«Grigorij Klimov Biblioteka»

Naudotos literatūros bibliografija

Kiekvieno pavadinimo pabaigoje duotas knygos įvertinimas 5-bale sistema (skliausteliuose).

Bendrieji šaltiniai

1. Harvardo projekto darbų analizė. Projektui, kuriame autorius dirbo 1949-50 m.m., vadovavo profesorius Natanas Leites (Harvardo universitetas) ir vadovavosi Lenino latentinio homoseksualumo Kompleksu”.

2. Kornelio universiteto (Niujorko medicinos centras) specprojekto, kuriame atlikta psichiatrinė leniniečių, dalyvavusių 1956 metų Vengrijos sukilime, analizė, ir kuriame autorius 1956-1959 metais dirbo konsultantu.

3. Spaudos pranešimų analizė, kurie buvo susiję su tarybinėmis specialiomis psichiatrinėmis ligoninėmis arba beprotnamiais, kur dabar sodina harvardinius “leniniečius”.

4. Tų “leniniečių” analizė, kuriuos dabar į užsienį išmeta iš TSRS. Pavyzdžiui, tiek triukšmo sukėlusį Tarsisą, kuris dabar tyliai sėdi beprotnamyje Šveicarijoje. Iki tol NTS-as išleido 6 tomų “Tarsiso pilną raštų rinkinį.


Rusiškos knygos

Allilujeva-Stalina “20 laiškų draugui” ir “Tik vieneri metai”, Niujorkas, (2). Pagrindinai iš čia paimti Kremliaus vadų žmonų-žydžių sąrašai. Šaltinis gana patikimas.

Aronova R.E. “Naktinės raganos”, Maskva, 1969, (4). Pirmojo pasaulyje lengvųjų naktinių bombonešių moterų gvardijos pulko 1942-45 metų istorija. Vokiečiai jas vadino “Naktinėmis raganomis”. Tos knygos autorius, Tarybų Sąjungos Didvyris R. Aronova po karo, vietoje apdovanojimo, mokėsi privilegijuotoje Karinėje-Diplomatinėje Akademijoje Maskvoje (ВИИЯКА), kurią 1945 metais baigė ir G. Klimovas (žr. “Nugalėtojo giesmė”, skyrius “Karinė Akademija”).

Bašilovas Borisas “Rusų masonystės istorija”, 8 tomai, Buenos Aires, (5). Charakteringa, kad net toje 8 tomų knygoje B. Bašilovas nekalba apie tai, kad masonai — tai slapta homoseksualistų draugija.

Besedovskij G.Z. “Pakely į Termidorą”, Paryžius, 1931, (3+).

Choze Ortegas-ir-Hasset “Masių sukilimas”. Čechovo leidykla Niujorke, 1954, (3).

Dzeržinskaja S.S. “Didžiųjų mūšių metais”, Maskva, 1965, (3). Tai ČK viršininko F.E. Dzeržinskio našlės — Sofijos Sigizmundovnos Dzeržinskajos memuarai. Ji rašo, kad ji žydė “iš sulenkėjusios žydų šeimos”: jos tėvas Sigizmundas Muškatas, o motina kilusi iš Lipkindo (7 psl.). Jos pusseserė — Julija Unšlicht, karinių reikalų liaudies komisaro Unšlichto našlė, kuris buvo sušaudytas 1938 m. Autorė praneša, kad F. E. Dzeržinskio tėvas buvo Edmundas-Rufinas (tipiškas žydų vardas) Josifovič Dzeržinskij, o motina Elena Ignatjevna Januševskaja. Labai tikėtina, kad ČK viršininkas F. E. Dzeržinskij buvo krikštytas pusiau žydas (pagal tėvą). Romanas Gulis savo knygoje “Dzeržinskij”, Niujorkas, rašo, kad Dzeržinskio sūnus buvo visiškas degeneratas.

Dykij Andrej “Žydai Rusijoje ir TSRS”, 2-sis leidimas, Niujorkas, 1978, (5).

Ekkeris Karlas, Daktaras “Žydiškas veidrodis”, Niujorkas, 1922, (4). Talmudo analizė.

Flegonas A. ir Naumovas J. “Rusiškas antisemitizmas ir žydai”, Londonas, 1968, (3+).

Frumkinas G.J. ir kt. “Knyga apie rusų žydiškumą 1917-1967 m.”, Niujorkas, 1968, (4).

Gravas Ž. “Mirštanti visuomenė ir anarchija”, anarchistų leidykla АКГСШ, (3).

Kabanezas ir Nassas L. “Revoliucinė neurozė”, SPB, 1906, (3).

Koncevič I. M., Profesorius “L. N. Tolstojaus dvasinės katastrofos ištakos”, Miunchenas, (4).

Lombrozo Cezaris, Profesorius “Genialumas ir pamišimas, (5).

Markovas N. E. “Tamsiųjų jėgų karai”, Paryžius, 1928, (4).

Messneris E. “Pasaulinis riaušių karas”, Buenos Aires, 1971, (3+).

Mokšanskij V. M. “Žydų klausimo esmė”, Buenos Aires, 1957, (4+).

Moškovas V. A. “Išsigimimo mechanika”, Varšuva, 1910, (3).

Nilus S. A. “Siono išminčių protokolai”, Buenos Aires, 1955, (4).

Nordau-Ziudfeldas Maksas, Daktaras “Išsigimimas”, 3-sis leidimas, Kijevas-Peterburgas-Charkovas, 1902, (5).

Parksas Džeimsas “Žydai tarp tautų”, IMKA-Press, Paryžius, 1932, (0). Antisemitizmo priežasčių apžvalga. Tipiškas pavyzdys, kaip žydus gina masoniška IMKA.

Poltorackij N., Profesorius “Berdiajevas ir Rusija”, Niujorkas, 1967, (4).

Solovjovas Vladimiras “Trys pokalbiai”, Čechovo leidykla Niujorke, 1954, (2-). Masoniški kliedesiai apie antikristą.

Sviadoščas Abramas, Profesorius “Moterų seksopatologija”, leid. “Medicina”, Praktiško gydytojo biblioteka, Maskva, 1974, (4).

Tolstaja Aleksandra “Tėvas”, 2 t., Niujorkas, 1953, (4+).

Širiajevas Borisas “Neužgesinama lampada”, Niujorkas, 1954, (5+). 20-jų metų Solovetsko tremtis.

Šulginas V. V. “Kas mums juose nepatinka...”, 2-sis leidimas, Paryžius, 1930, (4+). Apie antisemitizmo priežastis Rusijoje.

Naumenko V., Generolas “Didžioji išdavystė”, kazokų išdavimas, Niujorkas, 1962, (5).

Platonas Olegas “Spygliuotas Rusijos vainikas — Slapta masonų 1731-1996 m. istorija”, 702 psl., Rodnik, Maskva, 1996 (5++). Deja, bet autorius neužsimena apie Valdžios Kompleksą ir apie tai, kad masonai — tai homoseksualistai.

Platonas Olegas “Spygliuotas Rusijos vainikas — XX amžiaus rusų tautos istorija”, 2 tomai (1039 psl. + 1041 psl.), Rodnik, Maskva, 1997 (5-). Labai daug religingumo ir monarchizmo.

Platonas Olegas “Spygliuotas Rusijos vainikas — Beteisiškumo paslaptis. Judaizmas ir masonystė prieš Krikščioniškąją civilizaciją”, 877 psl., Rodnik, Maskva, 1998 (5).

Platonas Olegas “Spygliuotas Rusijos vainikas — “Siono protokolų paslaptis”, 790 psl., Rodnik, Maskva, 1999 (5).

Ridas Duglas “Ginčai apie Sioną”, Dolphin Press, Durban, South Africa, (5).

Šmakovas A. S. “Laisvė ir žydai”, Maskvos miesto tipografija, 1906, (4).

Šmakovas A. S. “Tarptautinė Slapta Vyriausybė”, (4).

Vačnadzė E. A. Daktaras “Kai kurie dvasinių ligonių bruožai”, Tbilisis, 1972, (4). Tai yra, modernizmas tapyboje. Tokius modernistus šiuo metu TSRS sodina į beprotnamius arba juos išmeta į užsienį.

Veiningeris Otto, Daktaras “Lytis ir charakteris”, (5).

Vetluginas A. “Pilietinio karo avantiūristai”, Paryžius 1921, (3-).

Zamyslovskij G. G., Valstybinės dūmos narys “Andriušos Juščinskio nužudymas”, 3-dalių tyrimai, A. S. Suvorino tipografija, Petrogradas, 1917, (4).


Užsienietiškos knygos

Albrecht Karl «Der verratene Sozialismus», 11. Auflage, Berlin, 1941, (4+).

Aldrich Ann «We Walk Alone», Lesbianism, New York, 1955, (3).

Allen Gary «None Dare Call It Conspiracy», Secret Societies in USA, 3rd ed., California, 1972, (5).

Andics, Hellmut «Der ewige Jude», Ursachen und Geschichte des Antisemitismus, Wien, 1965, (4).

Barmine Alexander «Einer der entkam», Wien, 1945, (3+). Barminas 25 metus buvo “Amerikos Balso” rusų skyriaus viršininku, o vėliau keletą kartų sėdėjo beprotnamyje Vašingtone.

Basseches N. В. «Stalin», London, 1952, (3). Čia pranešama, kad 3-ji Stalino žmona buvo Roza Kaganovič, Lazerio Kaganovičiaus sesuo (231 psl.).

Bayer Dr. Raymond «How the Soviet System Works», (3). Autorius buvo Harvardo projekto Miunchene direktoriumi 1949-50 m.m. (Lenino Kompleksas), kurio panašiu produktu yra ši knyga.

Beaty John, Ph. D., Col. in US Army Intelligence «The Iron Curtain Over America», Jews & Subversion in USA, Dallas 1952, 7th ed., (4+). Čia autorius, amerikiečių karinės žvalgybos istorijos skyriaus viršininkas, praneša, kad Leninas ir Stalinas buvo pusiau žydai (28 psl.).

Beauvoir Simone de «The Marquis de Sade», New York, 1953, (3).

Becker Raymond de «The Other Face of Love», Homosexuality, New York, 1968, (3).

Bessy Maurice «History of Magic and the Supernatural», London, 1964, (3).

Binns A. L. Vincent & Clare «Gilles de Rais», The Original Bluebeard, London, 1926, (4).

Bowen С. «Curse of the Misbegotten», The Life of Eugene O'Neill, New York, 1959, (4).

Bronder Dietrich, Dr. «Bevor Hitler kam», 2. Auflage, Schweiz, 1975, (4). Čia autorius, istorijos profesorius ir pats — žydas, praneša, kad žydai Hitlerį finansavo ir jam padėjo ateiti į valdžią.

Brown H. Bruce «The World's Trouble Makers», Jews and World Unrest, Tasmania, 1961 (4+).

Bruno Father de Jesus-Marie, О.С.D., ed. «Satan», New York, 1952, (3).

Bullock A. «Hitler», New York, 1958, (4).

Carr William R. D., Commander R.C.N. «The Red Fog Over America», Secret Societies & Subversion in USA, 4th ed., California, 1968, (3+).

Cars Guy des «The Dammed One», Lesbianism, New York, 1956, (3).

Cherep-Spiridovich Count, Maj.-Gen. «The Secret World Government», New York, 1926, (3-).

Chesterton A. K. «The New Unhappy Lords», Jews & Masonry, California, 1970, 3rd ed., (5).

Cole, Prof. Dr. W. «Sex and Love in the Bible», New York, 1959, (3).

Conquest Robert «The Great Terror», Stalin's Great Purges, New York, 1965, (5).

Cory D. «Homosxuality», A cross Cultural Aproach, New York, 1956. (4).

Cory D. «The Homosexual in America», New York, 1954, (4).

Daraul Arkon «A History of Secret Societies», New York, 1962, (4+).

De Martino M., ed. «Sexual Behavior and Personality Characteristics», New York, 1963, (4).

Deriabin Petr, Gibney F. «The Secret World», Expose of the Soviet Secret Police, New York, 1959, (3+).

Diky Andrey «Jews in Russia and in the USSR», ed. 1975, (5).

Dillon George F., D.D. «Grand Orient Freemasonry Unmasked» As the Secret Power Behind Communism, London, 1965, (5).

Dunn L.C., Dobzhansky Th. «Heredity, Race and Society», New York, 1957, (4).

Ebon Martin «Svetlana», The Story of Stalin's Daughter, New York, 1967, (4+).

Edwardes Allen «Erotica Judaica», New York, 1967, (5).

Fabricant Noah, Dr., M.D. «13 (G.K.) Famous Patients», Freud, Hitler, Roosevelt, Gandhi, etc., New York, 1960, (3).

Farago Ladislas «Burn After Reading», German Espionage in WW II, New York, 1972, (4). Ča autorius — žydas, dirbęs amerikiečių žvalgyboje, praneša, kad Gestapo viršininko Himlerio dešinioji ranka Heidrichas buvo pusiau žydas (26 psl.).

Findley Paul, Congressman «They dare to speak out», People and Institutions Confront Israel’s Lobby, Lawrence Hill Books, USA, 1985, (4).

Fischer Louis, Yakovlev Boris «Thirteen Who Fled», New York, 1949, (3).

Fischer Ruth «Stalin und der deutsche Kommunismus», Frankfurt-M., 1952, (3). Autorius — žinomo amerikiečių komunisto Gerchardo Aislerio sesuo, Kuris, bėgdamas nuo teismo JAV, atsidūrė Rytų Vokietijoje.

Ford Henry «The International Jew. Jews in USA», OMNI Publ., California, 1968, (5+).

Forel August, prof., MD., PhD., LL.D. «The sexual question», Physicians and Surgeons Book Company, New York, 1924, (5++). Čia autorius kelis kartus užsimena apie tai, kad masonai — tai slapta homoseksualistų organizacija (243, 244 psl.). Pirmasis vokiškai leidimas 1906 m. Pirmasis rusų leidimas 1907 m.

Foster J. Ph.D. «Sex Variant Women in Literature», A Historical and Quantitative Survey, New York, 1956, (4).

Frazer Sir J. G. «The Golden Bough», N. Y., 1927, (5).

Freud Sigmund, Dr. «Leonardo da Vinci», N. Y., 1955, (5).

Freud Sigmund, Dr. «Totem and Taboo», Resemblances between the Psychic Lives of Savages and Neurotics, London, 1919, (4).

Frischauer W. «Himmler», New York, 1962, (4). Čia autorius — žydas, dirbęs amerikiečių žvalgyboje, praneša, kad Gestapo viršininko Himlerio giminėje buvo visas būrys žydų senelių, o jo dešinioji ranka Heidrichas buvo pusiau žydas (17-18 ir 30 psl.).

Fritsch Theodor «Handbuch der Judenfrage», 27. Auflage, Berlin, 1886, (4).

Garde Noel «Jonathan to Gide», Encyclopedia of Famous Homosexuals in History, New York, 1964, (5++).

Garde Noel «The Homosexual in Literature», A Chronological Bibliography, ca. 700 В. С., 1958, New York, 1959, (5).

Gardner G. «Witchcraft Today», New York, 1955, (3-).

Ginzburg Eugenija «Into the Whirwind», Stalin's Purges and Concentration Camps, London, 1967, (3).

Gorbatov A. V., General «Years off My Life», London, 1964, (3).

Goulevitch Arcene de «Czarism and Revolution», OMNI Publ., California, 1962, (5).

Gramont Sanche de «The Secret War», International Espionage, New York, 1962, (5).

Grant Robert, Prof. of New Testament «The Secret Sayings of Jesus», The Gnostic Gospel of Thomas, New York, 1960, (3).

Haecker Theodor «Kierkegaard the Cripple», London, 1948, (3-).

Heckethorne Charles «The Secret Societies of All Ages and Countries», in 2 vol., University Books, New York, 1965, (2-). Tipiška dezinformacija toje srityje.

Heinemann F. H. «Existentialism and the Modern Predicament», New York, 1958, (4).

Hill D. & Williams P. «The Supernatural», New York, 1967, (3). Psychopathology as «supernatural» phenomena.

Hughes, Pennethorne «Witchcraft», London, 1952, (3+).

Hirsch W. «Genie und Entartung», Berlin, 1894, (3).

Inquire Within «The Trail of the Serpent», Jews and Masonry, OMNI Publ., California, 1969, (4).

Jordan Colin «Fraudulent Conversion», Jews in the Communist Movement, London, 1955, (5+). Čia pranešama, kad Stalinas buvo Kaukazo pusiau žydas (25 psl.). Pasirodo, Berija taip pat buvo kaukazietiškas pusiau žydas (50 psl.).

Jung G. G., Dr. «Psychological Types», London, 1964, (5).

Kardel Hennecke «Adolf Hitler — Begruender Israels», 2. Auflage, Schweiz, 1978, (5+). Čia pranešama, kad dauguma hitlerizmo vadų turėjo žydiško kraujo: Adolfas Hitleris (jo senelis — žydas Frankenbergeris), jo meilužė Eva Braun taip pat turėjo žydiško kraujo, toks pat buvo ir Hitlerio pavaduotojas Rudolfas Hessas, taip pat ir Gestapo viršininko Himlerio dešinioji ranka Heidrichas, nacizmo ideologas Rozenbergas, Lenkijos gauleiteris ir budelis Frankas, vergiško darbo ministras Lejus (Levi) ir t.t. O pagrindinis žydų liaudies budelis Adolfas Eichmanas pats buvo grynakraujis žydas. Čia tas paradoksas paaiškinamas tuo, kad visi tie žmonės buvo degeneratais, ir dėl to kaltino savo žydišką kraują — todėl naikino kitus žydus (Hitlerio Kompleksas).

Karpman Benjamin, Dr. M.D. «The Sexual Offender and His Offenses», New York, 1954, (5).

Knupffer George «The Struggle for World Power», 3rd ed., London, 1971, (5).

Koestler Arthur «Sonnenfinstemis», Stuttgart, 1948, (2-).

Kommoss R. «Juden hinter Stalin», Berlin/Leipzig, 1938, (3).

Krafft-Ebing R., Prof. «Psychopathia Sexualis», New York, 1965, (5).

Krich A. M., ed. «The Homosexuals», New York, 1954, (4).

Krivitsky Walter «I was Stalin's Agent», London 1940, (3).

Krueger Kurt, Dr. «I Was Hitter's Doctor», New York, 1953, (3+). Čia leidėjas-žydas tvirtina, kad Hitleris buvo impotentas, sifilitikas ir pusiau žydas (267-71 ir 315 psl.). Hitlerio motina, lyg tai, Hitlerį pradėjo nuo kaimyno-žydo. O rašytojas-disidentas Vl. Maksimovas tokią pat teoriją dėsto apie Staliną.

Krylov Ivan «My Career on the Soviet General Staff», as quoted in the Paris journal «Le Nouveau Promethee», May 1961, (4). Čia pranešama, kad Stalinas buvo gruzinų pusiau žydas (tos informacijos šaltinis — žydas G. Z. Besedovskij, buvęs tarybinis diplomatas Paryžiuje).

Lange-Eichbaum W., Dr. «Genie, Irrsinn und Ruhm», Munchen, 1956, (4).

Langer, Dr. Walter — «The Mind of Adolf Hitler», The Secret Report to President Roosevelt, New York, 1972, (5). Čia autorius-žydas rašo, kad Hitlerio senelis buvo žydas (237 psl.).

LaVey Anton «The Satanic Bible», New York, 1969, (1-). Published by The Hearst Corporation — compare with the criminal case of Patty Hearst.

Lazare Bernard «Antisemitism», London, 1967, (3).

Lea H. C. «History of Witchcraft», in 3 vol., New York, 1958, (2-).

Levine Isaac Don «Stalin's Great Secret», New York, 1956, (3+). Čia autorius praneša, kad Stalinas buvo net tik Ochrankos agentas, bet ir homoseksualistas (40 psl.).

Lewis H. Spenser, F.R.C., PhD «The Mystical Life of Jesus», Rosicrucian Library, 1959, (0). Čia “imperatorius” masonas-rozenkreiceris fantazuoja, kad Jėzus buvo... masonas!?

Lewis Joseph «In the Name of Humanity», Freethought Press, New York, 1967, (3). Čia žydas-anarchistas — gal būt ano Levio brolis — agituoja prieš apipjaustymą.

Lewis Joseph «The Bible Unmasked», 29th ed., New York, 1963, (2-).

Lipper Elinor «Elf Jahre in sowjetischen Gefangnissen und Largern», Zurich, 1950, (3).

Litvinov Maxim «Notes for a Journal», Introduction by Prof. E. H. Carr and General Walter Bedell Smith, former American Ambassador in Moscow and later Director of U. S. Central Intelligence Agency CIA, New York, 1954, (3-). Čia “autorius” Litvinovas (iš tikrųjų tai buvęs tarybinis diplomatas-žydas G. Z. Besedovskij) tvirtina, kad Stalino žmona Nadežda Allilujeva buvo lesbietė iš linksmai lesbijavo su lesbiete-žyde Zoja Masina (169-70 psl.). Po tuo pasirašo Amerikos žvalgybos viršininkas.

Lively Scott, Abrams Kevin «The Pink Swastika», Founders publishing corporation, Oregon, 1996, (5++). Čia aprašomi visi homoseksualistai Hitlerio vyriausybėje.

Lombrozo Cesare, Prof. «Crime, its Causes and Remedies», New York, 1918, (5).

Lombrozo Cesare, Prof. «Political Crimes & Criminals», (5).

Lombrozo Cesare, Prof. «The Face of Anarchist», (5).

Lyons Eugene Natanovich «Our Secret Allies — The Peoples of Russia», New York, 1953, (3+).

MacKenzie Norman «Secret Societies», N. Y., 1968, (3+).

Maler Juan «Die sieben Saeulen der Hoelle», Freimaurerei, Buenos Aires, 1974, (4).

Mannix, Daniel «Those About to Die», Sadism and Decadance in Rome, New York, 1959, (5).

Mannix, Daniel «The Hell Fire Club», The Secret Society of Sex Perverts, New York, 1959, (4+).

Mannix Daniel «The Beast», The Degenerate Life of Aleister Crowley, the High Priest of Satanism, New York, 1959, (4+).

Marschalko Louis «The World Conquerors», Jews & Communists, London, 1958, (3+).

Masters R.E.L. «Eros and Evil», The Sexual Psychopathology of Witchcraft, New York, 1962, (4).

Masters R.E.L. «Perverse Crimes in History», New York, 1963, (3).

Masters R.E.L. «The Homosexual Revolution», New York, 1962, (4+).

Mather John S., ed. «The Great Spy Scandal», Inside Story of Burgess and Maclean, London, (4).

Michelet Jules «Satanism and Witchcraft», New York, 1939, (3).

Mullins Eustace «New History of the Jews», USA, 1968, (3+).

Mullins Eustace «The Biological Jew», USA, 1968, (3+).

Murphy Gardner, PhD., ed. «An Outline of Abnormal Psychology», New York, 1954, (3).

O'Donnel Bernard «Should Women Hang?», Women & Crime, London, 1956, (3).

O'Donnel Bernard «The World's Worst Women», Criminal Women, London, (3).

O'Grady Olivia «The Beasts of the Apocalypse», Jews in History, California, 1959, (5++).

O'Hara Noel «The Last Virgin», Lesbianism, New York, 1959, (4+).

Orlov Alexander (Lev Lazarevich Feldbin) «The Secret History of Stalin's Crimes», London, 1954, (3+).

Ostrovsky Victor, ex Mossad agent «By Way of Deception», St. Martin Press, New York, 1990, (4).

Page, Knightly, Leitch «The Philby Conspiracy», Espionage, New York, 1968, (3).

Papini Giovanni «The Devil», New York, 1954, (3).

Peak Marvyn «Witchcraft in England», N. Y., 1947, (3).

Pearl Jack «The Dangerous Assassins», The Psychology of Asisassins, New York, 1964, (4).

Pendell E., PhD «Sex Versus Civilization», The Noontide Press, Los Angeles, 1967, (3).

Pike Theodore, Rev. «Israel: Our Duty… Our Dilemma», Big Sky Press, USA, 1984, (5+). Žydiškų problemų analizė (homoseksualumas, semitizmas ir antisemitizmas).

Poncins Vicomte Leon de «The Secret Powers Behind Revolution», Freemasonry & Judaism, London, 1929, (4).

Possony Stefan Prof., Dr. «Lenin, The Compulsive Revolutionary», Chicago, 1964, (5).

Pranaitis Rev. I. В., Prof. «The Talmud Unmasked», Los Angeles, 1964, (4). Translation of St. Petersburg, 1892, edition of Imperial Academy of Science.

Radclyffe Hall «The Well of Loneliness», Lesbianism, New York, 1956, (2-).

Raguza Ivan (pseudonim of G. Besedovsky) — «La vie de Staline», A. Fayard, Paris, 1938, (3). Čia buvęs tarybinis diplomatas-žydas G. Z. Besedovskij vėl praneša, kad Stalinas buvo Kaukazo pusiau žydas (14 psl.).

Reed Douglas «The Controversy of Zion», Veritas Publishing Company, Australia, 1985, (5).

Reed John «Теn Days that Shook the World», New York, 1960, (3+).

Reik Theodor, Dr. «Masochism in Modern Man», New York, 1957, (3).

Reisner R. G. «Show Me the Good Parts», A Bibliography of Perversions in World Literature, New York, 1964, (4).

Rhodes H.Т.F. «Genius and Criminal», A Sociological Study, London, 1932, (4).

Rhodes H.Т.F. «The Satanic Mass», A Sociological & Criminological Study, New York, 1955, (4).

Roback A. A., Th. Kiernan «History of Psychology and Psychiatry», Philosophical Library, N. Y., 1969, (4).

Roderich-Stoltheim F. «The Riddle of the Jew's Success», California, 1965, (3+).

Roemer Wilhelm «Die Hexenbulle des Papstes Innocenz VIII», Schaffhausen, 1889, (5).

Rougemont Denis de «The Devil's Share», An Essay on the Diabolic in Modern Society, New York, 1956, (5+).

Ross Shelly «Fall From Grace. Sex, scandals and corruption in American Politics from 1702 to the present», Ballantine Books, New York, 1988, (4+). Šioje gerai dokumentuotoje knygoje autorius įrodinėja, kad prezidento Ruzvelto žmona — Eleonora Ruzvelt, buvo aistringa lesbietė, kuri atvirai gyveno su savo meiluže tiesiog Baltajame name ir jai rašė meilės laiškus po 14 puslapių ilgumo (169-179 psl.), kad FBR viršininkas G. Huveris buvo homo (215-216 psl.), kad prezidentas Džonsonas buvo homo (212 psl.), kad prezidentas Džeimsas Biukenanas buvo homo (86 psl.) ir t.t.

Rueda Enrique «The Homosexual Network», The Free Congress Research and Education Foundation, Connecticut,1982, (4).

Scott Sir Walter «Demonology and Witchcraft», London, 1883, (3).

Schweitzer Dr. Albert «The Psychiatric Study of Jesus», Boston, 1948, (3-).

Senders Frederic «Brotherhood of Evil», Organized Crime in U. S., New York 1960, (4).

Skousen W. Cleon «The Naked Capitalist», Secret Societies in USA, Salt Lake City, 1970, (5).

Smith E. E., former CIA operative «The Young Stalin», New York, 1967, (4).

Sorokin Pitirim, Prof. «The Crisis of Our Age», New York, 1957, (3-).

Sprenger O.P., James «Malleus Maleficarum», Frankfurt, 1582, New York, 1962, (4).

Stearn Jess «The Grapevine», A Report on the Secret World of the Lesbian, New York, 1964, (4).

Stein Leopold, Dr. M.D. «Loathsome Women», The Witches Among Us, New York, 1959, (4).

Sterne Julian (also see Nesta Webster?!) «The Secret of the Zodiac», OMNI Publ., California, (4).

Suetonius «The Lives of the Twelve Caesars», N. Y., 1959, (5).

Summers Montague «The History of Witchcraft and Demonology», New York, 1956. (5).

Theen, Rolf H.W. «Lenin», Genesis of a Revolutionary, New York, 1973, (4). Apie Lenino protėvius, žiūr.: psl. 162-3.

Trotsky Leon «Stalin», transl. by Charles Malamuth, New York, 1941, (3).

Ulrichs К. H. «Incubus, Urningsiebe und Blutgier», Leipzig, 1869, (4).

Webster Nesta «Secret Societies and Subversive Movements», 8th ed., London, 1964, (5).

Webster Nesta «World Revolution», London, (5).

Weirauch Anna «Of Love Forbidden», Lesbianism, New York, 1958, (3). Translated from German by... Whittaker Chambers, the famous Communist spy (!!!).

Wells H. G. «The Open Conspiracy», London, (4). Tai tas pats Uellsas, kuris rašo apie marsietes.

Werth, Alexander in «New Statesman and Nation» 24.01.1953, pg. 87. Čia žinomas anglų rašytojas ir žurnalistas, kuris 1941-45 metais buvo kariniu korespondentu Maskvoje, praneša, kad NKVD-MVD viršininkas Lavrentijus Berija buvo kaukazietiškas pusiau žydas, kurio tikroji pavardė Bermanas. Aleksandras Vertas pats žydas ir tuos dalykus gerai žino. Analogiška informacija yra ir kituose šaltiniuose.

Whalen William «Christianity and American Freemasonry», Milwaukee, 1958, (5).

Whitehead Don «The FBI Story», History of FBI, New York, 1958, (3).

Whiting Charles «Canaris», The International Espionage, New York, 1973, (3).

Williams Charles «Witchcraft», New York, 1959, (3-).

Wise David & Ross Th. «The Invisible Government», The CIA in Action, New York, 1965, (5).

Wise David, Ross Th. «The Espionage Establishment», History of CIA, New York, 1967, (5).

Wittels F., M.D. «Sex Habits of American Women», New York, 1953, (5).

Wittlin Thaddeus «The Commissar», Biography of Beria, New York, 1974, (3). Čia pranešama, kad NKVD-MVD viršininkas Lavrentijus Berija buvo kaukazietiškas pusiau žydas (pagal motiną-karaimę). Žiūr. 15 psl.

Wolfe Bertram, Prof. «Three Who Made a Revolution», London, 1966, (4).

Wsiadto Marcin «Genealogia Lenina» in the Polish magazine «Kultura», No. 6, June 1970, p. p. 101-105, Paris, (5). Čia pranešama, kad Lenino motina (pagal tėvą Blank, o pagal motiną Grohšof) buvo grynakraujė žydė (pagal žinomos tarybinės rašytojos Mariettos Šaginian, biografinės knygos “Uljanovų šeima” apie Leniną autorės duomenis, Maskva, 1957). Todėl, kad žurnalą “Kultūra” finansuoja (ir kontroliuoja) Amerikos žvalgyba Si-Ai-Ei, tai tas šaltinis — gana rimtas.

Wylie Fh. «Generation of Vipers», USA Today, New York, 1958, (3).