiduos tau; tavo akyse nebus jiems pasigailėjimo... Bet Viešpats, Dievas tavo atiduos juos tau, ir juos naikins galingais sugriovimais, kol tik nebus išnaikinti...”.

“Ir atiduos karalius jų į tavo rankas, ir išnaikinsi vardus jų iš šios padangės; neatsilaikys niekas prieš tave, kol tu jų nesunaikinsi... Bet kuri vieta, kur stos tavo koja, bus tavo... net iki pat tolimų jūrų bus tavo krantai... O tų tautų miestuose, kuriuos Viešpats, Dievas tavo atiduos tau, nepalik nė vieno gyvo, kas tik kvėpuoja...”.

NAUJASIS TESTAMENTAS

“Palaiminti taikdariai, nes pasivadins Viešpaties vaikais... Jūs girdėjote, kas buvo pasakyta, kad mylėtumėte kaimynus savo ir nekęstumėte priešų savo. Bet Aš jums sakau, mylėkite priešus savo... Nekaupkite turtų žemėje... kokia žmogui nauda, jeigu užvaldys visą pasaulį ir praras sielą savo?”.

“Mylėk Viešpatį, Dievą tavo... tai – pirmas ir svarbiausias nurodymas; o antras toks pat: mylėk artimą tavo, kaip pats save. Tais dviem nurodymais vadovaujasi visi įstatymai ir pranašai... Vienas Viešpats jūsų, Kristus, ir visi jūs – broliai... Kas panorės iškilti, tegul bus pažemintas... Vargas jums, knygininkai ir fariziejai... nes jūs vaikai tų, kas žudė pranašus... Tas dangaus karalystės mokymas tegul bus skleidžiamas visame pasaulyje, kaip liudijimas visoms tautoms...”.

“Dievas, sukūręs visą pasaulį ir viską, kas jame... ir padarė visas tautas iš vieno kraujo... Žinokite, kad Dievo gailestingumas pasiųstas ne žydams ir jį išgirs... Nes pažadas, kad jis valdys visą pasaulį, nebuvo Abraomui duotas, nei jo sėklai, pagal įstatymą, bet tik pagal tikėjimą...”.

Atleisk jiems, nes jie nežino ką daro...”. (Evangelija, Darbai ir Palinkėjimai).

Kaip matote, religija – tai sudėtinga ir prieštaringa tema, taip pat, kaip ir degenerologija, todėl, kaip taisyklė, aš religijos temomis stengiuosi nediskutuoti. Galiu tik pridurti, kad mano mėgstamiausia malda – tai Paskutinių Mūsų Senolių Malda. Štai ji (iš atminties):

“Viešpatie, leisk man ramia širdimi priimti viską, ką man atneš ateinanti diena. Leisk man visiškai atsiduoti Tavo Šventai valiai.

Kiekvieną tos dienos valandą globok ir palaikyk mane. Kad ir kokias žinias dienos bėgyje aš begaučiau, išmokyk mane visa tai priimti ramia širdimi ir tvirtai įsitikinusiam, kad viskam Tavo valia.

Visais tavo žodžiais ir darbais tavo – vadovauk mano mintims ir jausmams. Visais nenumatytais atvejais – neleisk man pamiršti, kad viskas Tavo pasiųsta.

Išmokyk mane teisingai ir protingai elgtis su kiekvienu šeimos nariu mano, nieko neįžeidžiant ir nenuliūdinant.

Viešpatie, suteik man jėgų įveikti dienos nuovargį ir visus jos įvykius. Vadovauk mano valiai ir išmokyk mane melstis, tikėti, viltis, kentėti, atleisti ir mylėti.

Amen”.

Puslapio viršuje


– Religiją aš turėjau omeny kaip tyrinėjimo sritį...

– Religija, kaip tyrinėjimo sritis... Kaip aš jau kalbėjau, degeneracija – tai neatskiriama gyvenimo ciklo dalis. Tas procesas vyksta jau tūkstančius metų. Paprasčiausiai, anksčiau tai vadino kitaip. Kai naujas, šviežiai iškeptas degeneratas pradeda suprasti, kad jis skiriasi nuo kitų žmonių (nuo normalių žmonių) – jam atsiranda pasirinkimas. Jis gali tapti geru išsigimėliu, blogu išsigimėliu arba šlykščiu išsigimėliu.

Tai panagrinėkime paprastu pavyzdžiu. Kai jaunas sadistiškas homo-paauglys pirmą kartą pradeda pajusti degeneracijos demonus (norą dominuoti, pulti, žudyti), jis gali:

Įstoti į vietinę gatvės gaują (arba organizuoti savo) ir pradėti plėšti, žudyti vietinius normalius žmones.

Įstoti į MVD mokyklą. Tapti policininku, puldinėti ir žudyti vietinių kriminalinių gaujų narius.

Jūs matote skirtumą? Tas pats yra ir su religija.

Jeigu jaunas homo-paauglys pajuto griaunančius degeneracijos demonus, jis gali įstoti į bet kurią vienuolių broliją, kur broliai, kaip taisyklė, labai patyrę degeneracijos klausimais, padės jam kovoti su tais demonais. Juk daugelis brolijų turi tūkstantmečių patirtį kovojant su tuo blogiu. Jūs suprantate, apie ką kalbu – pasninkas, maldos, sunkus darbas, tylėjimas, o svarbiausiai – celibatas (bevaikystė).

Tik tie iš brolių, kurie ištveria ilgamečius išbandymus kovoje su degeneracijos demonais, iškeliami į aukštesnius ir atsakingesnius postus bažnytinėje hierarchijoje (bet kuriuo atveju, taip buvo anksčiau). Jie jau žino, apie ką mes su jumis čia kalbame. Jie visa tai pajuto savo kailiu. Daugelio religijų šventikai labai gerai išmano Degenerologijos dėsnius, todėl stengiasi padėti vietiniams šviežiai iškeptiems degeneratams priimti teisingus sprendimus. Teisingai pasirinkti kelią tarp Dievo ir šėtono.

Kai šventikas klauso išpažinties, jis mažai kreipia dėmesio į smulkias nuodėmes, bet, kai tik pastebi degeneracinio elgesio pėdsakus, jis tuojau pat pradeda pokalbį su paaugliu ir primygtinai pataria stoti į vietinę broliją. Kartoju dar kartą: visa tai labai supaprastinta, bet aš manau, kad tai padės nustatyti bendrus problemos kontūrus ir jos sprendimo kelius. Tai – gerai.

Iš kitos pusės, homo-paauglys gali įstoti į degeneratų klubus (Iliuminatai, masonai, rotariai ir t.t.) kuriuos organizuoja degeneratų sektų lyderiai tam, kad vietinių degeneratų griaunamąją jėgą nukreiptų prieš normalius žmones, prieš normalias savo valstybės struktūras. Ir tai šlykštu.

O kas tada blogai? Blogai bus tada, kai tas paauglys nenueis paskui Dievą (pas brolius), nenueis paskui degeneracinių sektų lyderius (tai būtų šlykštu), o pabandys apgauti patį Viešpatį Dievą, ir tai padarys vesdamas normalią moterį ir, tokiu būdu, visiškai sunaikins visas jos svajones apie laimingą šeimą ir sveikus vaikus.

Gerai įsiminkite – visada pasirenkate jūs patys. Pasirinkimas visada yra.

Puslapio viršuje


– Gaunasi kažkokia niūri padėtis be išeities. Mums nepalikta nė vieno šanso. Išsigimstanti žmonija ritasi nuo kalno į neišvengiamą prarają... Gaunasi, kad išeities nėra, kad mes visi Dievo prakeikti...

– Jūs ką! Kaip tik atvirkščiai! Aš visada skaičiau, kad Aukštoji Sociologija – tai gyvybingas mokslas, pilnas optimizmo ir tikėjimo, kad gėris nugalės.

Žinoma, negailestinga statistika, tvirtinanti, kad kiekvienas antras (trečias) žmogus vienaip ar kitaip susijęs, užsikrėtęs degeneracija, iš pradžių pritrenkia. Kažkaip net nesitiki, norisi suabejoti, norisi pasakyti, kad visa tai – ištisas nesusipratimas... Bet tai – tik iš pirmo žvilgsnio.

Jeigu jūs paimsite žemės gyventojų statistiką senėjimo požiūriu, tai, aš manau, nieko neišgąsdins tas faktas, kad, pavyzdžiui, vienas trečdalis gyventojų bus priskirti prie jaunimo, vienas trečdalis – prie brandaus amžiaus ir vienas trečdalis – prie žmonių kategorijos, kurie turi aiškius senėjimo požymius. Senatvė mūsų nešokiruoja ir negąsdina. Niekas nekeikia Viešpaties Dievo už tai, kad bet kuris žmogus, galų gale, pasensta. Tai – natūralus procesas. Degeneracija – taip pat natūralus procesas. Kaip vyksta individualus žmonių senėjimas, taip vyksta ir klanų senėjimas.

Aukštoji Sociologija niekada išsigimėlių nelaikė – dievo atstumtais žmonėmis. Kaip kiekvienas iš mūsų, tikiuosi, nelaiko pasenusių žmonių – Dievo atstumtais žmonėmis. Vaikai nekalti, kad kai kurie degeneratai tėvai, vietoje to, kad įvykdytų Dievo valią ir išlaikytų žilo plauko orumą, užsiiminėja dirbtinais apvaisinimais ir kitais šlykščiais dalykėliais. Aukštoji sociologija tvirtina, kad kiekvienas išsigimėlis atsako tik už savo asmeninį pasirinkimą, o ne už savo tėvų pasirinkimą. Todėl, vietoje “Dievo prakeikti”, reikėtų sakyti “prakeikti savo bedievių tėvų”.

Pagreitinti, sulėtinti arba “išgydyti” degeneraciją kažkokia prasme galima, ir tuo atveju – dvasinių vertybių sistema gali suvaidinti nemažą vaidmenį. Pavyzdžiui – tie, kuriuos mes vadiname “bedieviais”, neigdami Kristaus palikimą ir gyvendami savo malonumui, kaip taisyklė, netrukus papuola į ydingų žmonių ratą ir dirbtinai didina degeneratų skaičių, pradeda vykdyti degeneratų sektų lyderių nurodymus apie dauginimosi galimybes bet kokiais būdais. Tie, kuriuos mes vadiname “dievobaimingais”, vykdo Kristaus nurodymus ir, susilaikydami, blogį lokalizuoja. Todėl, Degeneracija – pirminė (ji – iš tėvų), O bedievystė – antrinė, ji – jūsų asmeninis pasirinkimas.

Degeneracija niekada negali būti pripažinta kalte jos nešiotojui, nes tai gauta iš tėvų. Bedievystė gi – tai sąmoningas asmeninis degeneracijos nešiotojo pasirinkimas su visomis iš to gaunamomis pasekmėmis: etinėmis, finansinėmis ir juridinėmis.

Kad jums palengvinti to proceso supratimą, žodį degeneracija pakeiskite žodžiu ŽIV ir tada jums daug kas paaiškės. Žmogus nekaltas, kad jis gimė nuo žmogaus-živ nešiotojo. Jeigu jis gyvens žmoniškai, galvos apie kitus žmones, tai jis galės šiek tiek lokalizuoti tą blogį ir nutraukti tą kančių grandinę. Jeigu jis pradės gyventi savo malonumui, tai jis perkraus dar visą būrį žmonių, o tie, savo ruožtu, duos populiaciją ta liga sergančių vaikų. Natūraliai vystantis procesui, tie visi ŽIV nešiotojai netrukus išmirtų, bet, jeigu jų finansinį aprūpinimą perkelti ant sveikų žmonių pečių, tai jie išgyvens ir dar ilgai platins tą zarazą.

Todėl, Aukštosios Sociologijos pirmoji rekomendacija – visas degeneracines šeimas pervesti į ūkiskaitą. Šeimyninei rangai. Nėra ko jiems apiplėšinėti sveikus žmones ir taip susikurti sąlygas savo pederastiniams užsiėmimams.

Antroji rekomendacija – netaikyti juridinės atsakomybės degeneracinių šeimų vaikams už jų tėvų veiksmus (ir atvirkščiai). Skolas reikia atiduoti. Tegul mielai vieni su kitais išsiaiškina šeimyniniame rate – kas kam ir ką skolingas...

Štai tada tėvai supras visą atsakomybę, kaip auklėti vaikus. Juk likti vienas ant vieno su tokiais vaikais išsiaiškinimo metu – nelabai malonu... Tiesa, reikia turėti omeny, kad daugelis tėvų-išsigimėlių, viso to nežinojo...

Šlykštieji degeneratai, užgrobę masinės informacijos priemones, visiškai blokuoja panašią informaciją. Susipažinę su Aukštąja Sociologija, visi tie tėvai, kaip taisyklė, jaučiasi apgauti ir išduoti degeneratų propagandos, ir aš juos labai gerai suprantu. Todėl mes kviečiame visus gerus ir sąžiningus apsigimėlius, visus apgautus ir masinių informacijos priemonių apkvailintus žmones – stoti petys petin su normaliais žmonėmis, tiesiai ir atvirai pasakyti visam pasauliui gana mus kvailinti, gana tos širdgėlos ir kančių. Šlykštieji degeneratai – lauk iš masinių informavimo priemonių, lauk iš švietimo sistemos, lauk iš meno, lauk iš bažnyčių!!!

Pirmoji naujosios eros kregždutė, kuri pasirodys po 300 metų trukusio krikščioniškosios kultūros irimo ir puvimo, pirmasis indikatorius to, kad, pagaliau, valdžioje pasirodė mūsų vyriausybė – privalo būti nedelsiant ir nenutrūkstant visomis masinės informacijos priemonėmis skelbti apie pavojų, kuris kyla iš šlykščiųjų degeneratų.

Visi tie “patriotai”, kurie apeina tą gyvybiškai sunkų klausimą, man primena vargšus daktarus, kurie rimtais veidais valandų-valandas svarsto maitinimo dietą sunkiam ligoniui, vietoje to, kad išsiaiškintų mikrobų arba virusų kilmę ir skubiai, kol dar nevėlu, prirašytų reikalingų vaistų.

Puslapio viršuje


– Kokia jūsų nuomonė apie masonystę?

– Iliuminatai, Šraineriai, Masonai, Teosofai, Antroposofai ir visi kiti (mūsų vardas legionas, nes mūsų daug – Jam atsakytų nelabieji) – visi tie klubai, sukurti žmonėms, kurie save laiko “išrinktaisiais”, ypatingais, protingais ir persekiojamais biurokratijos, bažnyčios, akademijos arba kitos normalios valstybinės struktūros. Visi jie laukia savo valandos, kad atkeršytų kitiems.

Priklausomai nuo profesijos, jie įstoja į vieną arba kitą degeneratyvinį klubą. Aišku ten visada bus smalsių kvailių, kurie tarnaus uždanga, širma, dekoracija. Tikrasis tų degeneratyvinių klubų tikslas – išaiškinti aktyvius homo-maniakus, kurie nei prieš ką nesustos, kad tik pralįstų į valdžią.

Prisimenate – valdžia, tai stipriausias narkotikas.

Puslapio viršuje


– Ar yra gerų masonų?

– Žinoma, tarp masonų yra ir gerų žmonių. Yra net savo šalies patriotų. Normalių žmonių yra bet kurioje organizacijoje. Ir tarp komunistų, ir tarp fašistų, ir tarp sionistų, ir tarp masonų. Juk daugelis iš jų ten yra dėl nežinojimo. Dėl Aukštosios Sociologijos pagrindų nežinojimo. Jeigu jie susipažintų su Aukštąja Sociologija, tada privalėtų elgtis kitaip...

Iš ilgametės patirties aš galiu pasakyti, kad bet kuris žmogus, kuris nepriima pagrindinių Aukštosios Sociologijos principų, kaip taisyklė, toks žmogus yra nešvaria sąžine, t.y., – nešvarumas, o tai jau pirmoji kvailumo stadija. Tai, ką profesorius Loranas vadino moraliniu kvailumu. Kaip taisyklė, tokių žmonių jau negalima laikyti normaliais. Nei morališkai, nei seksualiai.

Žinoma, galima nesutikti dėl atskirų detalių, su kai kurių asmenybių istoriniu įvertinimu, kuriuos duoda Aukštoji Sociologija. Monarchistams gali nepatikti mano požiūris į Petrą I, ir Nikolajų II. Pravoslavams gali nepatikti mano požiūris į pederastą-episkopą Nikoną Jekaterinburgietį, į pederastą-episkopą Gurijų Korsunskietį, į pederastą-metropolitą Nikodemą (Rotovietį). Patriotams gali nepatikti mano požiūris į nacional- patriotus Limonovą, Štilmarką, Žirinovskį. Komunistams gali nepatikti mano požiūris į Marksą, Engelsą, Leniną ir Staliną. Taip, aš daug kam neįtikau...

Nepaisant to, normalūs žmonės supranta, kad tai – nėra svarbiausia. Normalūs žmonės, paprasčiausiai, praleis tas ne visai jiems malonias vietas, bet problemos esmę jie supras, ir už tas žinias jie pasiruošę atleisti autoriui jo “dovanėles” savo mažiems “kumyrams”.

Jūs žinote, kad savo laiku apaštalas Petras buvo labai geru fariziejumi. Jis buvo net judėjiško Sinedriono nariu (tai tada, kai jis buvo ortodoksiniu žydu, vardu Savl). Tuo metu jis nuoširdžiai nekentė ir persekiojo krikščionis, kaip tiesos priešus (jo supratimu). Kai jis susipažino su Kristaus mokymu, tai jis pakeitė savo pažiūras ir, su tokiu pat veržlumu ir nuoširdumu, pradėjo kovoti jau už naująją tiesą.

O Kristų susitikę ir Jo išklausę Golano aukštumų piemenys Mokytojui pasakė – eik nuo mūsų šalin. Tu trukdai mums ganyti gyvulius...

Matote skirtumą?

Jeigu masonas ieško tiesos ir iš tikrųjų stengiasi padėti žmonėms, tai jis – kaip kažkada Sinedriono narys Savlas, iš pradžių gali klysti ir vykdyti blogį, manydamas, kad daro gerą. Ir tai bus ne jo kaltė, o kaltė tų, kas jį apgavo. Bet yra žmonių, kuriems ant tiesos ieškojimo – nusispjauti. Yra žmonių, kuriems reikalinga tik asmeninė nauda, nes jiems – savo kiaulės brangesnės... Štai tokie ir pasiliks masonystėje net ir tada, kai perskaitys visas mano paskaitas apie Aukštąją Sociologiją.

Puslapio viršuje


– Jūsų nuomonė apie antisemitus ir apie kovą su žydais?

– Pačia didžiausia pasaulyje semitų tauta yra arabai. Todėl tie, kas nedraugiški arabams, ir yra tikrieji antisemitai. Tie, kas užsiima arabų skriaudimu, kartoju – tai skaitlingiausia pasaulyje semitų gentis – visi tie, kas arabus išgyvendina iš amžiais jų apgyvendintų žemių, ir yra antisemitai kvadrate, t.y., patys tikrieji, patys realiausi pikti ir įdūkę antisemitai.

O tie, kas save vadina žydais, pirma, sudaro mažiau kaip 1/100 dalį nuo viso semitų gyventojų skaičiaus, o antra, greičiausiai, su semitais iš viso neturi nieko bendro, nes yra tiurko-chazariškos kilmės.

Tiesa, didžioji semitų dauguma – musulmonai, o normalūs musulmonai (būtent normalūs, o ne fanatikai, kurių yra bet kurioje religijoje – kaip tarp musulmonų, taip ir tarp krikščionių) visada pagarbiai atsiliepė apie Kristų ir visada Jį skaitė Dievo pasiuntiniu.

Judėjai gi, Kristaus niekada nepripažino, o visada persekiojo ir, galų gale, Jį nukryžiavo.

Tai kas gi mums artimesni sielai? Semitai arabai ar piktybiški antisemitai judėjai?

Puslapio viršuje


– Kaip jūs manote, ar egzistuoja tarptautinis sąmokslas?

– Ar egzistuoja tarptautinis sąmokslas... Matote, degeneratai – tai, kaip maro mikrobai. Jie ardo sveiką organizmą, bet ir patys su tuo organizmu miršta. Degeneratai – tai, kaip ŽIV virusai. Jie atakuoja ir sunaikiną apsaugines organizmo sistemas, priveda jį iki mirties.

Ar mikrobai vykdo sąmokslą žudant gyvus organizmus? Ar virusai turi atakos ir apsauginių sistemų sunaikinimo planą? Aš nemanau, kad mikrobai ir virusai turėtų sukūrę kažkokį pasaulinį sąmokslą prieš normalius žmones. Jie ardo ir žudo – dėl savo prigimties. Nieko kitko jie nesugeba daryti. Jų tokia prigimtis...

Bet, jeigu kas nors išdėstys konteinerius su maro mikrobais strategiškai svarbiose vietose, – metro stotyse, aerouostuose (kad užkrėstų ir pražudytų kiek galima daugiau žmonių), ar jie turi kokį nors planą? Jeigu kas nors degeneratus paskiria į strategiškai svarbius postus spaudoje, televizijoje, švietimo sistemoje, armijoje, bažnyčioje – ar jie turi kokį nors planą? Atsakykite JŪS į šį klausimą...

Puslapio viršuje


– Koks jūsų Aukštosios Sociologijos paskaitų pagrindinis tikslas?

Pirmasis ir pagrindinis mano Aukštosios Sociologijos paskaitų tikslas yra rūpinimasis normaliais žmonėmis, rūpinimasis, kad būtų išsaugotas visų pasaulio nacijų genofondas, t. y., rūpinimasis sveikomis šeimomis, t. y., rūpinimasis nacijų sveikata. Be jokių išimčių, visų pasaulio nacijų sveikata. Tam reikia plačiai ir pastoviai supažindinti visus gyventojų sluoksnius su Aukštosios Sociologijos dėsniais ir, tuo pačiu, iki minimumo sumažinti nacijų genofondo užterštumo pavojų per neapgalvotus ryšius su šlykščiais bionegatyvais.

>

Antras mano Aukštosios Sociologijos paskaitų tikslas yra rūpinimasis apsigimėliais, t. y., kova už apsigimėlių sielas. Kartoju, gerieji apsigimėliai – visada buvo, yra ir bus mūsų draugais ir sąjungininkais. Jie geriau už kitus gali išaiškinti šlykščiuosius degeneratus ir pasipriešinti jų niekšiškiems poelgiams.

Pagrindiniai mūsų priešininkai kovoje už apsigimėlių sielas yra išsigimusių degeneratų sektų lyderiai, kurie sąmoningai iškraipė vieną iš seniausių pasaulio religijų ir vietoje jos sukūrė savo pseudo religiją – žmonijos nekenčiančią išskirtinės tautos teoriją, išdėstytą rasistiniuose Šulchan Arucho Talmudo ir Kabalos įstatymuose.

Puslapio viršuje


– Ar gali išsigimėliai turėti vaikų?

Aukštoji Sociologija tvirtina, kad, jeigu žmogus turi kokių nors išsigimimo požymių (o jų klasifikacija dar tik pradedama ir tikslių kriterijų dar nėra), tai tokia padėtis visiškai nereiškia, kad jam reikia nedelsiant nutraukti savo giminę ir išeiti į vienuolyną.

Esmė tame, kad išsigimimas išsitęsia per kelias kartas ir, jeigu vienoje kartoje jums dar ne visiškai aišku – išsigimėlis jūs, ar ne, tai šios problemos sprendimą galima palikti sekančiai kartai (bet, būtinai susipažįstant su Aukštosios Sociologijos esme).

Tai yra, jeigu jūs turite kokių nors problemų, bet nesate tikras dėl savo degeneracijos lygio, tai tada tos problemos sprendimą galite perduoti savo vaikams.

Jeigu vaikai paaugs ir pajus, kad jie yra aiškūs degeneratai, t. y., patentuoti pederastai, arba pedofilai, arba sunkūs sado-mazochistai – tada jiems jau lengviau bus priimti sprendimą dėl celibato. Be to, jeigu jie pasirinks šlykščiųjų degeneratų kelią ir pradės aktyviai ardyti visuomenines struktūras, tai tada ir organai turės pilną teisę įsikišti ir juos priversti pakeisti savo elgesį taip, kad nekenktų visuomenei.

Trumpiau kalbant – jeigu jūs neužtikrintas dėl savo išsigimimo ir savo kenkimo visuomenei lygio, tai tos problemos sprendimą galite palikti savo vaikams. Jeigu jie pasirodys aiškiais išsigimėliais, tai susipažinimas su Aukštąja Sociologija padės jiems kontroliuoti savo elgesį ir kartais net surasti tikrą laimę. Bet, jeigu jie ir po susipažinimo su Aukštąja Sociologija, nenurims ir skleis savo degeneracines šlykštybes, tai organai, kuriuos iš anksto turėtų perspėti tėvai apie degeneracines atžalas, galėtų jų veiklą suvesti iki minimumo.

Puslapio viršuje


– Kaip jūs manote, ar draugas X – degeneratas?

– Prieš atsakant į šį klausimą, aš noriu kreiptis į visus savo skaitytojus, į visus teležiūrovus, nes tikiuosi, kad šiais viešumo ir persitvarkymo laikais, visos mano paskaitos pagaliau bus parodytos per Rusijos televiziją – juk ne veltui mes jas nufilmavome į 36 videokasetes po 2 valandas kiekviena?!!

Mano brangūs draugai – visi normalūs žemės žmonės, visi geri ir sąžiningi išsigimėliai, visi sąžiningi vienuoliai ir šventikai... Prašau, dar kartą atidžiai perskaitykite mano knygas.

Ir, jeigu kas nors iš skaitytojų pasijus degeneratu, jis visada turės pasirinkimą: jis gali tapti geru apsigimėliu, blogu degeneratu arba šlykščiu išsigimėliu.

Iš kitos pusės, daugelis degeneratų šeimos narių galvoja, kad jie taip pat – degeneratai. Juk daugelis iš jų buvo įsivaikinti, arba jų tėvai buvo įsivaikinti.

Bet kuriuo atveju, 90% garsiausių žmonių žmonijos istorijoje, buvo degeneratais.

– Tai jūs norite pasakyti, kad draugas X iš tos pačios kompanijos?

– Prašau, būkite labai atsargus su degeneratais ir Degenerologija. Kaip aš jau perspėjau anksčiau, Aukštoji Sociologija – tai labai efektyvus ginklas, toks pat efektyvus, kaip biologinis, bet, tuo pat metu, jis toks pat pavojingas. Jūs namuose juk nepradėsite eksperimentuoti su maro mikrobais po vieno-dviejų užsiėmimų bio-laboratorijoje.

Studijuokite tą mokslą. Mąstykite. Elkitės atsargiai. Ilgai mąstykite apie perskaitytą ir, jokiais būdais neskubėkite su išvadomis. Asmeniškai aš žmogų pradedu laikyti bionegatyviu degeneratu tik po to, kai jis pats savo veiksmais tai įrodo. Keletą kartų. Kaip taisyklė, vidutiniam žmogui būtina pademonstruoti 5-6 degeneratyvinius požymius, kad jis būtų priskirtas prie degeneratų.

Net tada, kai jis kiekvienoje kryžkelėje visu balsu šauks, kad jis – 100% degeneratas, bet, tuo pat metu jis kovos su degeneracijos demonais ir kitais bionegatyviais degeneratais – Jis išliks mūsų draugu ir sąjungininku.

Ir dar vienas patarimas: aš gaunu šimtus laiškų iš savo skaitytojų ir gerbėjų iš viso pasaulio. Iš Australijos, Naujosios Zelandijos, Rusijos, Izraelio, Anglijos, Prancūzijos, JAV, Vokietijos, Japonijos... Ir beveik visuose laiškuose yra vienas labai įdomus pastebėjimas – mano skaitytojai duodavo mano knygas savo draugams, kaip lakmuso popierėlį, ir tylėdami stebėjo jų reakciją. Rezultatas visada buvo vienas ir tas pats – Jie prarasdavo apie pusę savo, taip vadinamų, draugų.

Tokiu būdu, stebėdamas reakciją į mūsų pokalbį, į mano knygas, į mano tinklapį, jus visiškai savarankiškai galite pats nustatyti diagnozę apie draugą “X” ir apie daugybę kitų draugų.

“Arba pripažinkite medį geru ir jo vaisius gerais; arba pripažinkite medį blogu ir jo vaisius blogais; nes medis atpažįstamas pagal vaisius” (Matas.12:33).

Puslapio viršuje


На главную страницу